AW: E: Vocabulary - 2012 09

 0    64 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
interpreter
Lernen beginnen
» tłumacz (ustny)
sign language
Lernen beginnen
język migowy
dumb
Lernen beginnen
» głuchy » niemy » niemowa
deaf
Lernen beginnen
» niedosłyszący; głuchy
audience
Lernen beginnen
publiczność; audytorium
disability
Lernen beginnen
niepełnosprawność; inwalidztwo; kalectwo
require
Lernen beginnen
wymagać; potrzebować » żądać; prosić; życzyć sobie
accessible
Lernen beginnen
dostępny
such
Lernen beginnen
taki
wider
Lernen beginnen
szerszy
considerable
Lernen beginnen
znaczny; znaczący; istotny; ważny
reward
Lernen beginnen
nagroda » nagrodzić; wynagrodzić
guest
Lernen beginnen
gość
Chicago-based association
Lernen beginnen
stowarzyszenie (z siedzibą w Chicago)
support
Lernen beginnen
» poparcie » utrzymywać (się) » wsparcie (np. finansowe); » pomoc » podpora; oparcie » utrzymanie; utrzymywanie (kogoś)
rehearse
Lernen beginnen
ćwiczyć; robić próbę (np. w teatrze)
entire
Lernen beginnen
cały; całościowy
immense
Lernen beginnen
ogromny; wielki; straszny » wspaniały
workload
Lernen beginnen
obciążenie pracą; nawał pracy
rhythm
Lernen beginnen
rytm (kat.: muzyka)
timing
Lernen beginnen
koordynacja w czasie; synchronizacja
double
Lernen beginnen
podwajać (się); zwiększać dwukrotnie; dublować (się) » podwójny » pokój dwuosobowy
freely
Lernen beginnen
swobodnie
shadow
Lernen beginnen
cień
common
Lernen beginnen
popularny; powszechny
side by side
Lernen beginnen
ręka w rękę; ramię w ramię (obok siebie, razem) (kat.: potoczny)
although
Lernen beginnen
chociaż; pomimo; mimo
appropriate
Lernen beginnen
właściwy; odpowiedni
location
Lernen beginnen
lokalizacja; miejsce; usytuowanie;
majority
Lernen beginnen
większość
involve
Lernen beginnen
zawierać
directly
Lernen beginnen
bezpośrednio
nearly
Lernen beginnen
prawie
each
Lernen beginnen
każdy, każda
advantage
Lernen beginnen
zaleta
disadvantage
Lernen beginnen
wada
case
Lernen beginnen
przypadek
mentally
Lernen beginnen
umysłowo; psychicznie
blend
Lernen beginnen
miksować; mieszać
pride
Lernen beginnen
być dumnym (z czegoś); szczycić się (czymś); chwalić się (czymś) duma; pycha
therefore
Lernen beginnen
dlatego; z tego powodu; w ten sposób; a więc
thankfully
Lernen beginnen
szczęśliwie; dzięki Bogu; na szczęście
nowadays
Lernen beginnen
obecnie; w obecnej chwili; teraz
avenue
Lernen beginnen
aleja
creativity
Lernen beginnen
kreatywność; innowacyjność
permanent
Lernen beginnen
» (cały czas trwający) permanentny; nieprzerwany; ciągły; wieczny; stały » stały; stabilny; trwały
detest
Lernen beginnen
» nie znosić; nienawidzieć zobacz również: hate, loathe, abhor
For as long as he could remember he has detested mayonnaise.
sense
Lernen beginnen
» rozum; rozsądek » zmysł » sens; znaczenie
1. Children often have far more sense than their elders. 2. These dogs have an excellent sense of smell. 3. Most words in English have more than one sense.
forgive
Lernen beginnen
» wybaczyć; przebaczyć
suppose
Lernen beginnen
» sądzić; podejrzewać; mniemać » oczekiwać » przypuszczać
Suppose you had a choice, what country would you want to live in?
belong
Lernen beginnen
» należeć
concern
Lernen beginnen
» rzeczownik problem; sprawa; kwestia » czasownik dotyczyć (kogoś, czegoś)
own
Lernen beginnen
» własny » posiadać; mieć; być właścicielem
possess
Lernen beginnen
- posiadać, - opętać
hurt
Lernen beginnen
» sprawiać ból; zadawać ból; ranić » ranić (uczucia) » boleć
deliberate
Lernen beginnen
1. » umyślny; zamierzony 2. » przymiotnik rozważny
1. He told his mother a deliberate lie.
go off
Lernen beginnen
1. » wypadać (źle/dobrze) 2. » (o jedzeniu) psuć się 3. » wychodzić (np. z domu)...
1. I think the ball went off very well and all the guests were satisfied. 2. I think this soup has gone off a bit. Don't eat it. 3. He had gone off to work.
statua
Lernen beginnen
» posąg; statua; pomnik
flat
Lernen beginnen
mieszkanie
thoroughly
Lernen beginnen
» całkowicie » gruntownie; dokładnie
involve
Lernen beginnen
» czasownik wiązać się (z czymś) » czasownik dotyczyć » czasownik zawierać (w sobie)
involved
Lernen beginnen
zaangażowany (kat.: językowe)
marriage
Lernen beginnen
» ślub; małżeństwo
researcher
Lernen beginnen
» badacz; naukowiec » analityk lub badacz rynku;

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.