B Unit 1 verb couse rise

 0    14 Datenblatt    madomado75
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
couse
Bad driving couses many accidents.
Lernen beginnen
powodować
Złe prowadzenie pojazdu powoduje wiele wypadków.
take place
The Olimpic Games take place evry four years.
Lernen beginnen
mieć miejsce
Olimpijskie gry mają miejsce co cztery lata.
believe
An atheist doesn't believe in God.
Lernen beginnen
wierzyć
Ateista nie wierzy w Boga.
flow into
The River Amazon flows into The Atlantic Ocean.
Lernen beginnen
płynąć do
Amazonka płynie do Atlantyku.
rise
The sun rises in the east.
Lernen beginnen
wschodzić, rosnąć, podnosić, wstawać
Słońce wschodzi na wschodzie.
translate
An interpreter translates from one language into another.
Lernen beginnen
tłumaczyć
Tłumacz tłumaczy z jednego języka na drugi.
a liar
A liar is someone who doesn't tell the truth.
Lernen beginnen
kłamca
Kłamcą jest ktoś kto nie mówi prawdy.
rice
Rice doesn't grow in Britain.
Lernen beginnen
ryż
Ryż nie rośnie w Brytanii.
fall down
The economic situation is falling down.
Lernen beginnen
spaść
Sytuacja ekonomiczna spaa.
The population on the wold
The population on the world is rising very fast.
Lernen beginnen
zaludnienie na świece
Zaludnienie na świecie rośnie bardzo szybko.
increase
The cost of living is increasing.
Lernen beginnen
wzrost, wzrastać
Koszty życia rosną.
look for
I'm looking for you.
Lernen beginnen
szukać
(Ja) szukam Cię.
stay
They are staying with friends.
Lernen beginnen
zostać
Oni zostają z przyjaciółmi.
happen
What are happening?
Lernen beginnen
dziać się
Co się dzieje?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.