badania biologia

 0    12 Datenblatt    kamilszymczak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
rozumowanie dedukcyjne
Lernen beginnen
od ogółu do szczegółu na podstawie twierdzenia ogólnego formuje się twierdzenia cząstkowe
rozumowanie indukcyjne
Lernen beginnen
od szczegółu do ogółu (na przykład Wróbel sroka Orzeł mają dzioby Wszystkie ptaki mają dzioby
obserwacja
Lernen beginnen
celowy sposób prowadzenia badań zmierzający do zdobycia szczegółowych informacji organizować zjawiskach lub procesach osoba pozostaje bierna nie ma wpływu na obserwowany obiekt
doświadczenie
Lernen beginnen
metoda badań której celem jest zmieniany jest jeden z czynników wpływających na dany proces najczęściej sztucznie stworzonych warunkach laboratoriach
schemat prowadzenia badań
Lernen beginnen
sformułowanie problemu badawczego postawienie hipotezy weryfikacja hipotezy (zaplanowanie przebiegu badań wykonanie badań przeprowadzenie dokumentacji) sformułowanie wniosków
sformułowanie problemu badawczego
Lernen beginnen
określenie celu badań postać zdania pytającego
postawienie hipotezy
Lernen beginnen
udzielanie przewidywalnej odpowiedzi
weryfikacja hipotezy
Lernen beginnen
sprawdzenie jej prawdziwości za pomocą obserwacji z doświadczenia badania muszą być powtarzalne
Co tworzy próba badawcza
Lernen beginnen
Tworzą ją organizmy lub procesy poddane działaniu wybranego czynnika
Co tworzy próba kontrolna
Lernen beginnen
Tworzą ją organizmy tego samego gatunku lub zjawiska ale nie poddawane działaniu czynnika
jedno niezależna
Lernen beginnen
Czynnik którego wartość doświadczenie zmieniamy temperatura wilgotność OS X
zmienna zależna
Lernen beginnen
to Czynnik którego wartość zmienia się pod wpływem zmiennej niezależnej Intensywność fotosyntezy Izba kiełkujących siewek osi y

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.