Barbara (stufe 2)

 0    113 Datenblatt    magdalenaknapczyk
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dotąd, dotychczas
Lernen beginnen
bisher
zatrudniony, pracownik umysłowy
Pracownik pewnej berlińskiej firmy.
Lernen beginnen
angestellt, der/die Angestellte
Angestellte einer Berliner Firma.
nieprzerwanie, nieustannie
Od trzech godzin nieustannie pada śnieg.
Lernen beginnen
ununterbrochen
Seit drei Stunden schneit es ununterbrochen.
płatek śniegu
Lernen beginnen
die Schneeflocke
pokrywać, przykrywać
Miękkie płatki spadają na ziemię i przykrywają krajobraz.
Lernen beginnen
bedecken
Weiche Flocken fallen auf die Erde und bedecken die Landschaft.
łąka
Lernen beginnen
die Wiese, -n
zamieć śnieżna
Lernen beginnen
das Schneetreiben
widoczność, widok
Lernen beginnen
die Sicht
jezdnia
Widoczność jest zła i jeznia pokryta jest śniegiem.
Lernen beginnen
die Fahrbahn, -en
Die Sicht ist schlecht und die Fahrbahn vom Schnee bedeckt.
samochód ciężarowy
Lernen beginnen
der Lastwagen, -; Der Laster, -
wyprzedzać, dokonać przeglądu/naprawy
Barbara chce wyprzedzić ciężarówkę.
Lernen beginnen
überholen
Barbara will den Lastwagen überholen.
uruchamiać, naciskać
Ona chce uruchomić kierunkowskaz.
Lernen beginnen
betätigen
Sie will den Blinker betätigen.
pas ruchu, koleina, ślad
Samochód nagle zmienił pas ruchu.
Lernen beginnen
die Spur, -en
Das Auto hat plötzlich die Spur wechselt.
zbaczać, unikać, schodzić z drogi
Ona próbowała szybko w prawo zboczyć.
Lernen beginnen
ausweichen
Sie versucht schnell nach rechts auszuweichen.
nadepnąć, nacisnąć
Nadepnęła na hamulec.
Lernen beginnen
treten
Sie tritt auf die Bremse.
poślizg
Auto wpadło w poślizg i uderzyło w drzewa.
Lernen beginnen
das Schleudern, -
Das Auto kommt ins Schleudern und kracht gegen die Baüme.
barierka drogowa
Lernen beginnen
die Leitplanke, -n
przytomność, świadomość
Ona straciła przytomność.
Lernen beginnen
das Bewusstsein
Sie verliert das Bewusstsein.
okolica, otoczenie, towarzystwo
Barbara otworzyła powoli oczy i zauważyła jej otoczenie.
Lernen beginnen
die Umgebung, -en
Barbara öffnet langsam die Augen und betrachtet ihre Umgebung.
odwozić do szpitala
Ona została odwieziona do szpitala.
Lernen beginnen
einliefern ins Krankenhaus
Sie wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
bojaźliwy, tchórzliwy
Głos Barbary brzmi bojaźliwie.
Lernen beginnen
ängstlich
Barbaras Stimme klingt ängstlich.
przycisk dzwonka
Lernen beginnen
der Klingelknopf
pobyt, postój
Pobyt Basi w szpitalu trwał prawie 4 tygodnie.
Lernen beginnen
der Aufenthalt, -e
Barbaras Aufenthalt im Krankenhaus dauerte fast vier Wochen.
zderzenie, uderzenie
Lernen beginnen
der Aufprall
kręg (w kręgosłupie)
Lernen beginnen
der Rückenwirbel
pilnować, opiekować się
On pilnuje domu.
Lernen beginnen
versorgen
Er versorgt das Haus.
porażać, sparaliżowany
Ona myślała, że jest sparaliżowana.
Lernen beginnen
lähmen, gelähmt
Sie dachte, dass sie gelähmt ist.
nie do pokonania
Każdy schód będzie dla niej przeszkodą nie do pokonania.
Lernen beginnen
unüberwindlich
Jede Treppe wird fur sie ein unüberwindliches Hindernis sein.
kaleka
Lernen beginnen
der Krüppel, -
wycofywać, osamotniony
Lernen beginnen
zurückziehen, zurückgezogen
na początku
Na początku traktowała to też normalnie.
Lernen beginnen
anfangs
Anfangs fand sie das auch normal.
interkom
Lernen beginnen
die Gegensprechanlage
zamiast
Miller wziął (skorzystał z) zamiast windy schody.
Lernen beginnen
statt
Miller nimmt statt des Aufzugs die Treppe.
sylwetka, zarys
Poprzez mleczną szybę drzwi wejściowych on widzi sylwetkę figury.
Lernen beginnen
die Silhouette, -n
Durch die Milchglastür des Eingangs, sieht er die Silhouette einer Figur.
zakłopotany, zmieszany
Miller zaśmiał się zakłopotany.
Lernen beginnen
verlegen, verwirrt
Miller lächelt verlegen.
zawstydzenie
Lernen beginnen
die Beschämung
ukrywać
On próbował ukryć swoje zawstydzenie.
Lernen beginnen
verbergen
Er versucht seine Beschämung zu verbergen.
właściciel domu
Lernen beginnen
der Hausbesitzer
rozsądny, sensowny
Lernen beginnen
vernünftig
wbudować, wmontować
Właściciel domu powinien dać do wmontowania jakieś sensowne drzwi.
Lernen beginnen
einbauen
Der Hausbesitzer soll eine vernünftige Tür einbauen lassen.
poddać się
Lernen beginnen
sich ergeben
podnosić
Proszę spróbować podnieść z tyłu krzesło.
Lernen beginnen
hochheben
Versuchen Sie den Stuhl hinten hochzuheben.
zadawać sobie trud
Dlaczego zadała sobie Pani tyle trudu przychodząc tutaj́?
Lernen beginnen
sich die Mühe sparen
Warum haben Sie sich die Mühe gespart hierher zu kommen?
Co Panią do mnie sprowadza?
Lernen beginnen
Was fürt Sie zu mir?
zamiar, zamierzać
Lernen beginnen
das Vorhaben, vorhaben
być własnością, należeć
To należy do mnie.
Lernen beginnen
gehören
Das gehört mir.
wrogi, wrogość
Chciałabym zrobić reportaż o firmach wrogo nastawionych do niepełnosprawnych.
Lernen beginnen
feindlich, die Feindlichkeit
Ich möchte eine Reportage über behindertenfeindliche Firmen machen.
świadek
Lernen beginnen
der Zeuge, -n
chronić, obrońca, opiekun
Lernen beginnen
beschützen, der Beschützer, -
kiwać głową
On energicznie kiwa głową.
Lernen beginnen
mit dem Kopf nicken
Er nickt heftig mit dem Kopf.
odczuwać, odczucie
Ona miała dziwne odczucie.
Lernen beginnen
empfinden, das Empfinden
Sie hat ein merkwürdiges Empfinden.
również
On się również zgodził.
Lernen beginnen
auch, ebenfalls
Er ist ebenfalls einverstanden.
niewidomy
Lernen beginnen
der/die Blinde
blisko
Musi Pani dość blisko mnie stać.
Lernen beginnen
dicht
Sie müssen ziemlich dicht bei mir stehen.
brzeg, krawędź
Lernen beginnen
der Rand
jechać tu na dół
Lernen beginnen
runtergefahren
okropny, potworny, niesłychany
Lernen beginnen
schrecklich, ungeheuerlich
bagażnik
Lernen beginnen
der Kofferraum, die Kofferräume
dziwić się, zdziwienie
Lernen beginnen
staunen, das Staunen
szybki, zwinny
Jesteś taki zwinny.
Lernen beginnen
schnell, flink
Du bist so flink.
nagrywać, nagranie
Lernen beginnen
aufnehmen, die Aufnahme, -n
dziwny, osobliwy
To jest najdziwniejsze zlecenie.
Lernen beginnen
sonderbar
Das ist der sonderbarste Auftrag.
wzmacniać
Lernen beginnen
stärken, kräftigen
uderzenie, pchnięcie
Lernen beginnen
der Stoß, die Stöße
odsuwać, usuwać
Nie mogę tego stołu z Pani powodu przesunąć.
Lernen beginnen
wegschieben
Ich kann den Tisch nicht wegen Ihnen wegschieben.
obracać się
Oni obrócili się i poszli.
Lernen beginnen
sich abwenden
Sie wenden sich und geht ab.
tajemniczy, skryty
Lernen beginnen
geheimnisvoll, heimlich
oparcie (krzesła)
Lernen beginnen
die Rückenlehne, -n
przymocować, umacniać
Lernen beginnen
befestigen
wspólny
Oni mieszkają wspólnie.
Lernen beginnen
gemeinsam
Sie wochnen gemeinsam.
milczeć, milczenie
Lernen beginnen
schweigen, das Schweigen
odwaga, odważny
Lernen beginnen
der Mut, mutig
zachwycać się
Ona mnie zachwyciła.
Lernen beginnen
sich begeistern
Sie hat mich begeistert.
społeczeństwo
Lernen beginnen
die Gesellschaft
przykry, nieprzyjemny, krępujący
Lernen beginnen
peinlich
potrzeba (fizjologiczna / czegoś)
Lernen beginnen
das Bedürfnis, die Bedürfnisse, der Bedarf
podstawa, fundament
Lernen beginnen
die Grundlage, -n
odległość
Bea będzie w pewnej odległości zdjęcia robić.
Lernen beginnen
die Entfernung, -en
Bea wird in einiger Entfernung die Fotos machen.
zagradzać, tarasować
Oddźwierny zatarasował niepełnosprawnej drogę.
Lernen beginnen
versperren
Der Türsteher versperrt der Behinderten den Weg.
oburzać się, oburzony
Lernen beginnen
sich empören, empört
wystarczać
Lernen beginnen
genügen
róg ulicy
Lernen beginnen
die Straßenecke, -n
wstydzić się
Wstydzę się za Ciebie.
Lernen beginnen
sich schämen
Ich schäme mich für dich.
wredny, niegodziwie
Ona wstydzi się za tych ludzi, którzy tak wrednie mogli postąpić.
Lernen beginnen
gemein
Sie schämt sich für diese Leute, die so gemein handeln können.
przeprowadzać coś
Lernen beginnen
durchführen
parkiet (miejsce do tańczenia)
Lernen beginnen
die Tanzfläche, -n
odrzucać, dezaprobować
Jeśli on odmówi, Basia będzie rozczarowana.
Lernen beginnen
ablehnen
Wenn er ablehnt, Barbara wird enttaäuscht.
tajemniczy, tajemnie
Uderzyła go potajemnie.
Lernen beginnen
heimlich
Sie stößt ihn heimlich an.
im więcej, tym lepiej
Lernen beginnen
je mehr desto/umso besser
kołysać, ważyć
Kołysała swoim ciałem do muzyki.
Lernen beginnen
wiegen
Sie wiegt ihren Körper zur Musik.
pocić się
Lernen beginnen
schwitzen
pasmo, kosmyk
Lernen beginnen
die Strähne, -n
zamiast tego
Lernen beginnen
stattdessen
bufet, lada
Lernen beginnen
die Theke, -n
wspaniały, wspaniale
Pięknie dziękuję za wspaniały wieczór, Pani Bonn.
Lernen beginnen
herrlich
Schönen Dank für den herrlichen Abend, Frau Bonn.
kabina do przebierania
Lernen beginnen
die Umkleidekabine, -n
basen pływacki
Lernen beginnen
das Schwimmbecken
ustęp, przerwa, akapit
Lernen beginnen
der Absatz, die Absätze
przezwyciężać, rozwiązywać
Lernen beginnen
überwinden, lösen
przeszkoda
Bea pomogła niepełnosprawnej Basi wszystkie przeszkody przezwyciężać.
Lernen beginnen
das Hindernis -se, die Hürde, -n
Bea hilft der behinderten Barbara, alle Hürden zu überwinden.
równouprawniony, równouprawnienie
Lernen beginnen
gleichberechtigt, die Gleichberechtigung
kula, laska
Lernen beginnen
die Krücken
litość, współczucie
Lernen beginnen
das Mitleid
i tym podobne
Lernen beginnen
ähnliche
cały, całkowity
Koszty całkowite.
Lernen beginnen
gesamt
Die gesamten Kosten.
wykorzystać, spożytkować
Oni wykorzystali cały materiał.
Lernen beginnen
auswerten
Sie haben das gesamte Material ausgewertet.
zagrażać, grozić
Lernen beginnen
bedrohen
narkotyk
Banda narkotykowa mi grozi.
Lernen beginnen
das Rauschgift, -e
Die Rauschgiftbande bedroht mir.
czytelnik
Lernen beginnen
der Leser
dochodzenie, śledztwo
Bea pomaga swojemu szefowi przy dochodzeniach.
Lernen beginnen
die Ermittlung, -en
Bea hilft ihrem Chef bei den Ermittlungen.
emocjonujący, podniecający
Ta praca daje jej wiele radości, jest interesująca, czasem nawet emocjonująca.
Lernen beginnen
spannend, aufregend
Ihr macht der Job viel Spaß, er ist interessant, manchmal sogar aufregend.
przywiązać do, związać
Nie jestem przywiązana do łóżka.
Lernen beginnen
fesseln an + AKK
Ich bin nicht ans Bett gefesselt.
uprzejmy, grzecznie
Dziękuję Bea, to bardzo uprzejme.
Lernen beginnen
liebenswürdig
Danke Bea, sehr liebenswürdig.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.