Bartosz 100

 0    41 Datenblatt    zmarcin1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dzielić
Dzielę mieszkanie z czworgiem francuskich studentów.
Lernen beginnen
share
I'm sharing the flat with four French students.
samolubny
Lernen beginnen
selfish
bogaty
Jego rodzice są dość bogaci.
Lernen beginnen
rich
His parents are quite well-off.
otyły
Powinna zrzucić parę kilo - jest nieco otyła.
Lernen beginnen
obese
She should lose a few pounds - she is a bit overweight.
bark
Lernen beginnen
shoulder
tapeta
Lernen beginnen
wallpaper
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
Lernen beginnen
reasonable
I thought her idea was very sensible.
geografia
Chodzimy na zajęcia z geografii Afryki.
Lernen beginnen
geography
We are taking a course on the geography of Africa.
geometria
Lernen beginnen
geometry
chemia
Lernen beginnen
chemistry
angielski
Mówisz po angielsku?
Lernen beginnen
English
Do you speak English?
łysy
Zaczął łysieć po 40 roku życia.
Lernen beginnen
bald
He started to go bald after he turned 40.
łyżwiarstwo
Lernen beginnen
skating
skoczek do wody z trampoliny
Lernen beginnen
jumper from the diving board
skoczek narciarski
Lernen beginnen
ski jumper
cypr
Lernen beginnen
cyprus
holandia
Lernen beginnen
netherlands
ściana
W pokoju na ścianie jest zegar
Lernen beginnen
wall
There is a clock on the room
być
Być albo nie być, oto jest pytanie.
Lernen beginnen
be
To be, or not to be, that is the question.
wysoki
Jest bardzo wysokim mężczyzną - ma 2 metry wzrostu.
Lernen beginnen
high
He is a very tall man with his 2 meters of height.
wół
Lernen beginnen
ox
poważny
Lernen beginnen
serious
garaż
Lernen beginnen
garage
telewizor
Lernen beginnen
television
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
robić
Co zamierzasz teraz zrobić?
Lernen beginnen
do
What are you planning to do now?
huragan
Huragan to tropikalna burza z silnym wiatrem i deszczem.
Lernen beginnen
hurricane
A hurricane is a tropical storm with strong winds and rain.
fotel
Lernen beginnen
chair
balkon
Spójrz! Na tamtym balkonie jest śmieszny piesek.
Lernen beginnen
balcony
Look! There's a funny little dog on that balcony!
dziadkowie
Dziadkowie Toma zaprosili go na Święta Bożego Narodzenia.
Lernen beginnen
grandparents
Tom's grandparents invited him for Christmas.
elegancki
Lernen beginnen
elegant
europa
Lernen beginnen
Europe
polityka
Lernen beginnen
policy
data urodzenia
Lernen beginnen
date of birth
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
Lernen beginnen
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
tlumacz
Lernen beginnen
translator
mizdrzyć się
Lernen beginnen
ogle
naszyjnik
Lernen beginnen
necklace
nieśmiały
Lernen beginnen
shy
choroba
Nikt nie wie co powoduje zanik wzroku.
Lernen beginnen
disease
Nobody knows what causes sight loss.
wirus
Lernen beginnen
virus

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.