Basic Concepts in Marketing

4.5  1    133 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aktywny nabywca
Lernen beginnen
active buyer
adresy klientów
Lernen beginnen
customers' addresses
aktywny subskrybent
Lernen beginnen
active subscriber
budować długotrwałe relacje
Lernen beginnen
to build long-term relationships
dokumentacja kredytowa
Lernen beginnen
credit records
faktyczny użytkownik
Lernen beginnen
actual user
gust konsumenta
Lernen beginnen
consumer's taste
identyfikować klientów
Lernen beginnen
to identify the customers
klient kluczowy
Lernen beginnen
key account
wchodzić w interakcję z klientami / komunikować się z klientami
Lernen beginnen
to interact with the customers
konsument zorientowany na działanie
Lernen beginnen
action-oriented consumer
lojalność klienta
Lernen beginnen
customer loyalty
maruder
Lernen beginnen
laggard
nabywca ostateczny
Lernen beginnen
ultimate buyer
niezadowolenie klientów
Lernen beginnen
customer dissatisfaction
nowy nabywca produktu / nowy klient / nowy zwolennik
Lernen beginnen
adopter
obecni klienci
Lernen beginnen
current customers
ochrona konsumenta
Lernen beginnen
consumer protection
odejście klientów
Lernen beginnen
customer defection
odkryć potrzeby klienta
Lernen beginnen
to uncover customer needs
podjąć kroki w kierunku kupna produktu
Lernen beginnen
to take steps to buy a product
potencjalni klienci
Lernen beginnen
potential buyers
poziom dochodów
Lernen beginnen
income level
przyszli / potencjalni klienci
Lernen beginnen
prospective customers / prospects
publiczne relacje / kontakty z otoczeniem
Lernen beginnen
public relations
punkt widzenia klienta
Lernen beginnen
customer's viewpoint
sprostać oczekiwaniom klientów
Lernen beginnen
to meet customers' expectations
stać się świadomym (istnienia) produktu
Lernen beginnen
to become aware of the product
stan cywilny
Lernen beginnen
marital status
system obsługi klienta
Lernen beginnen
front office system
tajemniczy klient
Lernen beginnen
mystery shopper
telefoniczna pomoc dla klientów
Lernen beginnen
consumer helpline
tworzyć bazę klientów
Lernen beginnen
to build customer base
tworzyć profil konsumenta
Lernen beginnen
to build a consumer profile
ujawniać dane klienta
Lernen beginnen
to disclose customer data
upodobania klienta
Lernen beginnen
customer likes
wartość klienta w czasie
Lernen beginnen
customer lifetime value
werbowanie klientów
Lernen beginnen
canvassing
wielu klientów
Lernen beginnen
ample customers
wierni klienci
Lernen beginnen
loyal customers
wzorce w zachowaniu klientów
Lernen beginnen
patterns in consumer behaviour
zadowolenie / satysfakcja klientów
Lernen beginnen
customers satisfaction
zarządzanie stosunkami z klientem
Lernen beginnen
customer relationship management
zatrzymanie / utrzymanie klientów
Lernen beginnen
customers retention
agencja rządowa
Lernen beginnen
government agency
cele marketingowe
Lernen beginnen
marketing objectives
chłonność rynku
Lernen beginnen
absorptiveness of the market
ciepły marketing
Lernen beginnen
warm marketing
deficyt rynkowy
Lernen beginnen
market shortage
długi ogon
Lernen beginnen
The Long Tail
dochód
Lernen beginnen
revenue / income
dochód rozporządzalny
Lernen beginnen
disposable income
doradztwo marketingowe
Lernen beginnen
marketing consultancy
dostępność
Lernen beginnen
availability
dostępny budżet
Lernen beginnen
available budget
efektywna dystrybucja
Lernen beginnen
effective distribution
etyka marketingu
Lernen beginnen
marketing ethics
fiasko marketingowe
Lernen beginnen
marketing fiasco
filozofia marketingu
Lernen beginnen
marketing philosophy
instrument marketingowy
Lernen beginnen
marketing instrument
kluczowy segment rynku
Lernen beginnen
key market segment
koncept marketingowy
Lernen beginnen
marketing concept
konkurencyjne otoczenie
Lernen beginnen
competitive environment
koszty wejścia na rynek
Lernen beginnen
market entry costs
korzyść / pożytek
Lernen beginnen
benefit
lider na rynku
Lernen beginnen
market leader
lokalne przepisy
Lernen beginnen
local regulations / local laws
łatwość zbycia czegoś
Lernen beginnen
marketability
magazynowanie inwentarza
Lernen beginnen
inventory storage
makdonaldyzacja
Lernen beginnen
McDonaldization
makrootoczenie
Lernen beginnen
macro-environment
marketing docelowy
Lernen beginnen
target marketing
marketing indywidualny
Lernen beginnen
one-to-one marketing
marketing menedżerski
Lernen beginnen
managerial marketing
marketing negatywny
Lernen beginnen
demarketing
marketing niszowy
Lernen beginnen
niche marketing
marketing partyzancki
Lernen beginnen
guerrilla marketing
marketing polityczny
Lernen beginnen
political consulting
marketing rozproszony
Lernen beginnen
scattergun marketing
marketing społeczny
Lernen beginnen
social marketing
marketing sportowy
Lernen beginnen
sports marketing
marketing szeptany
Lernen beginnen
buzz marketing
marketing uliczny
Lernen beginnen
street marketing
mikrootoczenie
Lernen beginnen
micro-environment
miks marketingowy
Lernen beginnen
marketing mix
misja przedsiębiorstwa
Lernen beginnen
mission statement
monopol rynkowy
Lernen beginnen
market monopoly
możliwości rynkowe
Lernen beginnen
market opportunities
nagranie demonstracyjne
Lernen beginnen
explainer video
nakreślenie obecnej sytuacji
Lernen beginnen
snapshot of the current situation
narzędzie marketingowe
Lernen beginnen
marketing tool
nastawienie na sprzedaż
Lernen beginnen
market orientation
nasycenie rynku
Lernen beginnen
market glut
negatywne aspekty lokalizacji
Lernen beginnen
negative aspects of the location
neuromarketing
Lernen beginnen
neuromarketing
niezawodność
Lernen beginnen
reliability
luka na rynku / nisza na rynku
Lernen beginnen
gap in the market
obecność na rynku
Lernen beginnen
market presence
oferta konkurencyjna
Lernen beginnen
competitive bid
ograniczone zasoby
Lernen beginnen
limited resources
organizacje utrzymujące się ze sprzedaży
Lernen beginnen
sales driven organisation (BrE) / sales driven organizations (AmE)
planowanie
Lernen beginnen
planning
podejmowanie decyzji
Lernen beginnen
decision-making
podręcznik marketingu
Lernen beginnen
marketing textbook
potencjalna dochodowość / zyskowność
Lernen beginnen
potential profitability
potencjał rozwoju
Lernen beginnen
potential for growth
dominacja na rynku / pozycja dominująca (np. przedsiębiorstwa na rynku)
Lernen beginnen
market dominance
promocja (r e k l a m a, nie: oferta specjalna)
Lernen beginnen
promotion
przewaga konkurencyjna
Lernen beginnen
competitive advantage
przystępność (np. cenowa)
Lernen beginnen
affordability
rynek nasycony
Lernen beginnen
saturated market
scenariusz marketingowy
Lernen beginnen
marketing scenario
segment rynku
Lernen beginnen
market segment
przemysł usługowy / sektor usług
Lernen beginnen
service industry
selektywność rynku
Lernen beginnen
market selectivity
standardy wyników / osiągów
Lernen beginnen
performance standards
szybko rosnący / rozwijający się sektor biznesu
Lernen beginnen
fast-growing business sector
techniki marketingowe
Lernen beginnen
marketing techniques
tendencja rynkowa
Lernen beginnen
market tendency
udział w rynku
Lernen beginnen
market share
walka konkurencyjna
Lernen beginnen
competitive struggle
warunki transakcji
Lernen beginnen
conditions of business
wąski rynek
Lernen beginnen
narrow market
wcześniej niespenetrowany rynek
Lernen beginnen
previously untapped market
wolna konkurencja
Lernen beginnen
free competition
wygoda
Lernen beginnen
convenience
wymagania klientów
Lernen beginnen
customers' requirements
wysiłki marketingowe
Lernen beginnen
marketing efforts
wywiad rynkowy
Lernen beginnen
market intelligence
wzrost rynku
Lernen beginnen
market growth
zarządzanie marketingiem
Lernen beginnen
marketing management
zorientowany na klienta
Lernen beginnen
customer-oriented
zrzeszenie branżowe producentów
Lernen beginnen
trade association

Poznaj Marketing!

Kurs Business Marketing wchodzi w skład Business English, w ramach którego oferujemy jeszcze kursy: Presentations, Finance oraz Human Resources. Dzięki Business Marketing podniesiesz swoje kwalifikacje i zyskasz swobodę podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak i samej pracy w biznesie. Angielski biznesowy przydaje się na każdym etapie kariery i szlifowany systematycznie pozwoli Ci nabrać pewności podczas rozmów telefonicznych, pisania maili czy prezentacji w języku angielskim. Jeśli interesuje Cię marketing, bądź w przyszłej firmie będziesz się zajmować zagadnieniami z tego działu, weź pod uwagę naukę słówek z tego kursu.

Przydatny kurs - Biznes

Kurs pozwoli Ci dobrze przygotować się do testu TOEIC – najczęściej zdawanego testu z języka angielskiego w pracy. Interesujesz się Marketingiem? Dowiedz się, jak brzmi „obsługa klienta" po angielsku czy „pozyskiwanie klientów" po angielsku. Oferujemy ponad 800 słówek i zwrotów angielskich, podzielonych na praktyczne tematy, takie jak stategy, price czy online. Momentalnie zdobędziesz potrzebną wiedzę i umiejętności językowe potrzebne w pracy w marketingu! Wiesz już, jak jest „przedstawiciel handlowy" po angielsku? A może chcesz nim zostać i potrzebujesz szybkiej powtórki już raz poznanego słownictwa? Zapraszamy! Z nami poczujesz się pewnie i profesjonalnie. W świecie biznesu już nic Cię nie zaskoczy!

Wraz z Fiszkoteką!

Nauka z nami jest czystą przyjemnością! Nie tylko uczysz się, kiedy chcesz, ale również dzięki aplikacji mobilnej – w jakimkolwiek miejscu, gdzie tylko chcesz! Oferujemy ponad 20 praktycznie podzielonych i opracowanych lekcji, a pierwsze 15 fiszek możesz wypróbować za darmo! To idealna okazja do wypróbowania tej świetnej metody nauki! Nasz Inteligentny System Powtórek zapewni Ci ciągłą motywację i podpowie raz już poznane słówka, tak abyś długo o nich nie zapomniał. Nasze sposoby dostosowujemy do każdego – dla wzrokowców przygotowaliśmy obrazki, wspomagające zapamiętywanie, dla słuchowców mamy materiały audio, umożliwiające naukę wymowy poszczególnych słów, a dodatkową pomocą są proste przykłady użycia, które ułatwiają zrozumienie i zapamiętanie wyrażeń. Nie zwlekaj!


Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.