14 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

fiszkoteka fiszkoteka

Die Verwendung von VocApp4974Tagen. Ich lerne von VocApp2Tage, einschließlich stetig seit0Tagen. Ich bin der Autor1842Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2013-08-31 14:58:16.

Meine Vokabelkarteien


Ubrania i dodatki – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Ropa y complementos – vocabulario básico del español
Słownictwo angielskie do matury: człowiek - cechy charakteru, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: człowiek - cechy charakteru, poziom rozszerzony
Rośliny – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Plantas – vocabulario básico, español
Cechy charakteru – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Rasgos de carácter – vocabulario básico, español
Uczucia i emocje – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Sentimientos y emociones – vocabulario básico, español
Przybory szkolne – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Objetos de clase – vocabulario básico, español
Części ciała – Les Parties du corps
Zwierzęta – Les Animaux
Rodzina – La Famille
Zdrowie – La Santé
08. Części ciała – podstawowe słownictwo angielskie; Parts of the body – Basic English Vocabulary
Zwierzęta – podstawowe słownictwo angielskie; Animals – Basic English Vocabulary
Pogoda – La Météo
Codzienne czynności – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Rutina diaria – vocabulario básico, español
Dom i meble – La Maison et le mobilier
Państwa i kontynenty – Les Pays et les continents
Części ciała – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Partes del cuerpo – vocabulario básico, español
Zwierzęta – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Animales – vocabulario básico, español
Słownictwo angielskie do matury: człowiek – dane personalne, poziom podstawowy
Zdrowie – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Salud – vocabulario básico, español
01. Słownictwo angielskie do matury: człowiek - uczucia i emocje, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: człowiek - uczucia i emocje, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: człowiek – problemy etyczne, poziom rozszerzony
Kolory i kształty – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Colores y formas – vocabulario básico, español
Społeczeństwo i polityka – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Sociedad y política – vocabulario básico, español
Słownictwo angielskie do matury: człowiek – wygląd zewnętrzny, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: człowiek – wygląd zewnętrzny, poziom rozszerzony
Środki transportu – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Medios de transporte – vocabulario básico, español
04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – oceny i wymagania, poziom podstawowy.
Słownictwo angielskie do matury: szkoła – przedmioty szkolne, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: szkoła – system oświaty w USA i GB, poziom rozszerzony
04. Słownictwo angielskie do matury: szkoła – życie szkoły, poziom podstawowy.
Słownictwo angielskie do matury: szkoła – życie szkoły, poziom rozszerzony
Zawody – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Profesiones – vocabulario básico, español
Słownictwo angielskie do matury: praca – słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: praca – słownictwo związane z tematem, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: praca – rynek pracy, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: praca – zawody, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: praca – zawody, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – konflikty i problemy, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, poziom rozszerzony
03. Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – święta i uroczystości, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego, styl życia, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego, styl życia, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: żywienie – diety, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: żywienie – posiłki i restauracje, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: żywienie – posiłki i restauracje, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: żywienie – artykuły spożywcze, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: żywienie – artykuły spożywcze, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: żywienie – przygotowanie potraw, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – środki płatnicze, banki, ubezpieczenia, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – reklama, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – rodzaje sklepów, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – towary, handel, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zakupy i usługi – towary, handel, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – środki transportu i słownictwo z nimi związane, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – środki transportu i słownictwo z nimi związane, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – wypadki i awarie, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – wypadki i awarie, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – baza noclegowa, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: podróżowanie i turystyka – zwiedzanie i wycieczki, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: kultura – dziedziny kultury, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: kultura – dziedziny kultury, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: kultura – uczestnictwo w kulturze, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: sport – dyscypliny sportu, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: sport – sprzęt sportowy, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: sport – sprzęt sportowy, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: sport – sport wyczynowy, sporty ekstremalne, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: sport – dyscypliny sportu, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: sport – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: sport – inne słownictwo związane z tematem, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: sport – ludzie sportu, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – leczenie, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – niepełnosprawni, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – schorzenia i objawy, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – schorzenia i objawy, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – system ochrony zdrowia, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: zdrowie – uzależnienia, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: nauka i technika – współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: nauka i technika – obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: nauka i technika – obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: nauka i technika – odkrycia i wynalazki, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: nauka i technika – odkrycia i wynalazki, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klęski żywiołowe, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klimat, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – klimat, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – przestrzeń kosmiczna, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – krajobraz, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – świat roślin i zwierząt, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: świat przyrody – świat roślin i zwierząt, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: wiedza o krajach anglojęzycznych, poziom podstawowy i rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – gospodarka, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – kościoły i religie, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – partie i politycy, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – polityka społeczna, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – przestępczość, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – przestępczość, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – struktura państwa i urzędy, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: państwo i społeczeństwo – struktura państwa i urzędy, poziom rozszerzony
Kuchnia i gotowanie – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Vocabulario de cocina, español
Podstawowe czasowniki hiszpańskie; Verbos básicos en español
Słownictwo angielskie do matury: dom – kupno, sprzedaż, wynajem mieszkania, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: dom – opis domu i pomieszczeń, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: dom – opis domu i pomieszczeń, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: dom – wyposażenie, poziom podstawowy
Słownictwo angielskie do matury: dom – wyposażenie, poziom rozszerzony
Słownictwo angielskie do matury: dom – miejsce zamieszkania, poziom podstawowy
Dom i meble – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Casa y muebles – vocabulario básico, español
Jedzenie i picie – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Comida y bebida – vocabulario básico español
Colours – English idioms and sayings
Zakupy – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Compras – vocabulario básico, español
Komputery i Internet – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Ordenadores e Internet – vocabulario básico, español
Instrumenty muzyczne – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Instrumentos musicales – vocabulario básico, español
Społeczeństwo i polityka – La Société et la politique
Colori e forme – lessico italiano; Kolory i kształty – podstawowe słownictwo włoskie
Zakupy – Faire des achats
Części ciała – podstawowe słownictwo niemieckie; die Körperteile – Wortschatz
Zwierzęta – podstawowe słownictwo niemieckie; die Tiere – Wortschatz
Kultura i sztuka – podstawowe słownictwo niemieckie; Kultur und Kunst – Wortschatz
Rodzina – podstawowe słownictwo niemieckie; die Familie – Wortschatz
Zdrowie – podstawowe słownictwo niemieckie; die Gesundheit – Wortschatz
Jedzenie i picie – podstawowe słownictwo niemieckie; Essen und trinken – Wortschatz
Kolory i kształty – podstawowe słownictwo niemieckie; Farben und Gestalten – Wortschatz
Ubrania – podstawowe słownictwo niemieckie; die Kleidung – Wortschatz
Środki transportu – podstawowe słownictwo niemieckie; Transportmittel – Wortschatz
Zawody – podstawowe słownictwo niemieckie; Berufe – Wortschatz
Sport – podstawowe słownictwo niemieckie; Sport – Wortschatz
Edukacja – podstawowe słownictwo niemieckie; Ausbildung – Wortschatz
Społeczeństwo i polityka – podstawowe słownictwo niemieckie; Gesellschaft und Politik – Wortschatz
Pogoda – podstawowe słownictwo niemieckie; das Wetter – Wortschatz
Kraje i kontynenty – podstawowe słownictwo niemieckie; Länder und Kontinente – Wortschatz
Zakupy – podstawowe słownictwo niemieckie; Einkäufe – Wortschatz
Dom i meble – podstawowe słownictwo niemieckie; Haus und Möbel – Wortschatz
Bajki – podstawowe słownictwo niemieckie; Märchen – Wortschatz
Podstawowe czasowniki niemieckie; Grundverben
Zwroty grzecznościowe – podstawowe słownictwo niemieckie; Höflichkeitswendungen – Wortschatz
Kuchnia i gotowanie – podstawowe słownictwo niemieckie; Küche und Kochen – Wortschatz
Podstawowe przymiotniki niemieckie; Grundadjektive
13. Kultura – podstawowe słownictwo angielskie; Culture – Basic English Vocabulary
03. Rodzina – podstawowe słownictwo angielskie; Family – Basic English Vocabulary
08. Zdrowie – podstawowe słownictwo angielskie; Health – Basic English Vocabulary
07. Jedzenie i picie – podstawowe słownictwo angielskie; Food and Drink – Basic English Vocabulary
Kolory i kształty – podstawowe słownictwo angielskie; Colours and Shapes – Basic English Vocabulary
01. Ubrania – Clothes
04. Edukacja – podstawowe słownictwo angielskie; Education – Basic English Vocabulary
10. Sport – podstawowe słownictwo angielskie; Sport – Basic English Vocabulary
06. Środki transportu – podstawowe słownictwo angielskie; Means of Transport – Basic English Vocabulary
11. Zawody – podstawowe słownictwo angielskie; Professions – Basic English Vocabulary
Narodowości – podstawowe słownictwo angielskie; Nationalities – Basic English Vocabulary
Popularne czasowniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Verbs – Basic English Vocabulary
02. Dom i meble – podstawowe słownictwo angielskie; Home and Furniture – Basic English Vocabulary
07. Gotowanie – podstawowe słownictwo angielskie; Cooking – Basic English Vocabulary
Przymiotniki – podstawowe słownictwo angielskie; Common Adjectives – Basic English Vocabulary;
12. Zakupy – podstawowe słownictwo angielskie; Shopping – Basic English Vocabulary;
Parti del corpo – lessico italiano; Części ciała – słownictwo włoskie
Animali – lessico italiano; Zwierzęta – słownictwo włoskie
Czas – podstawowe słownictwo angielskie; Time – Basic English Vocabulary
Zwroty grzecznościowe – podstawowe słownictwo angielskie; Polite Phrases – Basic English Vocabulary
06. Państwa i kontynenty – podstawowe słownictwo angielskie; Countries and Continents – Basic English Vocabulary
05. Pogoda – podstawowe słownictwo angielskie; Weather – Basic English Vocabulary
14. Państwo i społeczeństwo – podstawowe słownictwo angielskie; State and Society – Basic English Vocabulary
Cultura e arte – lessico italiano; Kultura i sztuka – słownictwo włoskie
Salute – lessico italiano; Zdrowie – słownictwo włoskie
Cibo – lessico italiano; Jedzenie – słownictwo włoskie
Nazionalità – lessico italiano; Narodowości – słownictwo włoskie
Vestiti – lessico italiano; Ubrania – słownictwo włoskie
Mezzi di trasporto – lessico italiano; Środki transportu – słownictwo włoskie
Professioni – lessico italiano; Zawody – słownictwo włoskie
Sport – lessico italiano; Sport – słownictwo włoskie
Istruzione – lessico italiano; Edukacja – słownictwo włoskie
Famiglia – lessico italiano; Rodzina – słownictwo włoskie
Società e politica – lessico italiano; Społeczeństwo i polityka – słownictwo włoskie
Tempo – lessico italiano; Pogoda – słownictwo włoskie
Paesi e continenti – lessico italiano; Kraje i kontynenty – słownictwo włoskie
Tempo – lessico italiano; Czas – słownictwo włoskie
Frasi di cortesia – lessico italiano; Zwroty grzecznościowe – słownictwo włoskie
Spese – lessico italiano; Zakupy – słownictwo włoskie
Casa e mobili – lessico italiano; Dom i meble – słownictwo włoskie
Favole – lessico italiano; Bajki – słownictwo włoskie
07. Owoce – podstawowe słownictwo angielskie; Fruits – Basic English Vocabulary
04. Przybory szkolne – podstawowe słownictwo angielskie |School Equipment – Basic English Vocabulary
Nazwy świąt – podstawowe słownictwo angielskie; Holidays – Basic English Vocabulary
07. Warzywa – podstawowe słownictwo angielskie; Vegetables – Basic English Vocabulary
03. Zabawki i zabawy – podstawowe słownictwo angielskie; Toys and Plays – Basic English Vocabulary
01. Wygląd – podstawowe słownictwo angielskie; Appearance – Basic English Vocabulary
01. Uczucia – podstawowe słownictwo angielskie; Feelings – Basic English Vocabulary
01. Cechy charakteru – Traits of Character
05. Rośliny – podstawowe słownictwo angielskie; Plants – Basic English Vocabulary
05. Geografia – podstawowe słownictwo angielskie |Geography – Basic English Vocabulary
06. Wakacje – podstawowe słownictwo angielskie; Holidays
Hotel – podstawowe słownictwo angielskie; Hotel – Basic English Vocabulary
Lotnisko – podstawowe słownictwo angielskie; Airport – Basic English Vocabulary
11. Praca – podstawowe słownictwo angielskie; Work – Basic English Vocabulary
Ochrona środowiska – podstawowe słownictwo angielskie; Ecology – Basic English Vocabulary
03. Codzienne czynności – podstawowe słownictwo angielskie; Daily Routines – Basic English Vocabulary
05. Miasto – podstawowe słownictwo angielskie; City – Basic English Vocabulary
Cucina – lessico italiano; Kuchnia – słownictwo włoskie
Aggettivi di base; Podstawowe przymiotniki włoskie
Kultura i sztuka – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Cultura y arte – vocabulario básico
Kultura i sztuka – L'Art et la culture
Jedzenie i picie – La Nourriture et les boissons
Narodowości – Les Nationalités
Ubrania – Les Vêtements
Środki transportu – Les Moyens de transport
Zawody – Les Professions
Edukacja – L'Éducation
Entertainment – English idioms and sayings
Food – English idioms and sayings
Sport – English idioms and sayings
Transport – English idioms and sayings
Politics – English idioms and sayings
Money – English idioms and sayings
Shopping – English idioms and sayings
School and education – English idioms and sayings
Houses and buildings – English idioms and sayings
Clothes – English idioms and sayings
Body parts – English idioms and sayings
Czas – idiomy angielskie/ Time – English idioms and sayings
Animals – English idioms and sayings
Codzienne czynności – podstawowe słownictwo niemieckie; Alltägige Tätigkeiten – Grundwortschatz
Miasto – podstawowe słownictwo niemieckie; Die Stadt – Grundwortschatz
Ochrona środowiska – podstawowe słownictwo niemieckie; Der Umweltschutz – Grundwortschatz
Owoce – podstawowe słownictwo niemieckie; das Obst – Grundwortschatz
Warzywa – podstawowe słownictwo niemieckie; die Gemüse – Grundwortschatz
Zabawki i zabawy – podstawowe słownictwo niemieckie; Spielzeuge und Spiele – Grundwortschatz
Nazwy świąt – podstawowe słownictwo niemieckie; die Feste – Grundwortschatz
Przybory szkolne – podstawowe słownictwo niemieckie; das Schul-Zubehör – Grundwortschatz
Wygląd – podstawowe słownictwo niemieckie; Das Aussehen – Grundwortschatz
Uczucia – podstawowe słownictwo niemieckie; Die Gefühle – Grundwortschatz
Cechy charakteru – podstawowe słownictwo niemieckie; Die Charaktereigenschaften – Grundwortschatz
Rośliny – podstawowe słownictwo niemieckie; Die Pflanzen – Grundwortschatz
Hotel – podstawowe słownictwo niemieckie; Das Hotel – Grundwortschatz
Wakacje – podstawowe słownictwo niemieckie; die Ferien – Grundwortschatz
Praca – podstawowe słownictwo niemieckie; Die Arbeit – Grundwortschatz
Geografia – podstawowe słownictwo niemieckie; Die Geographie – Grundwortschatz
Lotnisko – podstawowe słownictwo niemieckie; Der Flughafen – Grundwortschatz
Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, dział I, pytania 1 – 80
Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, działy II-III, pytania 81 – 180
Egzamin na prawo jazdy, kat B, działy IV-VIII, pytania 181 – 280
Egzamin na prawo jazdy, kat. B, działy IX-XIV, pytania 281 – 400
Egzamin na prawo jazdy, kategoria B, działy XV-XVIII, pytania 401 – 487
Czas – Le Temps
Owoce – Les Fruits
Miasto – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Ciudad – vocabulario básico
Podstawowe przymiotniki – słownictwo hiszpańskie; Adjetivos básicos - vocabulario español
Zwroty grzecznościowe – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Frases de cortesía – vocabulario básico
Rodzina – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Familia - vocabulario básico
Edukacja – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Educación - vocabulario básico
Instrumenty muzyczne - Les Instruments de musique
Komputery i Internet – Les Ordinateurs et Internet
Podstawowe czasowniki – Les Verbes de base
Kuchnia i gotowanie – La Cuisine
Miasto – La Ville
Ochrona środowiska – La Protection de l'environnement
Warzywa – Les Légumes
Bajki i baśnie – Les Contes et les fables
Święta – Les Fêtes
Przybory szkolne – Les fournitures scolaires
Wygląd – Le Physique
Podstawowe czasowniki – Les Verbes de base
Uczucia i emocje – Les Sentiments et les émotions
Charakter i osobowość – Le Caractère et la personnalité
Rośliny – Les Plantes
Wakacje – Les Vacances
Hotel – L'Hôtel
Lotnisko – L'Aéroport
Zwroty grzecznościowe – Les Phrases de courtoisie
Codzienne czynności – Les Activités quotidiennes
Narzędzia – Les Outils
Geografia – La Géographie
Praca – Le Travail
Przyimki miejsca – Les Prépositions de lieu
Sport – Le Sport
Zabawki i zabawy – Les Jouets et les jeux
Podstawowe przymiotniki – Les Adjectifs de base
Sport – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Deporte – vocabulario básico
Narodowości – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Nacionalidades – vocabulario básico
Ekologia i ochrona środowiska - podstawowe słownictwo hiszpańskie; Ecología y protección de medio ambiente - vocabulario básico
Owoce – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Frutas - vocabulario básico
Warzywa – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Verduras y legumbres - vocabulario básico
Świeta – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Fiestas – vocabulario básico
Wygląd zewnętrzny – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Aspecto físico – vocabulario básico
Wakacje – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Vacaciones – vocabulario básico
Hotel – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Hotel – vocabulario básico
Praca – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Trabajo – vocabulario básico
Geografia – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Geografía - vocabulario básico
Kraje i kontynenty – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Países y continentes - vocabulario básico;
Pogoda – podstawowe słownictwo hiszpańskie; Tiempo - vocabulario básico
Liczebniki porządkowe - podstawowe słownictwo angielskie; Ordinal Numbers – Basic Vocabulary
Citta – lessico italiano; Miasto – słownictwo włoskie
Frutti – lessico italiano; Owoce – słownictwo włoskie
Verdure – lessico italiano; Warzywa – słownictwo włoskie
Feste – lessico italiano; Nazwy świąt – słownictwo włoskie
Strumenti - lessico italiano; Instrumenty muzyczne – słownictwo włoskie
Attivita quotidiane – lessico italiano; Codzienne czynności – słownictwo włoskie
Ambiente – lessico italiano; Środowisko – słownictwo włoskie
Preposizioni – lessico italiano; Przyimki miejsca – słownictwo włoskie
Giocattoli e gioche – lessico italiano; Zabawki i zabawy – słownictwo włoskie
Accessori (di) scuola – lessico italiano; Przybory szkolne – słownictwo włoskie
Aspetto – lessico italiano; Cechy wyglądu – słownictwo włoskie
Emozioni – lessico italiano; Uczucia i emocje – słownictwo włoskie
Personalita – lessico italiano; Charakter i osobowość – słownictwo włoskie
Piante – lessico italiano; Rośliny – słownictwo włoskie
Vacanze – lessico italiano; Wakacje – słownictwo włoskie
Albergo – lessico italiano; Hotel – słownictwo włoskie
Aeroporto – lessico italiano; Lotnisko – słownictwo włoskie
Lavoro – lessico italiano; Praca – słownictwo włoskie
Computer – lessico italiano; Komputer – słownictwo włoskie
Geografia – lessico italiano; Geografia – słownictwo włoskie
Attrezzi – lessico italiano; Narzędzia – słownictwo włoskie
Calcio – lessico italiano; Piłka nożna – słownictwo włoskie
Tennis – lessico italiano; Tenis – słownictwo włoskie
Sport da combattimento – lessico italiano; Sporty walki – słownictwo włoskie
Courts and Lawyers – Legal English; Sądy i prawnicy – angielskie słownictwo prawnicze
Forming of a Company – Legal English; Zakładanie firmy – angielskie słownictwo prawnicze
UK and US Equivalents - Legal English; Ekwiwalenty UK i US - angielskie słownictwo prawnicze
Crime and Punishment – Legal English; Zbrodnia i kara – angielskie słownictwo prawnicze
Companies, corporations, partnerships – Business English; Typy spółek i ich działalność – angielskie słownictwo biznesowe
Civil Law – Legal English; Prawo cywilne – angielskie słownictwo prawnicze
Real Estate and Real Property Law – Legal English; Nieruchomości i Prawo Nieruchomości – angielskie słownictwo prawnicze
Changes in a Company - Legal English; Zmiany w statucie spółki - angielskie słownictwo prawnicze
Legal Acronyms - Legal English; Prawnicze akronimy - angielskie słownictwo prawnicze
Capitalisation in Company Law - Legal English; Kapitalizacja w prawie spółek – angielskie słownictwo prawnicze
Matura ustna z angielskiego - opis obrazka
Zaimki pytające - podstawowe słownictwo angielskie; Interrogative Pronouns - Basic English Vocabulary
Słownictwo niemieckie do matury: dom - opis domu i pomieszczeń, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: dom - kupno, sprzedaż, wynajem mieszkania, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: człowiek - dane personalne, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: człowiek - cechy charakteru, poziom podstawowy
09. Komputery i Internet – podstawowe słownictwo angielskie; Computers and Internet – Basic English Vocabulary
Komputery i Internet – podstawowe słownictwo niemieckie; Computer und Internet - Wortschatz
Słownictwo niemieckie do matury: zakupy i usługi – reklama, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: szkoła – oceny i wymagania, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – okresy życia, członkowie rodziny, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: praca – słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: żywienie – artykuły spożywcze, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: szkoła – przedmioty szkolne, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: żywienie – przygotowanie potraw, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: szkoła – życie szkoły, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – formy spędzania czasu wolnego, styl życia, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: praca - zawody: die Arbeit - die Berufe
Słownictwo niemieckie do matury: dom – miejsce zamieszkania, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: dom – wyposażenie, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: człowiek – wygląd zewnętrzny, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: życie rodzinne i towarzyskie – święta i uroczystości, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: człowiek – uczucia I emocje, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: praca – zawody, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: zakupy i usługi – towary, handel, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: zakupy i usługi – rodzaje sklepów, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: zakupy i usługi – reklama, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: sport – sprzęt sportowy, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: sport – dyscypliny sportu, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: kultura - współczesne środki przekazu: die Kultur - die gegenwärtigen Medien
Słownictwo niemieckie do matury: świat przyrody – zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: podróżowanie i turystyka – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: świat przyrody – klęski żywiołowe, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: świat przyrody – klimat, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: państwo i społeczeństwo – konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, organizacje międzynarodowe, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: nauka i technika – obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: świat przyrody – krajobraz, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: zdrowie – niepełnosprawni, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: zdrowie – leczenie, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: nauka i technika – odkrycia i wynalazki, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: sport – ludzie sportu, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: państwo i społeczeństwo – przestępczość, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: kultura i sztuka: die Kultur und die Kunst
Słownictwo niemieckie do matury: zdrowie – schorzenia i objawy, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: zdrowie – higieniczny tryb życia, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zdrowie - higieniczny tryb życia: die Gesundheit - die gesunde Lebensweise
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: sport - dyscypliny sportowe: der Sport - die Sportarten
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: świat przyrody - zagrożenie i ochrona środowiska: die Welt - die Umweltgefahr und der Umweltschutz
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: sport - inne: der Sport - andere
Słownictwo niemieckie do matury: podróżowanie i turystyka – środki transportu i słownictwo z nimi związane, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: kultura – uczestnictwo w kulturze, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: zdrowie – uzależnienia, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: podróżowanie i turystyka – wypadki i awarie, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: podróżowanie i turystyka – baza noclegowa, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: podróżowanie i turystyka – zwiedzanie i wycieczki, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: świat przyrody – świat roślin i zwierząt, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury: sport – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: świat przyrody - świat roślin i zwierząt: die Welt - die Tier- und Pflanzenwelt
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: świat przyrody - klimat: die Welt - das Klima
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: nauka i technika - obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych: die Wissenschaft und die Technik - die Bedienung und der Gebrauch von Hauptgeräten
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: nauka i technika - odkrycia i wynalazki: die Wissenschaft und die Technik - die Entdeckungen und die Erfingungen
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - przestępczość: der Staat und die Gesellschaft - die Kriminalität
Słownictwo niemieckie do matury: kultura – inne słownictwo związane z tematem, poziom podstawowy
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zdrowie - schorzenia i objawy: die Gesundheit - die Erkrankungen und die Symptome
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzony: sport - sprzęt sportowy: der Sport - die Sportausrüstung
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - struktura państwa i urzędy: der Staat und die Gesellschaft - die Struktur des Staates und die Behörden
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: podróżowanie i turystyka - środki transportu: das Reisen und der Tourismus - die Transportmittel
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: podróżowanie i turystyka - wypadki i awarie: das Reisen und der Tourismus - die Unfälle und die Schäden
Mathematische Grundsymbole; Symbole matematyczne - podstawowe słownictwo niemieckie
Pory roku po angielsku
Miejsce zamieszkania - Accommodation (FCE)
Sztuka - The arts (FCE)
Cechy charakteru i osobowość - Character and personality (FCE)
Ubiór - Clothes (FCE)
Przestępczość - Crime (FCE)
Edukacja - Education (FCE)
Jedzenie i picie - Food and drink (FCE)
Geografia - Geography (FCE)
Zdrowie - Health (FCE)
Języki - Languages (FCE)
Media - The media (FCE)
Pieniądze - Money (FCE)
Środowisko naturalne - Nature and environment (FCE)
Zwierzęta - Animals (FCE)
W drodze - On the road (FCE)
Wygląd - Physical appearance (FCE)
Związki - Relationships (FCE)
Usługi - Services (FCE)
Zakupy - Shopping (FCE)
Sport - Sport (FCE)
Podróże i wakacje - Travel and holidays (FCE)
Przebieg dnia - Day schedule (FCE)
Pogoda - Weather (FCE)
Praca - Work (FCE)
FCE - Phrasal verbs 1
FCE - Phrasal verbs 2
FCE - Phrasal verbs 3
FCE - Phrasal verbs 4
Idiomy - Idioms (FCE)
Idiomy: kolory, części ciała - Idioms: colours, body parts (FCE)
1. Napisy ostrzegawcze i informacyjne cz. 1
2. Podstawowe pytania i odpowiedzi cz. 1
3. Zwroty grzecznościowe cz.1
5. Zawieranie znajomości cz.1
8. Rodzina cz. 1
12. Określenia czasu cz. 1
13. Strony świata
15. Przymiotniki przeciwstawne cz. 1
16. Miary i wagi cz. 1
4. Pytanie o drogę cz. 2
Rozmówki niemieckie. Napisy ostrzegawcze i informacyjne 1/4
Rozmówki niemieckie. Podstawowe pytania i odpowiedzi cz. 1/4
Rozmówki niemieckie Zwroty grzecznościowe cz. 1/2
Rozmówki niemieckie. Pytanie o drogę cz. 1/2
Rozmówki niemieckie. Zawieranie znajomości cz. 1/3
Rozmówki niemieckie. Dane osobowe cz. 1/3
Rozmówki niemieckie. Poznajmy się cz. 1/2
Rozmówki niemieckie. Rodzina cz. 1/3
Rozmówki niemieckie. Na granicy cz. 1/3
Rozmówki niemieckie. Kraje i ludzie cz. 1/4
Rozmówki niemieckie. Praca, nauka cz. 2/5
Rozmówki niemieckie. Określanie czasu cz. 1/7
Rozmówki niemieckie. Strony świata cz. 1/1
Rozmówki niemieckie. Liczby cz. 1/4
Rozmówki niemieckie. Pogoda cz. 1/3
Rozmówki hiszpańskie. Napisy ostrzegawcze i informacyjne 1/3
Rozmówki hiszpańskie. Zwroty grzecznościowe cz. 1/3
Rozmówki hiszpańskie. Pytanie o drogę cz. 1/2
Rozmówki hiszpańskie. Dane osobowe cz. 1/3
Rozmówki hiszpańskie. Poznajmy się cz. 1/2
Rozmówki hiszpańskie. Na granicy cz. 1/3
Rozmówki hiszpańskie. Kraje i ludzie cz. 1/5
Rozmówki hiszpańskie. Praca, nauka cz. 1/6
Rozmówki hiszpańskie. Określanie czasu cz. 1/6
Rozmówki hiszpańskie. Strony świata cz. 1/1
Rozmówki hiszpańskie. Liczby cz. 1/5
Rozmówki włoskie. Napisy ostrzegawcze i informacyjne cz. 1/3
Rozmówki włoskie. Podstawowe pytania i odpowiedzi cz. ½
Rozmówki włoskie. Zwroty grzecznościowe cz. 1/3
Rozmówki włoskie. Pytanie o drogę cz. 1/2
Rozmówki włoskie. Dane osobowe cz. 1/3
Rozmówki włoskie. Poznajmy się cz. 1/2
Rozmówki włoskie. Rodzina cz. 1/3
Rozmówki włoskie. Na granicy cz. 1/3
Rozmówki włoskie. Kraje i ludzie cz. 1/3
Rozmówki włoskie. Określanie czasu cz. 1/6
Rozmówki włoskie. Strony świata cz. 1/1
Rozmówki włoskie. Miary i wagi cz. 1/2
Rozmówki włoskie. Liczby cz. 1/5
Rozmówki włoskie. Kolory cz. 1/2
Rozmówki włoskie. Pogoda cz. 1/2
Rozmówki angielskie. Napisy ostrzegawcze. Szyldy cz. 1/3
Rozmówki angielskie. Liczby cz. 1/5
Rozmówki angielskie. Pieniądze cz. 1/3
Rozmówki angielskie. Kalendarz cz. 1/3
Rozmówki angielskie. Zawód cz. 1/2
Rozmówki angielskie. Wykształcenie cz. 1/2
Rozmówki angielskie. Wiek, rodzina cz. 1/2
Rozmówki angielskie. Kolej cz. 1/4
Rozmówki angielskie. Samolot cz. 1/2
Rozmówki portugalskie. Napisy ostrzegawcze i informacyjne cz. 1/3
Rozmówki portugalskie. Podstawowe pytania i odpowiedzi 2/2
Rozmówki portugalskie. Zwroty grzecznościowe cz. 1/3
Rozmówki portugalskie. Pytanie o drogę cz. 1/2
Rozmówki portugalskie. Zawieranie znajomości cz. 1/3
Rozmówki portugalskie. Dane osobowe cz. 1/3
Rozmówki portugalskie. Poznajmy się cz. 1/2
Rozmówki portugalskie. Rodzina cz. 1/3
Rozmówki portugalskie. Na granicy cz. 1/3
Rozmówki portugalskie. Kraje i ludzie cz. 1/2
Rozmówki portugalskie. Praca, nauka cz. 1/6
Rozmówki portugalskie. Określanie czasu cz. 1/6
Ciało - Körper (ZD)
Rozmówki portugalskie. Przymiotniki przeciwstawne cz. 1/2
Rozmówki portugalskie. Liczby cz. 3/4
Rozmówki portugalskie. Kolory cz. 1/2
Charakter i wygląd zewnętrzny - Charakter und Aussehen (ZD)
Uczucia - Gefühle (ZD)
Zdrowie - Gesundheit (ZD)
Rodzina i więzi - Familie und Bindungen (ZD)
Zawody - Berufe (ZD)
Praca - Arbeit (ZD)
Edukacja - Bildung (ZD)
Mieszkanie i dom - Wohnung und Haus (ZD)
Meble - Möbel (ZD)
Przedmioty - Gegenstände (ZD)
Ubranie - Kleidung (ZD)
Potrawy - Speisen (ZD)
Zakupy - Einkäufe (ZD)
Pieniądze - Geld (ZD)
Urząd - Amt (ZD)
Poczta - Post (ZD)
Prawo - Recht (ZD)
Lekarz - Arzt (ZD)
Media - Medien (ZD)
Sztuka - Kunst (ZD)
Muzyka - Musik (ZD)
Sport i wypoczynek - Sport und Freizeit (ZD)
Geografia - Geographie (ZD)
Natura - Natur (ZD)
Zwierzęta i rośliny - Tiere und Pflanzen (ZD)
Pogoda - Wetter (ZD)
Podróż - Reise (ZD)
Ruch - Verkehr (ZD)
Pojazdy - Fahrzeuge (ZD)
Technika - Technik (ZD)
Wiedza - Wissen (ZD)
Polityka - Politik (ZD)
Wojna - Krieg (ZD)
Czasowniki mocne 1 - Irregular verbs 1 (FCE)
Czasowniki mocne 2 - Irregular verbs 2 (FCE)
Czasowniki mocne 3 - Irregular verbs 3 (FCE)
Czasowniki mocne 4 - Irregular verbs 4 (FCE)
Czasowniki mocne 5 - Irregular verbs 5 (FCE)
Poglądy - Ansichten (ZD)
Zgoda i odmowa - Zustimmung und Ablehnung (ZD)
Przypuszczenia - Annahmnen (ZD)
Ocena - Beurteilung (ZD)
Życzenia i polecenia - Wünsche und Befehle (ZD)
Gramatyka - Grammar (FCE)
Konkurs Papieski - pytania
English for Telephoning - słówka - Business English
English for Telephoning - zwroty i zdania - Business English
Customer Care - słówka - Business English
Customer Care - praktyczne zwroty - Business English
English for e-mails - słówka - Business English
English for e-mails - zwroty - Business English
English for Meetings (słówka) - Business English
English for Meetings (zwroty) - Business English
English for Presentations - Business English
English for Human Resources (słówka) - Business English
English for Human Resources (zwroty) - Business English
English for Marketing & Advertising - Business English
English for Sales and Purchasing - Business English
English for Accounting - Business English
English for Socializing & Small Talk - Business English
Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"
Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"
Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"
Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"
Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"
Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"
Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"
Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"
Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"
Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"
Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"
Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"
Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"
Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"
Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"
Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"
Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"
Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"
Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"
Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"
Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"
Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"
Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"
Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"
Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"
Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"
Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with"
"Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep"
"Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay"
"Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come"
"Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do"
"Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do"
"Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell"
"About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of"
"For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to"
"On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in"
"With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"
Phrasal verbs - czasownik BE (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik BE
Phrasal verbs - czasownik BREAK
Phrasal verbs - czasownik BRING (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik BRING
Phrasal verbs - czasownik CALL (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik CALL
Phrasal verbs - czasownik CARRY
Phrasal verbs - czasownik CATCH
Phrasal verbs - czasownik COME (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik COME
Phrasal verbs - czasownik CUT
Phrasal verbs - czasownik DO
Phrasal verbs - czasownik FALL (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik FALL
Phrasal verbs - czasownik FEEL
Phrasal verbs - czasownik FILL
Phrasal verbs - czasownik GET (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik GET
Phrasal verbs - czasownik GIVE
Phrasal verbs - czasownik GO (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik GO
Phrasal verbs - czasownik GROW
Phrasal verbs - czasownik HAVE
Phrasal verbs - czasownik HOLD
Phrasal verbs - czasownik KEEP
Phrasal verbs - czasownik LIVE
Phrasal verbs - czasownik LOOK (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik LOOK
Phrasal verbs - czasownik MAKE
Phrasal verbs - czasownik PAY
Phrasal verbs - czasownik PUT
Phrasal verbs - czasownik RUN
Phrasal verbs - czasownik SEE
Phrasal verbs - czasownik SEND
Phrasal verbs - czasownik SET (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik SET
Phrasal verbs - czasownik SIT
Phrasal verbs - czasownik STAND
Phrasal verbs - czasownik STAY
Phrasal verbs - czasownik TAKE (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik TAKE
Phrasal verbs - czasownik TURN (podstawowe)
Phrasal verbs - czasownik TURN
Phrasal verbs - czasownik WORK
Phrasal verbs - litera A (podstawowe)
Phrasal verbs - litera A
Phrasal verbs - litera B (podstawowe)
Phrasal verbs - litera B
Phrasal verbs - litera C (podstawowe)
Phrasal verbs - litera C
Phrasal verbs - litera D (podstawowe)
Phrasal verbs - litera D
Phrasal verbs - litera E (podstawowe)
Phrasal verbs - litera E
Phrasal verbs - litera F (podstawowe)
Phrasal verbs - litera F
Phrasal verbs - litera G (podstawowe)
Phrasal verbs - litera G
Phrasal verbs - litera H (podstawowe)
Phrasal verbs - litera H
Phrasal verbs - litera I (podstawowe)
Phrasal verbs - litera I
Phrasal verbs - litera J
Phrasal verbs - litera K (podstawowe)
Phrasal verbs - litera K
Phrasal verbs - litera L (podstawowe)
Phrasal verbs - litera L
Phrasal verbs - litera M (podstawowe)
Phrasal verbs - litera M
Phrasal verbs - litery N i O
Phrasal verbs - litera P (podstawowe)
Phrasal verbs - litera P
Phrasal verbs - litery Q i R (podstawowe)
Phrasal verbs - litery Q i R
Phrasal verbs - litera S (podstawowe)
Phrasal verbs - litera S
Phrasal verbs - litera T (podstawowe)
Phrasal verbs - litera T
Phrasal verbs - litery U i V
Phrasal verbs - litera W (podstawowe)
Phrasal verbs - litera W
Phrasal verbs - litery Y i Z
Czasowniki nieregularne - poziom podstawowy
Czasowniki nieregularne - poziom średnio-zaawansowany
Czasowniki nieregularne - poziom zaawansowany
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: nauka i technika - przestrzeń kosmiczna: die Wissenschaft und die Technik - der Weltraum
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zdrowie - system ochrony zdrowia: die Gesundheit - das Gesundheitssystem
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: sport - sporty ekstremalne: der Sport - der Extremsport
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - polityka społeczna: der Staat und die Gesellschaft - die Gesellschaftspolitik
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: państwo i społeczeństwo - partie i politycy: der Staat und die Gesellschaft - die Parteien und die Politiker
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: praca - rynek pracy: die Arbeit - der Arbeitsmarkt
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: praca - inne: die Arbeit - andere
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: szkoła - system oświaty: die Schule - das Bildungssystem
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: szkoła - inne: die Schule - andere
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: człowiek - wygląd zewnętrzny: der Mensch - äußere Erscheinung
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: człowiek - problemy etyczne: der Mensch - die Ethik
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: człowiek - cechy charakteru: der Mensch - die Charakterzüge
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: człowiek - styl życia: der Mensch - die Lebensweise
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: kościoły i religie: die Kirchen und die Religionen
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: gospodarka - die Wirtschaft
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: życie rodzinne i towarzyskie - konflikty i problemy: das Familienleben und das gesellschaftliche Leben - die Konflikte und die Probleme
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: życie rodzinne i towarzyskie - członkowie rodziny: das Familienleben und das gesellschaftliche Leben - die Familienmitglieder
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: żywienie - diety: die Ernährung - die Diäten
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: żywienie - posiłki i restauracje: die Ernährung - die Mahlzeiten und die Restaurants
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: żywienie - artykuły spożywcze: die Ernährung - die Nahrungsmittel
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zakupy i usługi - środki płatnicze, bankowość, ubezpieczenia: die Einkäufe und die Dienstleistungen - die Zahlungsmittel, das Bankwesen und die Versicherungen
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: zakupy i usługi - towary i handel: die Einkäufe und die Dienstleistungen - die Waren und der Handel
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: dom - wyposażenie: das Haus - die Ausstattung
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: dom - opis domu i pomieszczeń: das Haus - die Beschreibung von dem Haus und den Räumen
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: kultura - instrumenty muzyczne: die Kultur - die Musikinstrumente
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: człowiek - moda: der Mensch - die Mode
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: znaki zodiaku: die Sternzeichen
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: święta: die Feiertage
Słownictwo niemieckie do matury rozszerzonej: elementy wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: die Elemente des Wissens über die deutschsprachigen Länder
Conversation Starters and Greetings
Typical Responses
Talking about the weather
Talking about current events
At the office
At a social event
At a Conference
Catching up and gossiping
Good & Bad News
Agreeing and disagreeing
Asking for the opinion and giving an opinion
Swapping Details
Departure Phrases
Meetings
Jobs and Job Experience
Travelling
Asking for assistance and offering it
Basic Concepts
Forms of Business
General Business Collocations
Financial Institutions
Documents
Accounting and Bookkeeping
Assets
Cash Flow
Financial Statement
Bankruptcy and Crisis
Banking (basic)
Banking
Price, Cost and Money
Shares, Stocks and Bonds
Mergers and Takeovers
People in Finance
Tax
Economics
Loans, Credits and Debts
Abbreviations
Introduction
Topic
Giving the outline of your presentation
Introducing your first main point
Referring to research
Referring to visual data
Presenting a point of view
Emphasizing important points
Losing your way & Restating your ideas
Moving to another main point
Conclusion
Recommendations & Finishing your presentation
Asking questions and giving answers
Dealing with difficult questions & arguments
Useful verbs
Useful nouns
Linking phrases
Cause and effect
Types of graphs and charts
Describing a graph
Upward trends
Downward trends
No / slight changes in trends
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Características y Personalidades
Czas Wolny, Życie Towarzystkie i Hobby - El Tiempo Libre, La Vida Social y Los Aficiones
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - El Tiempo, Calendario y La Frecuencia
Części Ciała - Las Partes del Cuerpo
Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía
Higiena i Pielęgnacja - La Higiene y El Cuidado
Jednostki Miary - Las Unidades de Medida
Jedzenie i Picie - La Comida y Bebida
Języki, Państwa i Narodowości - Las Lenguas, Los Paises y Las Nacionalidades
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Los Ordenadores, El Internet y Las Nuevas Tecnologías
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - El Paisaje, Las Plantas y La Ecología
Kształty i Kolory - Los Colores y Las Formas
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Leisure Time, Social Life and Hobby
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar and Frequency
Części Ciała - Parts of the Body
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene and Care
Jednostki Miary - Units of Measure
Jedzenie i Picie - Food and Drink
Języki, Państwa i Narodowości - Languages, Countries and Nationalities
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet and New Technologies
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology
Kształty i Kolory - Shapes and Colours
Kuchnia i Gotowanie - Kitchen and Cooking
Kultura i Sztuka - Culture and Art
Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Ludzie - People
Media i Środki Przekazu - Media and Means of Transport
Moda i Ubiór - Fashion and Clothes
Na Wsi - In the Countryside
Nauka i Technika - Science and Technique
Owoce i Warzywa - Fruit and Vegetables
Państwo i Polityka - Country and Politics
Podróże i Turystyka - Travelling and Tourism
Podstawowe Czasowniki - Basic Verbs
Podstawowe Czasowniki Frazowe - Basic Phrasal Verbs
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki, Zaimki, Etc. - Basic Adjectives, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Pronouns, Etc.
Kuchnia i Gotowanie - La Cocina y Cocción
Kultura i Sztuka - La Cultura y El Arte
Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
Ludzie - La gente
Media i Środki Przekazu - Los Medios Masivos de Información y Comunicación
Moda i Ubiór - La Moda y Ropa
Na Wsi - En un Campo
Nauka i Technika - La Ciencia y Técnica
Owoce i Warzywa - Las Frutas y Verduras
Państwo i Polityka - El Estado y La Política
Podróże i Turystyka - Los Viajes y El Turismo
Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos
Podstawowe Czasowniki Frazowe - Los Verbos Preposicionales Basícos
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki i Zaimki, Etc. - Los Adjetivos, Adverbios, Las Preposiciones, Conjunciones y Los Pronombres etc. Básicos
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - El Tiempo, El Clima y Los Desastres Naturales
Powitania i Pożegnania - Los Saludos y Las Despedidas
Praca i Kariera - El Trabajo y La Carrera
Prawo i Przestępczość - La Ley y Los Delitos
Problemy Społeczne - Las Problemas Sociales
Przedstawianie Się - Introducirse
Religia i Etyka - La Religión y Ética
Rodzina i Pokrewieństwo - La Familia y Las Relaciones
Sport - El Deporte
Standardowe Wulgaryzmy - Los Vulgarismos
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación
Świat Zwierząt - El Mundo de los Animales
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - El Transporte, La Motorización y Los Medios de Transporte
W Mieście - En una Ciudad
Wygląd - El Aspecto
Wyrażanie Opinii - Expresar Opiniones
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Las Frases Cortés y La Conducta
Zaimki Osobowe - Los Pronombres Personales
Zaimki Dzierżawcze - Los Pronombres Possessivos
Zakupy i Usługi - Las Compras y Los Servicios
Zawody - Las Profesiones
Zdrowie - La Salud
Związki, Uczucia i Emocje - Las Relaciones, Sensaciones y Emociones
Życie - La Vida
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Climate and Natural Disasters
Powitania i Pożegnania - Greetings and Farewell
Praca i Kariera - Work and Career
Prawo i Przestępczość - Law and Crime
Problemy Społeczne - Social Problems
Przedstawianie się - Introducing Oneself
Religia i Etyka - Religion and Ethics
Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations
Sport - Sport
Standardowe Wulgaryzmy - Standard Vulgarisms
Szkoła i Edukacja - School and Education
Świat Zwierząt - The World of Animals
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisation and Means of Transport
W Mieście - In The City
Wygląd - Appearance
Wyrażanie Opinii - Expressing Opinions
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Behaviour and Polite Phrases
Zaimki Dzierżawcze - Possessive Pronouns
Zaimki Osobowe - Personal Pronouns
Zakupy i Usługi - Shopping and Services
Zawody - Jobs
Zdrowie - Health
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings and Emotions
Życie Człowieka - People's Life
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Leisure Time, Social Life and Hobby
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar and Frequency
Części Ciała - Parts of the Body
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene and Care
Jednostki Miary - Units of Measure
Jedzenie i Picie - Food and Drink
Języki, Państwa i Narodowości - Languages, Countries and Nationalities
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet and New Technologies
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology
Kształty i Kolory - Shapes and Colours
Kuchnia i Gotowanie - Kitchen and Cooking
Kultura i Sztuka - Culture and Art
Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Ludzie - People
Media i Środki Przekazu - Media and Means of Transport
Moda i Ubiór - Fashion and Clothes
Na Wsi - In the Countryside
Nauka i Technika - Science and Technique
Owoce i Warzywa - Fruit and Vegetables
Państwo i Polityka - Country and Politics
Podróże i Turystyka - Travelling and Tourism
Podstawowe Czasowniki - Basic Verbs
Podstawowe Czasowniki Frazowe - Basic Phrasal Verbs
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki, Zaimki, Etc. - Basic Adjectives, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Pronouns, Etc.
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Climate and Natural Disasters
Powitania i Pożegnania - Greetings and Farewell
Praca i Kariera - Work and Career
Prawo i Przestępczość - Law and Crime
Problemy Społeczne - Social Problems
Przedstawianie się - Introducing Oneself
Religia i Etyka - Religion and Ethics
Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations
Sport - Sport
Standardowe Wulgaryzmy - Standard Vulgarisms
Szkoła i Edukacja - School and Education
Świat Zwierząt - The World of Animals
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisation and Means of Transport
W Biurze i Urzędzie - In the Office
W Mieście - In The City
Wygląd - Appearance
Wyrażanie Opinii - Expressing Opinions
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Behaviour and Polite Phrases
Zaimki Dzierżawcze - Possessive Pronouns
Zaimki Osobowe - Personal Pronouns
Zakupy i Usługi - Shopping and Services
Zawody - Jobs
Zdrowie - Health
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings and Emotions
Życie Człowieka - People's Life
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Leisure Time, Social Life and Hobby
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar and Frequency
Części Ciała - Parts of the Body
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene and Care
Jednostki Miary - Units of Measure
Jedzenie i Picie - Food and Drink
Języki, Państwa i Narodowości - Languages, Countries and Nationalities
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet and New Technologies
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology
Kształty i Kolory - Shapes and Colours
Kuchnia i Gotowanie - Kitchen and Cooking
Kultura i Sztuka - Culture and Art
Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Ludzie - People
Media i Środki Przekazu - Media and Means of Transport
Moda i Ubiór - Fashion and Clothes
Na Wsi - In the Countryside
Nauka i Technika - Science and Technique
Owoce i Warzywa - Fruit and Vegetables
Państwo i Polityka - Country and Politics
Podróże i Turystyka - Travelling and Tourism
Podstawowe Czasowniki - Basic Verbs
Podstawowe Czasowniki Frazowe - Basic Phrasal Verbs
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki, Zaimki, Etc. - Basic Adjectives, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Pronouns, Etc.
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Climate and Natural Disasters
Powitania i Pożegnania - Greetings and Farewell
Praca i Kariera - Work and Career
Prawo i Przestępczość - Law and Crime
Problemy Społeczne - Social Problems
Przedstawianie się - Introducing Oneself
Religia i Etyka - Religion and Ethics
Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations
Sport - Sport
Standardowe Wulgaryzmy - Standard Vulgarisms
Szkoła i Edukacja - School and Education
Świat Zwierząt - The World of Animals
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisation and Means of Transport
W Biurze i Urzędzie - In the Office
W Mieście - In The City
Wygląd - Appearance
Wyrażanie Opinii - Expressing Opinions
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Behaviour and Polite Phrases
Zakupy i Usługi - Shopping and Services
Zawody - Jobs
Zdrowie - Health
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings and Emotions
Życie Człowieka - People's Life
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Leisure Time, Social Life and Hobby
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar and Frequency
Części Ciała - Parts of the Body
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene and Care
Jednostki Miary - Units of Measure
Jedzenie i Picie - Food and Drink
Języki, Państwa i Narodowości - Languages, Countries and Nationalities
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet and New Technologies
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology
Kształty i Kolory - Shapes and Colours
Kuchnia i Gotowanie - Kitchen and Cooking
Kultura i Sztuka - Culture and Art.
Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Ludzie - People
Media i Środki Przekazu - Media and Means of Transport
Moda i Ubiór - Fashion and Clothes
Na Wsi - In the Countryside
Nauka i Technika - Science and Technique
Owoce i Warzywa - Fruit and Vegetables
Państwo i Polityka - Country and Politics
Podróże i Turystyka - Travelling and Tourism
Podstawowe Czasowniki - Basic Verbs
Podstawowe Czasowniki Frazowe - Basic Phrasal Verbs
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki, Zaimki, Etc. - Basic Adjectives, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Pronouns, Etc.
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Climate and Natural Disasters
Powitania i Pożegnania - Greetings and Farewell
Praca i Kariera - Work and Career
Prawo i Przestępczość - Law and Crime
Problemy Społeczne - Social Problems
Religia i Etyka - Religion and Ethics
Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations
Sport - Sport
Standardowe Wulgaryzmy - Standard Vulgarisms
Szkoła i Edukacja - School and Education
Świat Zwierząt - The World of Animals
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisation and Means of Transport
W Mieście - In The City
Wygląd - Appearance
Wyrażanie Opinii - Expressing Opinions
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Behaviour and Polite Phrases
Zakupy i Usługi - Shopping and Services
Zawody - Jobs
Zdrowie - Health
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings and Emotions
Życie Człowieka - People's Life
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Leisure Time, Social Life and Hobby
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Time, Calendar and Frequency
Części Ciała - Parts of the Body
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene and Care
Jednostki Miary - Units of Measure
Jedzenie i Picie - Food and Drink
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet and New Technologies
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology
Kształty i Kolory - Shapes and Colours
Kuchnia i Gotowanie - Kitchen and Cooking
Kultura i Sztuka - Culture and Art
Liczby i Liczebniki - Numbers and Numerals
Ludzie - People
Media i Środki Przekazu - Media and Means of Transport
Moda i Ubiór - Fashion and Clothes
Na Wsi - In the Countryside
Nauka i Technika - Science and Technique
Owoce i Warzywa - Fruit and Vegetables
Państwo i Polityka - Country and Politics
Podróże i Turystyka - Travelling and Tourism
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki, Zaimki, Etc. - Basic Adjectives, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Pronouns, Etc.
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Climate and Natural Disasters
Powitania i Pożegnania - Greetings and Farewell
Praca i Kariera - Work and Career
Prawo i Przestępczość - Law and Crime
Problemy Społeczne - Social Problems
Religia i Etyka - Religion and Ethics
Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations
Sport - Sport
Standardowe Wulgaryzmy - Standard Vulgarisms
Szkoła i Edukacja - School and Education
Świat Zwierząt - The World of Animals
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisation and Means of Transport
W Mieście - In The City
Wygląd - Appearance
Wyrażanie Opinii - Expressing Opinions
Zakupy i Usługi - Shopping and Services
Zawody - Jobs
Zdrowie - Health
Związki, Uczucia i Emocje - Relations, Feelings and Emotions
Życie Człowieka - People's Life
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Character and Personality
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Leisure Time, Social Life and Hobby
Części Ciała - Parts of the Body
Dom i Wyposażenie - House and House Appliances
Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene and Care
Jednostki Miary - Units of Measure
Jedzenie i Picie - Food and Drink
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology
Kształty i Kolory - Shapes and Colours
Kultura i Sztuka - Culture and Art
Moda i Ubiór - Fashion and Clothes
Na Wsi - In the Countryside
Owoce i Warzywa - Fruit and Vegetables
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki, Zaimki, Etc. - Basic Adjectives, Adverbs, Prepositions, Conjunctions and Pronouns, Etc.
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Weather, Climate and Natural Disasters
Prawo i Przestępczość - Law and Crime
Religia i Etyka - Religion and Ethics
Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations
Sport - Sport
Standardowe Wulgaryzmy - Standard Vulgarisms
Świat Zwierząt - The World of Animals
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisation and Means of Transport
W Mieście - In The City
Wygląd - Appearance
Zakupy i Usługi - Shopping and Services
Zdrowie - Health
Czas Wolny, Życie Towarzystkie i Hobby - El Tiempo Libre, La Vida Social y Los Aficiones
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Características y Personalidades
Czas Wolny, Życie Towarzystkie i Hobby - El Tiempo Libre, La Vida Social y Los Aficiones
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - El Tiempo, Calendario y La Frecuencia
Części Ciała - Las Partes del Cuerpo
Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía
Higiena i Pielęgnacja - La Higiene y El Cuidado
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Características y Personalidades
Jednostki Miary - Las Unidades de Medida
Jedzenie i Picie - La Comida y Bebida
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Los Ordenadores, El Internet y Las Nuevas Tecnologías
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - El Paisaje, Las Plantas y La Ecología
Czas Wolny, Życie Towarzystkie i Hobby - El Tiempo Libre, La Vida Social y Los Aficiones
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - El Tiempo, Calendario y La Frecuencia
Kształty i Kolory - Los Colores y Las Formas
Kuchnia i Gotowanie - La Cocina y Cocción
Części Ciała - Las Partes del Cuerpo
Kultura i Sztuka - La Cultura y El Arte
Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
Ludzie - La gente
Media i Środki Przekazu - Los Medios Masivos de Información y Comunicación
Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía
Higiena i Pielęgnacja - La Higiene y El Cuidado
Jednostki Miary - Las Unidades de Medida
Jedzenie i Picie - La Comida y Bebida
Języki, Państwa i Narodowości - Las Lenguas, Los Paises y Las Nacionalidades
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Los Ordenadores, El Internet y Las Nuevas Tecnologías
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - El Paisaje, Las Plantas y La Ecología
Basic Concepts in Marketing
Marketing Collocations
People in Marketing
Products & Services
Planning
Market Research
Brand
Customers
Strategy
Price
Selling & Buying
Advertising (basic)
Advertising
Online Marketing
Marketing Abbreviations
Kształty i Kolory - Los Colores y Las Formas
Kuchnia i Gotowanie - La Cocina y Cocción
Kultura i Sztuka - La Cultura y El Arte
Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
Ludzie - La gente
Media i Środki Przekazu - Los Medios Masivos de Información y Comunicación
Moda i Ubiór - La Moda y Ropa
Na Wsi - En un Campo
Nauka i Technika - La Ciencia y Técnica
Owoce i Warzywa - Las Frutas y Verduras
Państwo i Polityka - El Estado y La Política
Podróże i Turystyka - Los Viajes y El Turismo
Moda i Ubiór - La Moda y Ropa
Na Wsi - En un Campo
Nauka i Technika - La Ciencia y Técnica
Owoce i Warzywa - Las Frutas y Verduras
Państwo i Polityka - El Estado y La Política
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - El Tiempo, El Clima y Los Desastres Naturales
Praca i Kariera - El Trabajo y La Carrera
Prawo i Przestępczość - La Ley y Los Delitos
Problemy Społeczne - Las Problemas Sociales
Religia i Etyka - La Religión y Ética
Rodzina i Pokrewieństwo - La Familia y Las Relaciones
Sport - El Deporte
Standardowe Wulgaryzmy - Los Vulgarismos
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación
Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki i Zaimki, Etc. - Los Adjetivos, Adverbios, Las Preposiciones, Conjunciones y Los Pronombres etc. Básicos
Świat Zwierząt - El Mundo de los Animales
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - El Tiempo, El Clima y Los Desastres Naturales
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - El Transporte, La Motorización y Los Medios de Transporte
W Mieście - En una Ciudad
Powitania i Pożegnania - Los Saludos y Las Despedidas
Wygląd - El Aspecto
Wyrażanie Opinii - Expresar Opiniones
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Las Frases Cortés y La Conducta
Praca i Kariera - El Trabajo y La Carrera
Zakupy i Usługi - Las Compras y Los Servicios
Zawody - Las Profesiones
Zdrowie - La Salud
Życie - La Vida
Związki, Uczucia i Emocje - Las Relaciones, Sensaciones y Emociones
Prawo i Przestępczość - La Ley y Los Delitos
Problemy Społeczne - Las Problemas Sociales
Przedstawianie Się - Introducirse
Religia i Etyka - La Religión y Ética
Rodzina i Pokrewieństwo - La Familia y Las Relaciones
Sport - El Deporte
Standardowe Wulgaryzmy - Los Vulgarismos
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación
Świat Zwierząt - El Mundo de los Animales
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - El Transporte, La Motorización y Los Medios de Transporte
W Mieście - En una Ciudad
Wygląd - El Aspecto
Wyrażanie Opinii - Expresar Opiniones
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Las Frases Cortés y La Conducta
Zakupy i Usługi - Las Compras y Los Servicios
Zawody - Las Profesiones
Zdrowie - La Salud
Związki, Uczucia i Emocje - Las Relaciones, Sensaciones y Emociones
Życie - La Vida
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Características y Personalidades
Czas Wolny, Życie Towarzystkie i Hobby - El Tiempo Libre, La Vida Social y Los Aficiones
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - El Tiempo, Calendario y La Frecuencia
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Características y Personalidades
Części Ciała - Las Partes del Cuerpo
Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía
Higiena i Pielęgnacja - La Higiene y El Cuidado
Jednostki Miary - Las Unidades de Medida
Jedzenie i Picie - La Comida y Bebida
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - El Paisaje, Las Plantas y La Ecología
Kształty i Kolory - Los Colores y Las Formas
Kultura i Sztuka - La Cultura y El Arte
Ludzie - La gente
Moda i Ubiór - La Moda y Ropa
Na Wsi - En un Campo
Owoce i Warzywa - Las Frutas y Verduras
Podstawowe Przymiotniki, Przysłówki, Przyimki, Spójniki i Zaimki, Etc. - Los Adjetivos, Adverbios, Las Preposiciones, Conjunciones y Los Pronombres etc. Básicos
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - El Tiempo, El Clima y Los Desastres Naturales
Prawo i Przestępczość - La Ley y Los Delitos
Religia i Etyka - La Religión y Ética
Rodzina i Pokrewieństwo - La Familia y Las Relaciones
Sport - El Deporte
Standardowe Wulgaryzmy - Los Vulgarismos
Świat Zwierząt - El Mundo de los Animales
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - El Transporte, La Motorización y Los Medios de Transporte
W Mieście - En una Ciudad
Wygląd - El Aspecto
Zdrowie - La Salud
Cechy Charakteru i Osobowości - Las Características y Personalidades
Części Ciała - Las Partes del Cuerpo
Czas Wolny, Życie Towarzystkie i Hobby - El Tiempo Libre, La Vida Social y Los Aficiones
Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - El Tiempo, Calendario y La Frecuencia
Części Ciała - Las Partes del Cuerpo
Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía
Higiena i Pielęgnacja - La Higiene y El Cuidado
Dom i Wyposażenie - La Casa y El Mobiliario
Jedzenie i Picie - La Comida y Bebida
Języki, Państwa i Narodowości - Las Lenguas, Los Paises y Las Nacionalidades
Finanse i Ekonomia - Las Finanzas y Economía
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Los Ordenadores, El Internet y Las Nuevas Tecnologías
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - El Paisaje, Las Plantas y La Ecología
Higiena i Pielęgnacja - La Higiene y El Cuidado
Jednostki Miary - Las Unidades de Medida
Kształty i Kolory - Los Colores y Las Formas
Kuchnia i Gotowanie - La Cocina y Cocción
Jedzenie i Picie - La Comida y Bebida
Języki, Państwa i Narodowości - Las Lenguas, Los Paises y Las Nacionalidades
Kultura i Sztuka - La Cultura y El Arte
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Los Ordenadores, El Internet y Las Nuevas Tecnologías
Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
Ludzie - La gente
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - El Paisaje, Las Plantas y La Ecología
Kształty i Kolory - Los Colores y Las Formas
Media i Środki Przekazu - Los Medios Masivos de Información y Comunicación
Kuchnia i Gotowanie - La Cocina y Cocción
Moda i Ubiór - La Moda y Ropa
Kultura i Sztuka - La Cultura y El Arte
Liczby i Liczebniki - Los Números y Numerales
Na Wsi - En un Campo
Nauka i Technika - La Ciencia y Técnica
Owoce i Warzywa - Las Frutas y Verduras
Państwo i Polityka - El Estado y La Política
Podróże i Turystyka - Los Viajes y El Turismo
Ludzie - La gente
Media i Środki Przekazu - Los Medios Masivos de Información y Comunicación
Moda i Ubiór - La Moda y Ropa
Na Wsi - En un Campo
Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - El Tiempo, El Clima y Los Desastres Naturales
Praca i Kariera - El Trabajo y La Carrera
Prawo i Przestępczość - La Ley y Los Delitos
Problemy Społeczne - Las Problemas Sociales
Przedstawianie Się - Introducirse
Religia i Etyka - La Religión y Ética
Rodzina i Pokrewieństwo - La Familia y Las Relaciones
Sport - El Deporte
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación
Świat Zwierząt - El Mundo de los Animales
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - El Transporte, La Motorización y Los Medios de Transporte
W Mieście - En una Ciudad
Wygląd - El Aspecto
Wyrażanie Opinii - Expresar Opiniones
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Las Frases Cortés y La Conducta
Zakupy i Usługi - Las Compras y Los Servicios
Zawody - Las Profesiones
Zdrowie - La Salud
Związki, Uczucia i Emocje - Las Relaciones, Sensaciones y Emociones
Życie - La Vida
Nauka i Technika - La Ciencia y Técnica
Owoce i Warzywa - Las Frutas y Verduras
Państwo i Polityka - El Estado y La Política
Podróże i Turystyka - Los Viajes y El Turismo
Podstawowe Czasowniki - Los Verbos Básicos
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - El Tiempo, El Clima y Los Desastres Naturales
Powitania i Pożegnania - Los Saludos y Las Despedidas
Praca i Kariera - El Trabajo y La Carrera
Prawo i Przestępczość - La Ley y Los Delitos
Problemy Społeczne - Las Problemas Sociales
Religia i Etyka - La Religión y Ética
Rodzina i Pokrewieństwo - La Familia y Las Relaciones
Sport - El Deporte
Szkoła i Edukacja - La Escuela y Educación
Świat Zwierząt - El Mundo de los Animales
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - El Transporte, La Motorización y Los Medios de Transporte
W Mieście - En una Ciudad
Wygląd - El Aspecto
Wyrażanie Opinii - Expresar Opiniones
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Las Frases Cortés y La Conducta
Zakupy i Usługi - Las Compras y Los Servicios
Zawody - Las Profesiones
Zdrowie - La Salud
Związki, Uczucia i Emocje - Las Relaciones, Sensaciones y Emociones
Życie - La Vida
Standardowe Wulgaryzmy - Los Vulgarismos
General Terms
Applying for a Job
Employment
Training and Motivating
Employees
Payment and Benefits
Development
Problems and Discipline
Health and Safety
Idioms
Powitania i Pożegnania - Begrüßungen und Abschiede
Przedstawianie się - Vorstellungen
Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Verhalten und Höflichkeit
Ludzie - Leute
Rodzina i Pokrewieństwo - Familie und Verwandtschaft
Życie Człowieka - Leben des Menschen
Cechy Charakteru i Osobowości - Charakter und Persönlichkeit
U lekarza - At the Doctor's
Terminy Ogólne - General Terms
Części Ciała - Parts of the Body
Mięśnie - Muscles
Kości - Bones
Zęby - Teeth
Układ Krwionośny - Circulatory System
Układ Oddechowy - Respiratory System
Układ Pokarmowy - Digestive System
Podstawowe Substancje Odżywcze - Essential nutrients
Układ Moczowy - Urinary System
Układ Nerwowy - Nervous System
Układ Rozrodczy - Genital System
Układ Odpornościowy - Immune System
Układ Czuciowy - Sensory System
Choroby, Stany i Problemy - Illnesses, Conditions and Problems
Choroby, Stany i Problemy (zaawansowane) - Illnesses, Conditions and Problems (advanced)
Przymiotniki - Adjectives
Lekarze i Specjalizacje - Doctors and Specialties
Badania i Zabiegi - Examination and Treatment
Leki i Sprzęt Medyczny - Medicines and Health Accesories
Związki, Uczucia i Emocje - Beziehungen, Gefühle und Emotionen
Wygląd - Aussehen
Moda i Ubiór - Mode und Kleidung
Części Ciała - Körperteile
Zdrowie - Gesundheit
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene und Pflege
Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung
Praca i Kariera - Arbeit und Karriere
Zawody - Berufe
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Freizeit, Privatleben und Hobby
Kultura i Sztuka - Kultur und Kunst
Sport - Sport
Kuchnia i Gotowanie - Küche und Kochen
Jedzenie i Picie - Essen und Trinken
Owoce i Warzywa - Obst und Gemüse
W Mieście - In einer Stadt
Na Wsi - Auf einem Dorf
Podróże i Turystyka - Reisen und Tourismus
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisierung und Verkehrsmittel
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landschaft, Pflanzenwelt und Ökologie
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Wetter, Klima und Naturkatastrophen
Języki, Państwa i Narodowości - Sprachen, Staaten und Nationalitäten
Państwo i Polityka - Staat und Politik
Finanse i Ekonomia - Finanzen und Ökonomie
Zakupy i Usługi - Einkäufe und Dienstleistungen
Prawo i Przestępczość - Recht und Kriminalität
Problemy Społeczne - Soziale Probleme
Religia i Etyka - Religion und Ethik
Nauka i Technika - Wissenschaft und Technik
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet und neue Technologien
Media i Środki Przekazu - Medien und Kommunikationsmittel
Dom i Wyposażenie - Haus und Ausrüstung
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Zeit, Kalender und Häufigkeit
Świat Zwierząt - Tierwelt
Kształty i Kolory - Formen und Farben
Liczby i Liczebniki - Zahlen und Numeralien
Jednostki Miary - Einheitsmaße
Podstawowe Czasowniki - Grundverben
Zaimki Osobowe - Personalpronomen
Zaimki Dzierżawcze - Possessivpronomen
Pozostałe - die Übrigen
Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Verhalten und Höflichkeit
Ludzie - Leute
Rodzina i Pokrewieństwo - Familie und Verwandtschaft
Życie Człowieka - Leben des Menschen
Cechy Charakteru i Osobowości - Charakter und Persönlichkeit
Związki, Uczucia i Emocje - Beziehungen, Gefühle und Emotionen
Wygląd - Aussehen
Moda i Ubiór - Mode und Kleidung
Części Ciała - Körperteile
Zdrowie - Gesundheit
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene und Pflege
Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung
Praca i Kariera - Arbeit und Karriere
Zawody - Berufe
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Freizeit, Privatleben und Hobby
Kultura i Sztuka - Kultur und Kunst
Sport - Sport
Kuchnia i Gotowanie - Küche und Kochen
Jedzenie i Picie - Essen und Trinken
Owoce i Warzywa - Obst und Gemüse
W Mieście - In einer Stadt
Na Wsi - Auf einem Dorf
Podróże i Turystyka - Reisen und Tourismus
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisierung und Verkehrsmittel
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landschaft, Pflanzenwelt und Ökologie
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Wetter, Klima und Naturkatastrophen
Języki, Państwa i Narodowości - Sprachen, Staaten und Nationalitäten
Państwo i Polityka - Staat und Politik
Finanse i Ekonomia - Finanzen und Ökonomie
Zakupy i Usługi - Einkäufe und Dienstleistungen
Prawo i Przestępczość - Recht und Kriminalität
Problemy Społeczne - Soziale Probleme
Religia i Etyka - Religion und Ethik
Nauka i Technika - Wissenschaft und Technik
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet und neue Technologien
Media i Środki Przekazu - Medien und Kommunikationsmittel
Dom i Wyposażenie - Haus und Ausrüstung
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Zeit, Kalender und Häufigkeit
Świat Zwierząt - Tierwelt
Kształty i Kolory - Formen und Farben
Liczby i Liczebniki - Zahlen und Numeralien
Jednostki Miary - Einheitsmaße
Podstawowe Czasowniki - Grundverben
Standardowe Wulgaryzmy - Standardvulgarismen
Pozostałe - die Übrigen
Wyrażanie Opinii - Meinungsäußerung
Zachowanie i Zwroty Grzecznościowe - Verhalten und Höflichkeit
Ludzie - Leute
Rodzina i Pokrewieństwo - Familie und Verwandtschaft
Życie Człowieka - Leben des Menschen
Cechy Charakteru i Osobowości - Charakter und Persönlichkeit
Związki, Uczucia i Emocje - Beziehungen, Gefühle und Emotionen
Wygląd - Aussehen
Moda i Ubiór - Mode und Kleidung
Zdrowie - Gesundheit
Higiena i Pielęgnacja - Hygiene und Pflege
Szkoła i Edukacja - Schule und Bildung
Praca i Kariera - Arbeit und Karriere
Zawody - Berufe
Czas Wolny, Życie Towarzyskie i Hobby - Freizeit, Privatleben und Hobby
Kultura i Sztuka - Kultur und Kunst
Sport - Sport
Kuchnia i Gotowanie - Küche und Kochen
Jedzenie i Picie - Essen und Trinken
Owoce i Warzywa - Obst und Gemüse
W Mieście - In einer Stadt
Na Wsi - Auf einem Dorf
Podróże i Turystyka - Reisen und Tourismus
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Transport, Motorisierung und Verkehrsmittel
Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landschaft, Pflanzenwelt und Ökologie
Pogoda, Klimat i Klęski Żywiołowe - Wetter, Klima und Naturkatastrophen
Języki, Państwa i Narodowości - Sprachen, Staaten und Nationalitäten
Państwo i Polityka - Staat und Politik
Finanse i Ekonomia - Finanzen und Ökonomie
Zakupy i Usługi - Einkäufe und Dienstleistungen
Prawo i Przestępczość - Recht und Kriminalität
Problemy Społeczne - Soziale Probleme
Religia i Etyka - Religion und Ethik
Nauka i Technika - Wissenschaft und Technik
Komputery, Internet i Nowe Technologie - Computers, Internet und neue Technologien
Media i Środki Przekazu - Medien und Kommunikationsmittel
Dom i Wyposażenie - Haus und Ausrüstung
Czas, Kalendarz i Częstotliwość - Zeit, Kalender und Häufigkeit
Świat Zwierząt - Tierwelt
Kształty i Kolory - Formen und Farben
Liczby i Liczebniki - Zahlen und Numeralien
Jednostki Miary - Einheitsmaße
Podstawowe Czasowniki - Grundverben
Standardowe Wulgaryzmy - Standardvulgarismen
U lekarza - Beim Arzt
Terminy Ogólne - Allgemeine Begriffe
Części Ciała - Körperteile
Mięśnie - Muskeln
Kości - Knochen
Zęby - Zähne
Układ Krwionośny - Kreislaufsystem
Układ Oddechowy - Atmungssystem
Układ Pokarmowy - Verdauungssystem
Podstawowe Substancje Odżywcze - Grundnährstoffe
Układ Moczowy - Harnsystem
Układ Nerwowy - Nervensystem
Układ Rozrodczy - Reproduktionssystem
Układ Odpornościowy - Immunsystem
Układ Czuciowy - Sinnessystem
Choroby, Stany i Problemy - Krankheiten, Zustände und Probleme
Choroby, Stany i Problemy II - Krankheiten, Zustände und Probleme II
Przymiotniki - Adjektive
Lekarze i Specjalizacje - Ärzte und Spezialisierungen
Badania i Zabiegi - Untersuchungen und Eingriffe
Leki i Sprzęt Medyczny - Arzneimittel und medizintechnische Ausrüstung
Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoria
Liczba Pojedyncza i Mnoga - przykłady
Zaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoria
Zaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykłady
Present Simple - Czasownik TO BE - teoria
Present Simple - Czasownik TO BE - przykłady
Present Simple - teoria
Present Simple - przykłady
Present Continuous - teoria
Present Continuous - przykłady
Past Simple - Czasownik TO BE - teoria
Past Simple - Czasownik TO BE - przykłady
Past Simple - Czasowniki Regularne - teoria
Past Simple - Czasowniki Regularne - przykłady
Past Simple - Czasowniki Nieregularne - teoria
Past Simple - Czasowniki Nieregularne - przykłady
Present Perfect - Czasowniki Regularne - teoria
Present Perfect - Czasowniki Regularne - przykłady
Present Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoria
Present Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykłady
Konstrukcja 'Going to' - teoria
Konstrukcja 'Going to' - przykłady
Future Simple - teoria
Future Simple - przykłady
There is / there are - teoria
There is / there are - przykłady
Czasowniki Modalne - teoria
Czasowniki Modalne - przykłady
Question Words
Czasownik + Infinitive / + Gerund - teoria
Czasownik + Infinitive / + Gerund - przykłady
Stopniowanie Przymiotników - teoria
Stopniowanie Przymiotników - przykłady
Rzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoria
Rzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykłady
Przyimki Miejsca
Przyimki Czasu
Tryby Warunkowe - teoria
Tryby Warunkowe - przykłady
Strona Bierna - teoria
Strona Bierna - przykłady
Przedimki - teoria
Przedimki - przykłady
Mowa Zależna - teoria
Mowa Zależna - przykłady
10 Słów w 60 sekund - 10 Words in 60 Seconds
To już znasz:) - You already know that:)
Pytania - Questions
Zwroty Grzecznościowe - Courtesy Phrases
Przydatne Zwroty - Useful Phrases
Osoby - People
Czynności - Activities
Rzeczy - Things
Właściwości - Features
I, lub, ale, więc... - And, or, but, so...
Nieprzetłumaczalne - Untranslatable
Przestrzeń - Space
Czas - Time
Liczba - Number
Skrajnie Uproszczona Gramatyka - Extremely Simplified Grammar
Być i Mieć - Be and Have
Typowa Rozmowa z Podręcznika;) - A Typical Conversation From a Student's Book
Slang, Wulgaryzmy i Idiomy - Slang, Curses and Idioms
Zaczepiamy Ludzi - Poking People
Nauka Nowych Rzeczy - Learning New Things
Dobre Rady - Tips
Rodzajnik - teoria
Rodzajnik - przykłady
Liczba Mnoga - teoria
Liczba Mnoga - przykłady
Odmiana Rzeczownika - teoria
Odmiana Rzeczownika - przykłady
Odmiana Rzeczownika Rodzaju Męskiego
Odmiana Rzeczownika Rodzaju Żeńskiego
Odmiana Rzeczownika Rodzaju Nijakiego
Zaimki - teoria
Zaimki Osobowe - przykłady
Zaimki Dzierżawcze - przykłady
Słowa Pytające
Odmiana Czasowników - teoria
Odmiana Czasowników Regularnych - przykłady
Odmiana Czasowników Nieregularnych - przykłady
Odmiana Czasowników Zwrotnych - przykłady
Czasowniki Modalne - przykłady
Czasowniki Rozdzielnie Złożone - przykłady
Czasowniki Nierozdzielnie Złożone - przykłady
Czas Przeszły Perfekt - teoria
Czas Przeszły Perfekt - przykłady
Czas Przeszły Imperfect - teoria
Czas Przeszły Imperfect - przykłady
Czas Przyszły Futur I - teoria
Czas Przyszły Futur I - przykłady
Strona Bierna - teoria
Strona Bierna - przykłady
Przyimki - teoria
Przyimki - przykłady
Odmiana Przymiotników - teoria
Odmiana Przymiotników - Przykłady
Stopniowanie Przymiotników i Przysłówków - teoria
Stopniowanie Przymiotników i Przysłówków - przykłady
Liczebniki - teoria
Liczebniki - przykłady
Partykuły - teoria
Partykuły - przykłady
Imiesłowy - teoria
Imiesłowy - przykłady
Tryb Rozkazujący - teoria
Tryb Rozkazujący - przykłady
Tryb Przypuszczający - teoria
Tryb Przypuszczający - przykłady
10 Słów w 60 Sekund - 10 Wörter in 60 Sekunden
To Już Znasz - Das kennst du schon
Pytania - Fragen
Zwroty Grzecznościowe - Höflichkeitsformeln
Przydatne Zwroty - Nützliche Wendungen
Osoby - Personen
Czynności - Handlungen
Rzeczy - Sachen
Właściwości - Eigenschaften
I, lub, ale, więc... - und, oder, aber, also...
Przestrzeń - Raum
Czas - Zeit
Liczba - Zahl
Być i Mieć - Sein und Haben
Typowa Rozmowa z Podręcznika - Typisches Gespräch aus dem Lehrbuch
Slang, Wulgaryzmy i Idiomy - Slang, Vulgarismen und Idiome
Zaczepiamy Ludzi - Wir sprechen Menschen an
Nauka Nowych Rzeczy - Lernen von neuen Sachen
Wyjaśnienia Gramatyczne - Grammatische Erklärungen
Dobre Rady - Gute Ratschläge
10 Słów w 60 Sekund - 10 Palabras en 60 Segundos
To już znasz:) - Esto ya lo conoces:)
Pytania - Preguntas
Zwroty Grzecznościowe - Frases de Cortesía
Przydatne Zwroty - Frases Útiles
Osoby - Personas
Praktyczne Czasowniki - Verbos Útiles
Praktyczne Rzeczowniki - Sustantivos Útiles
Praktyczne Przymiotniki - Las Cualidades
i, lub, bo, więc - y, o, pero, entonces...
Przestrzeń - Espacio
Czas - El Tiempo
Liczby Los numerales
Skrajnie Uproszczona Gramatyka - La Gramática Extremadamente Simplificada.
Być i Mieć - Ser, Estar, Tener
Typowa Rozmowa z Podręcznika;) - Una conversación típica del manual;)
Slang, Wulgaryzmy i Idiomy - Jerga, palabrotas y fraseologismos
Zaczepiamy Ludzi - Empezamos la conversación
Uczymy się nowych rzeczy. - Estudiando cosas nuevas
Dobre Rady - Unas Pocas Sugerencias
10 słów w 10 sekund:) – 10 mots en 10 secondes:)
To już znasz:) – Cela tu connais déjà:)
Pytania – Questions
Zwroty Grzecznościowe – Formules de Politesse
Przydatne Zwroty – Expressions Utiles
Osoby – Personnes
Czynności – Activités
Rzeczy – Choses
Właściwości – Qualités
I, lub, ale, więc – Et, ou, mais, alors
Nieprzetłumaczalne – Intraduisible
Przestrzeń – L'espace
Czas – Le temps
Liczby – Les chiffres
Skrajnie uproszczona gramatyka – Grammaire extrêmement simplifiée
Być, mieć, iść – Être, avoir, aller
Typowa rozmowa z podręcznika:) – Une conversation typique d'un manuel:)
Slang, wulgaryzmy i idiomy – Argot, gros mots et idioms
Aby rozpocząć rozmowę – Pour commencer une conversation
Uczymy się nowych rzeczy – Nous apprenons de nouvelles choses
Porady – Conseils
Wymowa – Prononciation
The Phonetic Alphabet
Theory
Commonly Mispronounced Words
ɑː
ʌ
æ
ɜː
e
ə
ɪ
ɔː
ɒ
ʊ
ɔɪ
əʊ
ɪə
Minimal Pairs - Vowels
p
b
f
v
θ
ð
t
d
s
z
ʃ
ʒ
k
g
m
n
ŋ
l
r
w
j
h
Minimal Pairs - Consonants
-s endings
-ed endings
Useful tips
Ubieramy się (słówka)
Ubieramy się (dialogi)
Przy śniadaniu (słówka)
Przy śniadaniu (dialogi)
Przed wyjściem (słówka)
Przed wyjściem (dialogi)
Na spacerze (słówka)
Na spacerze (dialogi)
Gry i zabawy (słówka)
Gry i zabawy (dialogi)
Przy obiedzie i kolacji (słówka)
Przy obiedzie i kolacji (dialogi)
Na zakupach (słówka)
Na zakupach (dialogi)
W ZOO (słówka)
W ZOO (dialogi)
Rodzina i znajomi (słówka)
Rodzina i znajomi (dialogi)
Przed TV (słówka)
Przed TV (dialogi)
Samolot - El avión
Samochód - El coche
Autostop - El autostop
Autobus dalekobieżny - El autobús de largo recorrido
Autobus miejski - El autobús urbano
Pociąg - El tren
Prom - El transbordador
Wędrówka - La caminata
Biuro podróży - La agencia de viajes
Granica - La frontera
Ambasada - La embajada
Miasto - La ciudad
Hotel - El hotel
Restauracja - El restaurante
Plaża - La playa
Góry - Las montañas
Potrawy i napoje hiszpańskie - Los platos y bebidas españoles
Typowo hiszpańskie - Lo típico de España
Miejsca do odwiedzenia - Lugares para visitar
Kraje hiszpańskojęzyczne - Los países hispanohablantes
Hiszpański poza Hiszpanią - El español fuera de España
Podróżowanie w Hiszpanii - Viajar por España
W łazience (słówka)
W łazience (dialogi)
Idziemy spać (słówka)
Idziemy spać (dialogi)
500 najważniejszych czasowników angielskich 1 - 25
500 najważniejszych czasowników angielskich 25 - 50
500 najważniejszych czasowników angielskich 50 - 75
500 najważniejszych czasowników angielskich 75 - 100
500 najważniejszych czasowników angielskich 100 - 125
500 najważniejszych czasowników angielskich 125 - 150
500 najważniejszych czasowników angielskich 150 - 175
500 najważniejszych czasowników angielskich 175 - 200
500 najważniejszych czasowników angielskich 200 - 225
500 najważniejszych czasowników angielskich 225 - 250
500 najważniejszych czasowników angielskich 250 - 275
500 najważniejszych czasowników angielskich 275 - 300
500 najważniejszych czasowników angielskich 300 - 325
500 najważniejszych czasowników angielskich 325 - 350
500 najważniejszych czasowników angielskich 350 - 375
500 najważniejszych czasowników angielskich 375 - 400
500 najważniejszych czasowników angielskich 400 - 425
500 najważniejszych czasowników angielskich 425 - 450
500 najważniejszych czasowników angielskich 450 - 475
500 najważniejszych czasowników angielskich 475 - 500
Przydatne zwroty - Frasi utili
Rzeczy - Cose
Przymiotniki - Aggettivi
I, lub, ale, więc... - E, o, ma, quindi...
Przestrzeń - Spazio
Czas - Tempo
Liczby - Numeri
Skrajnie uproszczona gramatyka - Grammatica estremamente semplificata
Być, mieć, mówić - Essere, avere, parlare
Typowa rozmowa z podręcznika - Dialogo tipico dal manuale
Slang i wulgaryzmy - Slang e parolacce
Aby rozpocząć rozmowę - Per iniziare una conversazione
Uczymy się nowych rzeczy - Impariamo cose nuove
Dobre rady - Buoni consigli
Wymowa - Pronuncia
Samolot - L'avion
Samochód - La voiture
Autostop - L'autostop
Autobus dalekobieżny - Le bus à long parcours
Autobus miejski - Le bus urbain
Pociąg - Le train
Prom - Le ferry
Wędrówka - La randonnée
Biuro podróży - L'agence de voyage
Granica - La frontière
Ambasada - L'ambassade
Miasto - La ville
Hotel - L'hôtel
Restauracja - Le restaurant
Plaża - La plage
Góry - La montagne
Kuchnia francuska - La cuisine française
Miejsca do odwiedzenia - Les endroits à visiter
Kraje frankofońskie - Les pays francophones
Podróżowanie we Francji - Voyager en France

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.