Czas Przeszły Perfekt - teoria

4.5  1    9 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Jak tworzymy imiesłów czasu przeszłego od czasowników nierozdzielnie złożonych?
Lernen beginnen
temat czasownika + -t
nie ma przedrostka ge-
besucht (besuch-t)
Jak tworzymy czas przeszły Perfekt?
Lernen beginnen
Do stworzenia zdania w czasie Perfekt potrzebny jest czasownik posiłkowy HABEN lub SEIN (odmieniony w czasie teraźniejszym) + imiesłów czasu przeszłego.
Kiedy używamy czasu przeszłego Perfekt?
Lernen beginnen
Czasu Perfekt używa się do mówienia o przeszłości - w mowie.
Jak tworzymy regularny imiesłów czasu przeszłego Perfekt?
Lernen beginnen
ge- + temat czasownika + -(e)t
gemacht (ge-mach-t)
+5 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Podstawowa gramatyka niemiecka"
(Insgesamt 1.828 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.