Capitalisation in Company Law - Legal English; Kapitalizacja w prawie spółek – angielskie słownictwo prawnicze

4.8  3    45 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
kapitał pożyczkowy
Lernen beginnen
loan capital
ograniczyć władzę
Lernen beginnen
to restrict powers
napotkać przeszkody
Lernen beginnen
to face obstacles
podnieść zyski
Lernen beginnen
to accrue benefits
obciążenie zmienne
Lernen beginnen
floating charge
zrzec się prawa (do czegoś)
Lernen beginnen
to waive the right
uchwała wymagająca kwalifikowanej większości głosów
Lernen beginnen
special resolution
+38 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"TOLES - przygotowanie do egzaminu"
(Insgesamt 404 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.