Courts and Lawyers – Legal English; Sądy i prawnicy – angielskie słownictwo prawnicze

4.2  6    48 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sąd apelacyjny
Lernen beginnen
appellate court = Court of Appeal
Sąd Koronny
Lernen beginnen
Crown Court
Sąd Najwyższy
Lernen beginnen
High Court
sąd dla nieletnich
Lernen beginnen
juvenile court
sąd niższej instancji
Lernen beginnen
lower court
sąd pokoju dla drobnych spraw i wstępnych przesłuchań
Lernen beginnen
magistrates' court
fikcyjny sąd (dla studentów prawa)
Lernen beginnen
moot court
sąd rozpatrujący drobne wykroczenia
Lernen beginnen
small-claims court
trybunał
Lernen beginnen
tribunal
pisemne oświadczenie złożone pod przysięgą
Lernen beginnen
affidavit
odpowiedź na pozew
Lernen beginnen
answer
akta lub streszczenie sprawy
Lernen beginnen
brief
powództwo, skarga
Lernen beginnen
complaint
nakaz lub postanowienie sądu
Lernen beginnen
injunction
wniosek
Lernen beginnen
motion
zawiadomienie
Lernen beginnen
notice
pismo procesowe
Lernen beginnen
pleading
wezwanie do sądu
Lernen beginnen
writ
pozwany (w procesie cywilnym)
Lernen beginnen
defendant = respondent
sędzia
Lernen beginnen
judge
powód
Lernen beginnen
claimant = (US) petitioner
biegły sądowy
Lernen beginnen
expert witness
apelant
Lernen beginnen
appellant = (US) petitioner
adwokat
Lernen beginnen
adwokat Englisch
advocate
sekretarz
Lernen beginnen
clerk
funkcjonariusz
Lernen beginnen
bailiff
prawo cywilne
Lernen beginnen
civil law
prawo zwyczajowe
Lernen beginnen
common law = case law
prawo karne
Lernen beginnen
criminal law = penal law
dyrektywa
Lernen beginnen
directive
ustawa
Lernen beginnen
statute
zarządzenie (organ lokalny)
Lernen beginnen
ordinance = bylaw
zarządzenie
Lernen beginnen
regulation
projekt ustawy
Lernen beginnen
bill
sporządzić projekt dokumentu
Lernen beginnen
to draft a document
wydać dokument
Lernen beginnen
to issue a document
włączyć do dokumentacji
Lernen beginnen
to file a document with sb
dostarczyć komuś dokument
Lernen beginnen
to serve a document on sb
dostarczyć komuś dokument (oczekując podjęcia decyzji)
Lernen beginnen
to submit a document to sb
(UK) adwokat
Lernen beginnen
barrister
(US) adwokat
Lernen beginnen
attorney
radca prawny (zatrudniony w przedsiębiorstwie)
Lernen beginnen
in-house counsel
radca prawny
Lernen beginnen
solicitor
pozbawić uprawnień adwokackich
Lernen beginnen
to disbar a lawyer
udzielać porad prawnych klientom
Lernen beginnen
to advise clients
procesować się
Lernen beginnen
to litigate cases
być prawnikiem
Lernen beginnen
to practise law
badać prawo
Lernen beginnen
to research law

Kommentare:

matimod19 er schrieb: 2012-05-27 12:01:39
:( żal mi tego :( wyszukuje to w "angielski na poziomie postawówki" :(

paulinaferens er schrieb: 2013-06-06 12:50:13
to dziwne, bo ja studiuję tłumaczenia prawne i mam to samo. pzdr:)

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.