Praktyczne Czasowniki - Verbos Útiles

5  1    33 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
Jestem Hiszpanką.
Lernen beginnen
ser
Czasownik ser wyraża cechy stałe, takie jak np. narodowość czy płeć.
Soy Española.
być
Jak miło tu przebywać!
Lernen beginnen
estar
Czasownik estar wyraża cechy zmienne, takie jak np. emocje czy położenie.
¡Qué gusto estar aquí!
mieć
Nie mam żadnych pieniędzy.
Lernen beginnen
tener
No tengo ningún dinero.
chcieć
Czego chcesz?
Lernen beginnen
querer
również kochać
¿Qué quieres?
musieć
Muszę kupić bilet.
Lernen beginnen
tener que
Tengo que comprar un billete.
móc
Możesz mi pomóc?
Lernen beginnen
poder
¿Me puedes ayudar?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
Lernen beginnen
dar
¿Puedes darme 5 euros, por favor?
iść
Chcę iść na piechotę.
Lernen beginnen
ir
Quiero ir a pié.
lubić
Lubię kuchnię hiszpańską.
Lernen beginnen
gustar
Me gusta la cocina española.
podobać się
Podoba mi się twoja sukienka.
Lernen beginnen
gustar
Me gusta tu vestido.
robić
Co zwykłeś robić wieczorami?
Lernen beginnen
hacer
¿Qué sueles hacer por la tarde?
wiedzieć
Nie wiem.
Lernen beginnen
saber
No sé.
szukać
Szukam wyjścia.
Lernen beginnen
buscar
Estoy buscando la salida.
jeść
Zawsze po obiedzie jem jabłko.
Lernen beginnen
comer
Después de la comida siempre como una manzana.
pić
Należy dużo pić, kiedy jest gorąco.
Lernen beginnen
beber
Hay que beber mucho, cuando hace calor.
spać
Śpij dobrze.
Lernen beginnen
dormir
¡Que duermas bien!
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
Lernen beginnen
visitar
Mañana visitaremos el casco antiguo.
dostawać
coś
Zawsze dostaję pensję trzeciego dnia miesiąca.
Lernen beginnen
recibir
Recibo mi salario cada tres del mes.
dostawać się
gdzieś (w jakieś miejsce)
Muszę dostać się na stację kolejową.
Lernen beginnen
llegar
Necesito llegar a la estación de trenes.
używać
W tej restauracji używają tylko produktów ekologicznych.
Lernen beginnen
usar
En este restaurante usan sólo los productos ecológicos.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i nie widziałem Cię.
Lernen beginnen
ver
Estuve ayer en el bar y no te vi.
pochodzić
Skąd pochodzisz?
Lernen beginnen
ser de
¿De dónde eres?
przychodzić
Przyszedłeś żeby mi pomóc?
Lernen beginnen
venir
¿Vienes para ayudarme?
mówić
ogólnie - posiadać zdolność wypowiadania słów i zdan
Mówisz po angielsku?
Lernen beginnen
hablar
¿Hablas inglés?
rozmawiać
Chcę rozmawiać z szefem.
Lernen beginnen
hablar con
Quiero hablar con el jefe.
powiedzieć
powiedzieć konkretną (jedną) rzecz kilku lub jednej konkretnej osobie
Chcę Ci coś powiedzieć na osobności.
Lernen beginnen
decir
Quiero decirte algo en privado.
kosztować
Ile kosztuje piwo?
Lernen beginnen
costar
¿Cuánto cuesta la cerveza?
kupować
Musze kupić sobie nowy płaszcz.
Lernen beginnen
comprar
Necesito comprarme un abrigo nuevo.
płacić
Kto płaci?
Lernen beginnen
pagar
¿Quién paga?
pożyczać
Mogę pożyczyć twoją książkę?
Lernen beginnen
prestar
¿Puedo prestar tu libro?
otwierać
O której otwiera się bank?
Lernen beginnen
abrir
¿A qué hora abre el banco?
zamykać
Możesz zamknąć okno?
Lernen beginnen
cerrar
¿Puedes cerrar la ventana, por favor?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
Lernen beginnen
ver
¿Te gusta ver películas?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.