Rodzina i Pokrewieństwo - Family and Relations

4.5  1    28 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
adopcja
Lernen beginnen
adoption
babka
Lernen beginnen
grandmother
brat
Ona ma pięcioletniego brata.
Lernen beginnen
brother
She has a five-year-old brother.
być matką
Lernen beginnen
to be a mother
ciotka
Moja ciotka jest bardzo bogatą kobietą.
Lernen beginnen
aunt
My aunt is a very rich woman.
córka
Jak ma na imię twoja córka?
Lernen beginnen
daughter
What’s your daughter’s name?
dobra matka
Lernen beginnen
good mother
dom rodzinny
Lernen beginnen
family home
duża rodzina
Lernen beginnen
big family
dziadek
Lernen beginnen
grandfather
dzieci
Dzieci poniżej 12 lat muszą być w towarzystwie osoby dorosłej.
Lernen beginnen
children
Children under 12 must be accompanied by an adult.
dzieciak
Dobry z ciebie dzieciak.
Lernen beginnen
kid
You're a good kid.
dziecko
Ona zachowuje się jak dziecko.
Lernen beginnen
child
She acts like a child.
grupa ludzi
Lernen beginnen
group of people
kuzyn
Nasi kuzyni mieszkają w drewnianym domu nad jeziorem.
Lernen beginnen
cousin
Our cousins live in a wooden house by the lake.
kuzynka
Moja kuzynka nazywa się Linda.
Lernen beginnen
cousin
My cousin’s name is Linda.
mała rodzina
Lernen beginnen
small family
matka
W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki obchodzony jest w drugą niedzielę maja.
Lernen beginnen
mother
In the United States, Mother's Day is celebrated on the second Sunday in May.
mieć rodzinę
Lernen beginnen
have a family
ojciec
Jego ojciec pracuje w kopalni.
Lernen beginnen
father
His father works in the mine.
przyjaciel rodziny
Lernen beginnen
family friend
rodzice
Kocham i szanuję swoich rodziców.
Lernen beginnen
parents
I love and respect my parents.
rodzina
Oni mają dużą rodzinę.
Lernen beginnen
family
They’ve got a big family.
siostra
Chciałbym przedstawić swoją młodszą siostrę, Susan.
Lernen beginnen
sister
I'd like to introduce my younger sister, Susan.
syn
Nasz syn, Jimmy, chce zostać pilotem w przyszłości.
Lernen beginnen
son
Our son, Jimmy, wants to be a pilot in the future.
tata
[AmE]
Gdy dorosnę, chce być jak mój tata.
Lernen beginnen
dad
When I grow up, I want to be like my dad.
tatuś
Twój tatuś wkrótce przyjdzie.
Lernen beginnen
daddy
Your daddy will come soon.
wuj / wujek
Wuj David obiecał naprawić nasz samochód.
Lernen beginnen
uncle
Uncle David promised to repair our car.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.