Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plants and Ecology

4.5  1    34 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cienki
np. o plasterku
Lernen beginnen
thin
drewno
Mokre drzewo nie chce się palić.
Lernen beginnen
wood
Wet wood won't burn.
ekologia
Czy interesujesz się ekologią?
Lernen beginnen
ecology
Are you interested in ecology?
góra
np. Góra Kościuszki
Większość najwyższych gór świata znajduje się w Himalajach.
Lernen beginnen
mountain
Most of the world's highest mountains are located in the Himalayas.
jezioro
To jezioro jest bardzo głębokie, właściwie jest to najgłębsze jezioro w Polsce
Lernen beginnen
lake
This lake is very deep, in fact, it is the deepest lake in Poland
kanał
np. w Wenecji
Lernen beginnen
canal
kontynent
Lernen beginnen
continent
księżyc
Lernen beginnen
moon
kwiat
To jest ładny kwiat.
Lernen beginnen
flower
This is a nice flower.
las
Pożar zniszczył las.
Lernen beginnen
forest
The fire destroyed the forest.
ląd
podróż lądem
Lernen beginnen
land
jurneys on land
łąka
Lernen beginnen
field
metal
Niektóre metale wytwarzają energię magnetyczną.
Lernen beginnen
metal
Some metals produce magnetic forces.
morze
Ona pływa w morzu.
Lernen beginnen
sea
She swims in the sea.
ocean
Kiedyś przepłynięcie oceanu zajmowało ludziom tygodnie.
Lernen beginnen
ocean
It used to take weeks for people to cross an ocean.
park
Dom jest blisko parku.
Lernen beginnen
park
The house is close to the park.
piasek
Masz piasek we włosach
Lernen beginnen
sand
You have sand in your hair.
plaża
Kalifornia jest znana ze swych piaszczystych plaż.
Lernen beginnen
beach
California is famous for its sandy beaches.
południe
kierunek świata
Lernen beginnen
south
północ
kierunek świata
Lernen beginnen
north
róża
Ona ma dwie czerwone róże.
Lernen beginnen
rose
She has got two red roses.
rzeka
Statek płynął w dół rzeki.
Lernen beginnen
river
The ship was sailing down the river.
siedzieć na krześle
Lernen beginnen
to sit on a chair
siedzieć w fotelu
Lernen beginnen
to sit in an armchair
szeroki
On ma szerokie ramiona.
Lernen beginnen
wide
He has wide shoulders.
świat
Lernen beginnen
world
teren
Lernen beginnen
land
trawa
Trzymaj się z dala od trawy. (Nie deptać trawy.)
Lernen beginnen
grass
Keep off the grass.
wschód
kierunek świata
Słońce wschodzi na wschodzie.
Lernen beginnen
east
The sun rises in the east.
wulkan
Na Islandii znowu doszło do wybuchu wulkanu.
Lernen beginnen
volcano
There's been another volcano eruption in Iceland.
wysepka
Lernen beginnen
small island
wyspa
Robinson Crusoe utknął na bezludnej wyspie.
Lernen beginnen
island
Robinson Crusoe was stranded on a desert island.
zachód
kierunek świata
Lernen beginnen
west
Ziemia
planeta
Lernen beginnen
Earth

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.