Asking questions and giving answers

5  1    16 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Jestem gotowy przyjąć jakiekolwiek pytania teraz.
Lernen beginnen
I’m ready to take any questions now.
Właściwie to będę odpowiadał na to pytanie później w moim przemówieniu.
Lernen beginnen
Actually, I'll be answering this question later in my talk.
Czy mówisz, że ...?
Lernen beginnen
Are you saying that ...?
Jeżeli ktokolwiek ma pytania, z przyjemnością na nie odpowiem.
Lernen beginnen
If anyone has questions I’ll be happy to answer them.
Przepraszam. Czy możesz powiedzieć coś więcej o...
Lernen beginnen
Excuse me. Can you say a bit more about...
Proszę, możecie swobodnie dzielić się swoimi odczuciami.
Lernen beginnen
Please feel free to give me your feedback.
Nie zrozumiałem co powiedziałeś o ... Czy możesz to powtórzyć, proszę?
Lernen beginnen
I didn’t catch what you said about ... Can you repeat it please?
+9 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Business Presentation"
(Insgesamt 348 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.