Topic

5  1    14 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Własność intelektualna jest ostatnio tematem wielu debat i taki jest również temat mojej prezentacji.
Lernen beginnen
Intellectual property has been the subject of much debate recently and this is the topic of my presentation.
Zatem celem mojej dzisiejszej prezentacji jest poinformowanie / omówienie / zaprezentowanie / zanalizowanie...
Lernen beginnen
So the purpose of my presentation today is to inform / discuss / present / analyse...
Niniejsza prezentacja skupia się na kwestii stylów zarządzania.
Lernen beginnen
This presentation focuses on the issue of management styles.
Skupię się na następujących dziedzinach:...
Lernen beginnen
I shall be looking at the following areas:...
Tematem mojego przemówienia jest e-marketing.
Lernen beginnen
The theme of my talk is e-marketing.
To, co chciałbym zrobić, to omówić najważniejsze kwestie tego zagadnienia.
Lernen beginnen
What I’d like to do is to discuss the most important issues of this topic.
Chcę omówić temat własności intelektualnej.
Lernen beginnen
I intend to discuss the topic of intellectual property.
+7 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Business Presentation"
(Insgesamt 348 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.