Czynności – Activités

5  1    30 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być
Miło tu być.
Lernen beginnen
être
C'est sympa d'être ici.
mieć
Nie mam pieniędzy.
Lernen beginnen
avoir
Je n'ai pas d'argent.
chcieć
Czego chcesz?
Lernen beginnen
vouloir
Qu'est-ce que tu veux?
musieć
Musisz kupić bilet.
Lernen beginnen
devoir
Tu dois acheter un billet.
móc
Możesz mi pomóc?
Lernen beginnen
pouvoir
Est-ce que tu peux m'aider?
dać
Możesz mi dać 5 euro?
Lernen beginnen
donner
Est-ce que tu peux me donner 5 euros?
iść
Chcę iść na piechotę.
Lernen beginnen
aller
Je veux y aller à pied.
lubić
Lubię to.
Lernen beginnen
aimer
Je l'aime.
robić
Co robisz wieczorami?
Lernen beginnen
faire
Qu'est-ce que tu fais le soir?
wiedzieć
Nie wiem.
Lernen beginnen
savoir
Je ne sais pas.
szukać
dowolnego wyjścia z budynku
Szukam wyjścia.
Lernen beginnen
chercher
Je cherche une sortie.
jeść
Chciałbym zjeść coś typowego dla tego regionu.
Lernen beginnen
manger
Je voudrais manger quelque chose typique de cette région.
pić
Napijesz się wina?
Lernen beginnen
boire
Veux-tu boire du vin?
spać
Śpij dobrze.
Lernen beginnen
dormir
Dors bien.
zwiedzać
Jutro zwiedzimy starówkę.
Lernen beginnen
visiter
Demain, nous visiterons la vieille ville.
dostawać
Lubię dostawać prezenty.
Lernen beginnen
recevoir
J'aime recevoir des cadeaux.
używać
Nasz program jest łatwy do używania.
Lernen beginnen
utiliser
Notre programme est facile à utiliser.
widzieć
Byłem wczoraj w barze i cię nie widziałem.
Lernen beginnen
voir
J'ai été au bar hier et je ne t'ai pas vu.
przychodzić / pochodzić
Skąd pochodzisz?
Lernen beginnen
venir
Tu viens d'où?
mówić
Mówisz po angielsku?
Lernen beginnen
parler
Est-ce que tu parles anglais?
rozmawiać z kimś
Chcę rozmawiać z szefem.
Lernen beginnen
parler
Je voudrais parler avec le chef.
powiedzieć coś komuś
Chcę ci coś powiedzieć na osobności.
Lernen beginnen
dire
Je veux te dire quelque chose seul à seul.
kosztować
Ile kosztuje to piwo?
Lernen beginnen
coûter
Combien coûte cette bière?
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
Lernen beginnen
acheter
Je voudrais acheter une bouteille d'eau.
płacić
Kto za to zapłaci?
Lernen beginnen
payer
Qui va payer pour cela?
pożyczać
pożyczyć coś od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
Lernen beginnen
emprunter
emprunter quelque chose de quelqu'un
Est-ce que je peux emprunter ton livre?
pożyczać
pożyczyć komuś coś
Nie pożyczę ci mojej szczoteczki do zębów.
Lernen beginnen
prêter
prêter quelque chose à quelqu'un
Je ne te prêterai pas ma brosse à dents.
zamykać
Możesz zamknąć okno?
Lernen beginnen
fermer
Peux-tu fermer la fenêtre?
otwierać
O której otwiera się bank?
Lernen beginnen
ouvrir
À quelle heure la banque s'ouvre-t-elle?
oglądać
Czy lubisz oglądać filmy?
Lernen beginnen
regarder
Aimes-tu regarder les films?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.