Nieprzetłumaczalne – Intraduisible

4.5  1    24 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
le
le soleil
Lernen beginnen
Przed rzeczownikami rodzaju męskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
słońce (jest jedno)
la
La musique que j'aime depuis toujours.
Lernen beginnen
Przed rzeczownikami rodzaju żeńskiego, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Muzyka, którą kocham od zawsze.
les
Ils viennent d'arriver. Les voitures sont devant la maison.
Lernen beginnen
Przed rzeczownikami w liczbie mnogiej, jeśli mowa o czymś unikatowym, określonym, znanym, w znaczeniu "każdy", także gdy mowa o czymś ogólnie - o jakiejś substancji, gatunku, pojęciu.
Oni właśnie przyjechali. Samochody (te, którymi przyjechali oczywiście, nie jakieś) są przed domem.
un
Je voudrais avoir un chat.
Lernen beginnen
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju męskiego nie jest bliżej znany
Chciałabym mieć kota. (jakiegoś, jeszcze nie wiem jakiego)
une
Il a besoin d'une femme.
Lernen beginnen
gdy rzeczownik w liczbie pojedynczej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
On potrzebuje kobiety. (jakiejś)
des
As-tu des livres à prêter?
Lernen beginnen
Gdy rzeczownik w liczbie mnogiej rodzaju żeńskiego nie jest bliżej znany
Masz jakieś książki do pożyczenia? (jakiekolwiek)
est-ce que
Est-ce que tu m'aimes bien?
Lernen beginnen
zwrot tworzący pytanie ze zdania twierdzącego
Czy mnie lubisz?
ne ... pas
Tu ne m'aimes pas.
Lernen beginnen
zwrot tworzący przeczenie ze zdania twierdzącego
Ty mnie nie kochasz.
ne ... que
Je ne suis qu'un homme.
Lernen beginnen
Ten zwrot użyty przy czasowniku oznacza "tylko".
Jestem tylko człowiekiem.
n'
Je n'ai pas d'argent.
Lernen beginnen
Skrócona forma od ne - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Nie mam pieniędzy.
en
J'ai besoin de la maison. J'en ai besoin.
Lernen beginnen
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się z przyimkiem "de". Np. avoir besoin de - potrzebować.
Potrzebuję domu. Potrzebuję go.
y
Je pense à la maison. J'y pense.
Lernen beginnen
Zaimek rzeczowny (zastępujący rzeczownik). Rzeczownik przez niego zastępowany stanowi dopełnienie czasownika, który łączy się się z przyimkiem "à". Np. penser à - myśleć o.
Myślę o domu. Myślę o nim.
de
Je viens de Pologne.
Lernen beginnen
wieloznaczne; najczęściej oznacza "z"
Pochodzę z Polski.
à
Je vais à la maison. Je suis à la maison.
Lernen beginnen
wieloznaczne; najczęściej oznacza "w" albo "do"
Idę do domu. Jestem w domu.
l'
Je vais à l'hôtel.
Lernen beginnen
Skrócona forma od le/la - używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
du
Je sors du travail.
Lernen beginnen
de + le
Wychodzę z pracy.
au
Je suis au travail.
Lernen beginnen
à + le
Jestem w pracy.
j'
J'habite en Pologne.
Lernen beginnen
Skrócona forma od je używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Mieszkam w Polsce.
se
Il se lave chaque matin.
Lernen beginnen
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed bezokolicznikiem i czasownikiem w 3 osobie.
On się myje każdego ranka.
te
Est-ce que tu te lève tôt le matin?
Lernen beginnen
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 2 osobie liczby pojedynczej.
Czy budzisz się wcześnie rano?
me
Je me sens bien.
Lernen beginnen
Często czyni czasownik zwrotnym, występuje przed czasownikiem w 1 osobie liczby pojedynczej.
Dobrze się czuję.
s'
Elle s'appelle Madeleine.
Lernen beginnen
Skrócona forma od se – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Ona nazywa się Magdalena.
t'
Tu t'appelles comment?
Lernen beginnen
Skrócona forma od te – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Jak się nazywasz?
m'
Je m'occupe de la maison.
Lernen beginnen
Skrócona forma od me – używana, gdy następne słowo zaczyna się od samogłoski lub od litery "h".
Zajmuję się domem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.