I, lub, ale, więc... - And, or, but, so...

4.5  1    26 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dużo
Moi rodzice zrobili dużo zdjęć.
Lernen beginnen
a lot
My parents took a lot of photos.
dla
To prezent dla ciebie.
Lernen beginnen
for
This is a present for you.
więcej
W przyszłym roku chcę zobaczyć więcej.
Lernen beginnen
more
Next year I want to see more.
więc
Byłem głodny, więc wyszedłem coś zjeść.
Lernen beginnen
so
I was hungry so I went out to eat something.
ponieważ
Nie chcę płynąć statkiem ponieważ mam chorobę morską.
Lernen beginnen
because
I don't want to travel by ship because I'm seasick.
tamte / tamci
kilka dalekich obiektów
Bardzo podobają mi się tamte zabytki po drugiej stronie ulicy.
Lernen beginnen
those
I really like those monuments across the street.
że
Czy wiesz, że Cię lubię?
Lernen beginnen
that
Do you know that I like you?
+19 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Angielski: dzień drugi"
(Insgesamt 335 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.