Geografia - Geography (FCE)

mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stan
Rhode Island to najmniejszy stan w USA.
Lernen beginnen
a state
Rhode Island is the smallest state in the USA.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
Lernen beginnen
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
miejski
Czuła się uwięziona w miejskiej dżungli, więc przeniosła się na wieś.
Lernen beginnen
urban
She felt trapped in the urban jungle, so she moved to the country.
hrabstwo
Nasze hrabstwo składa się z kilku miasteczek i wiosek.
Lernen beginnen
a county
Our county consists of several towns and villages.
kanał
Wenecja jest znana jako Miasto Kanałów.
Lernen beginnen
a canal
Venice is known as the City of Canals.
stolica
Stolica Niemiec była kiedyś przedzielona murem.
Lernen beginnen
a capital
The capital of Germany used to be divided by a wall.
prowincja
Alberta to nazwa kanadyjskiej prowincji.
Lernen beginnen
a province
Alberta is the name of a Canadian province.
+19 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Insgesamt 1.251 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.