FCE - Phrasal verbs 3

mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gasić
Zgaś swojego papierosa, tutaj nie wolno palić.
Lernen beginnen
to put sth out
Put out your cigarette, you can't smoke in here.
wykręcić się od czegoś
Gdybym tylko mógł wykręcić się od tego spotkania! Jestem taki zajęty.
Lernen beginnen
to get out of sth
I wish I could get out of this meeting! I'm so busy.
przysparzać komuś kłopotu
Nie chcę ci przysparzać kłopotu, więc zostanę tylko na jedną noc.
Lernen beginnen
to put sb out
I don't want to put you out, so I'll stay only for one night.
wychodzić z czegoś
Drzwi kierowcy otworzyły się i z samochodu wyszła starsza kobieta.
Lernen beginnen
to get out
The driver's door opened and an elderly woman got out of the car.
gasnąć
Gdy zgasły światła, naprawdę się przestraszyliśmy.
Lernen beginnen
to go out
When the lights went out we got really scared.
rozdawać
Rozdano arkusze i mieliśmy godzinę na ukończenie testu.
Lernen beginnen
to give sth out
The papers were given out and we had an hour to do the test.
wychodzić
Wyjdźmy, robi się późno.
Lernen beginnen
to go out
Let's go out, it's getting late.
+16 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Insgesamt 1.251 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.