FCE - Phrasal verbs 4

mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zapinać coś
Zjadłam tak dużo, że nie mogę zapiąć spodni.
Lernen beginnen
to do sth up
I've eaten so much that I can't do up my trousers!
odbierać
Muszę odebrać dzieci ze szkoły.
Lernen beginnen
to pick sb/sth up
I have to pick the kids up from school.
dogonić
Miałem skurcz i nie mogłem dogonić reszty pływaków.
Lernen beginnen
to catch up
I had a cramp and couldn't catch up with the rest of the swimmers.
podnieść
Czy możesz podnieść swoje zabawki z podłogi?
Lernen beginnen
to pick sb/sth up
Could you pick up your toys from the floor?
mówić głośniej
Mów głośniej! Nic nie słyszę.
Lernen beginnen
to speak up
Speak up! I can't hear a word you're saying.
rzucać
Czy nadal palisz? Powinieneś już to rzucić.
Lernen beginnen
to give up sth (2)
Do you still smoke? You should give it up already.
zatrzymywać
Przepraszam za spóźnienie, coś mnie zatrzymało w biurze.
Lernen beginnen
to hold sb/sth up
I'm sorry for being late, I got hold up at the office.
+27 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Słownictwo do egzaminu FCE"
(Insgesamt 1.251 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.