Egzamin na prawo jazdy, kat. B, działy IX-XIV, pytania 281 – 400

4.8  4    94 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien:
A. przyspieszyć, starając się przejechać przed pieszym
B. zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych
C. obserwować całe otoczenie przejścia dla pieszych
Lernen beginnen
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik:
A. ustępuje pierwszeństwa pieszemu 1
B. ma pierwszeństwo przed pieszym 2
C. powinien jechać powoli
Lernen beginnen
A C
W tej sytuacji kierujący:
A. pojazdem 1 ustępuje pierwszeństwa pieszemu
B. pojazdem 2 ustępuje pierwszeństwa pieszemu
C. pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować ruch pieszych
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji kierujący:
A. pojazdem 1 może wyprzedzić pojazd 2
B. pojazdami 1 i 2 powinni zmniejszyć prędkość
C. pojazdami 1 i 2 powinni zachować szczególną ostrożność
Lernen beginnen
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych
B. może przejechać przez przejście dla pieszych z zachowaniem szczególnej
ostrożności
C. może przejechać przez przejście dla pieszych, jeżeli pojazd 2 zaczyna ruszać
Lernen beginnen
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może przejechać przed pieszym,
B. powinien zatrzymać pojazd w celu umożliwienia przejścia pieszemu,
C. powinien uważnie obserwować ruch pieszego
Lernen beginnen
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem powinien zatrzymać pojazd:
A. tuż przed przejściem dla pieszych
B. na wysokości znaku oznaczającego przystanek
C. w takim miejscu, aby zapewnić pieszym dojście do tramwaju
Lernen beginnen
C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. może przejechać obok przystanku bez zatrzymania
B. powinien zatrzymać pojazd przed przejściem dla pieszych
C. powinien zachować szczególną ostrożność podczas przejeżdżania obok przystanku
Lernen beginnen
A C
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym skręcając w prawo powinien:
A. zachować szczególną ostrożność
B. użyć sygnału dźwiękowego
C. ustąpić pierwszeństwa rowerzyście
Lernen beginnen
A C
W tej sytuacji kierujący:
A. pojazdem 1 nie może wyprzedzić pojazdu 2
B. pojazdem 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą
C. pojazdami 1 i 2 powinni uważnie obserwować otoczenie drogi
Lernen beginnen
A C
Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejeździe kolejowym może stworzyć
kierujący pojazdem, który:
A. wjeżdża na tory bez upewnienia się, czy nie zbliża się pociąg
B. wyprzedza pojazdy bezpośrednio przed przejazdem
C. wyprzedza pojazdy na przejeździe
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. nie ma obowiązku upewnienia się, czy nadjeżdża pociąg
B. powinien zachować szczególną ostrożność
C. powinien obserwować tylko prawą stronę drogi
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji kierujący pojazdem:
A. powinien zatrzymać pojazd przed przejazdem
B. może przejechać przez przejazd bez zatrzymania, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się
pociąg
C. może nie upewniać się, czy nadjeżdża pociąg, gdyż przejazd strzeżony jest przez
dróżnika
Lernen beginnen
A
Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości przekraczającej 60 km/h,
kierujący pojazdem:
A. jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym z zaporami
B. jest ostrzeżony o przejeździe kolejowym bez zapór
C. jest w odległości 150-300 m od przejazdu kolejowego
Lernen beginnen
A C
Widząc te znaki umieszczone na drodze o dopuszczalnej prędkości nieprzekraczającej 60
km/h, kierujący pojazdem:
A. jest ostrzegany o przejeździe kolejowym bez zapór
B. jest ostrzegany o przejeździe kolejowym z zaporami
C. jest w odległości do 100 m od przejazdu kolejowego
Lernen beginnen
A C
Widząc ten znak kierujący pojazdem:
A. powinien zatrzymać pojazd przed znakiem
B. może nie zatrzymywać pojazdu, jeżeli przy znaku nie ma dróżnika
C. może zatrzymać pojazd za znakiem, bezpośrednio przed torem kolejowym
Lernen beginnen
A
Po zatrzymaniu pojazdu przed tym znakiem, kierujący:
A. powinien oczekiwać na nadejście dróżnika
B. nie może kontynuować jazdy, jeżeli dróżnik na to nie zezwala
C. może kontynuować jazdę, jeżeli nie ma dróżnika i upewnił się, że nie zbliża się pociąg
Lernen beginnen
A B
Widząc dwa na przemian migające czerwone sygnały przed przejazdem kolejowym, kierujący
pojazdem:
A. powinien zatrzymać pojazd
B. może przejechać przez przejazd, jeżeli upewnił się, że nie zbliża się pociąg
C. powinien zachować szczególną ostrożność
Lernen beginnen
A C
Kierującemu pojazdem nie wolno wjechać na przejazd kolejowy, jeżeli:
A. opuszczanie zapór zostało rozpoczęte
B. podnoszenie zapór nie zostało zakończone
C. po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1:
A. nie może wyprzedzić pojazdu 2
B. nie może ominąć pojazdu 3
C. może przejechać przez przejazd
Lernen beginnen
A B
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, kierujący pojazdem powinien podać na
żądanie osób w nim uczestniczących:
A. swoje dane personalne
B. dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu
C. dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa ubezpieczenia OC
Lernen beginnen
A B C
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym nie ma ofiar, kierujący pojazdem
powinien:
A. nie ruszać pojazdu do czasu przyjazdu Policji
B. pozostać na miejscu wypadku do czasu przyjazdu Policji
C. zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
Lernen beginnen
C
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem
powinien:
A. podjąć działania zapewniające bezpieczeństwo ruchu w miejscu wypadku
B. udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku
C. niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku
Lernen beginnen
A B
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem
powinien podać dane zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa OC:
A. na żądanie pieszego uczestniczącego w wypadku
B. na żądanie pasażera innego pojazdu uczestniczącego w wypadku
C. wszystkim osobom, które były w pobliżu wypadku
Lernen beginnen
A B
W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym są ofiary, kierujący pojazdem
powinien:
A. natychmiast przenieść ofiary wypadku poza drogę
B. wezwać pogotowie ratunkowe
C. wezwać Policję
Lernen beginnen
B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością
pojazd 2:
A. nie może liczyć, że kierujący pojazdem 2 przestrzega przepisów ruchu drogowego
B. powinien powstrzymać się od dalszej jazdy
C. kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma pierwszeństwo
przejazdu
Lernen beginnen
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc wjeżdżający na skrzyżowanie z dużą prędkością
pojazd 2:
A. powinien rozpocząć hamowanie
B. powinien zwiększyć prędkość i przejechać przed pojazdem 2
C. kontynuuje jazdę nie podejmując żadnych czynności, gdyż ma zezwolenie na wjazd
na skrzyżowanie
Lernen beginnen
A
W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc toczącą się po jezdni piłkę powinien:
A. uważnie obserwować bawiące się dzieci
B. być przygotowanym do zatrzymania pojazdu
C. liczyć się z tym, że dzieci mogą wbiec na jezdnię
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem widząc zataczającego się na drodze pieszego powinien:
A. być przygotowany do zatrzymania pojazdu
B. założyć, że pieszy może nie stosować się do przepisów ruchu drogowego
C. założyć, że pieszy nie wejdzie na jezdnię
Lernen beginnen
A B
W tej sytuacji kierujący pojazdem 1 widząc dzieci wysiadające z autobusu oznakowanego
kwadratowymi tablicami barwy żółtej powinien:
A. uważnie obserwować otoczenie drogi
B. zwrócić szczególną uwagę tylko na dzieci wysiadające z autobusu
C. być przygotowanym do zatrzymania pojazdu
Lernen beginnen
A C
W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym:
A. powinien jechać w odległości 100 m za pojazdem uprzywilejowanym
B. nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - na obszarze zabudowanym
C. nie może wyprzedzić pojazdu uprzywilejowanego - poza obszarem zabudowanym
Lernen beginnen
B
W okresie dostatecznej widoczności, kierujący pojazdem holującym:
A. powinien mieć włączone światła awaryjne
B. powinien mieć włączone światła mijania
C. może nie mieć włączonych świateł zewnętrznych pojazdu
Lernen beginnen
B
Na autostradzie dopuszcza się holowanie:
A. do najbliższego wyjazdu lub miejsca obsługi podróżnych
B. tylko pojazdem przeznaczonym do tego celu
C. dowolnym pojazdem
Lernen beginnen
A B
Holowany samochód osobowy powinien:
A. być z tyłu po lewej stronie oznaczony ostrzegawczym trójkątem odblaskowym, jeżeli
nie wysyła żółtych sygnałów błyskowych
B. mieć włączone światła mijania
C. mieć włączone światła pozycyjne w okresie niedostatecznej widoczności
Lernen beginnen
A C
Nie wolno holować:
A. dwóch samochodów osobowych
B. pojazdu o niesprawnych hamulcach, chyba że sposób holowania wyklucza potrzebę
ich użycia
C. pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym, chyba że sposób holowania wyklucza
potrzebę jego użycia
Lernen beginnen
A B C
Postój uszkodzonego pojazdu silnikowego należy sygnalizować:
A. na autostradach lub drogach ekspresowych - tylko w razie postoju na jezdni
B. na autostradach - w każdym przypadku
C. na drogach ekspresowych - w każdym przypadku
Lernen beginnen
B C
Postój na drodze twardej (nie będącej autostradą lub drogą ekspresową) pojazdu silnikowego,
który uległ wypadkowi należy sygnalizować:
A. na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu
B. poza obszarem zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na poboczu w miejscu,
w którym nie jest on widoczny z dostatecznej odległości
C. na obszarze zabudowanym - w razie pozostawienia pojazdu na jezdni w miejscu, w
którym zatrzymanie jest zabronione
Lernen beginnen
B C
Postój na drodze oznaczonej tym znakiem pojazdu silnikowego, który uległ wypadkowi można
sygnalizować przez włączenie świateł:
A. awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego w odległości 100 m
za pojazdem
B. awaryjnych, bez umieszczania na drodze ostrzegawczego trójkąta odblaskowego
C. awaryjnych i umieszczenie ostrzegawczego trójkąta odblaskowego tuż za pojazdem
Lernen beginnen
A
W tej sytuacji postój uszkodzonego samochodu osobowego można sygnalizować przez:
A. włączenie świateł awaryjnych i umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem
ostrzegawczego trójkąta odblaskowego
B. włączenie świateł awaryjnych, bez umieszczania za pojazdem ostrzegawczego
trójkąta odblaskowego
C. umieszczenie w odległości 30-50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta
odblaskowego, bez włączania świateł awaryjnych lub pozycyjnych
Lernen beginnen
A
W tej sytuacji, w celu ostrzeżenia, kierujący pojazdem 1 może użyć sygnału:
A. dźwiękowego
B. świetlnego
C. dźwiękowego lub świetlnego, kilka razy
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji, podczas wyprzedzania we mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1 powinien:
A. mieć włączone światła drogowe
B. dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe
C. mieć włączone światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba jednocześnie
Lernen beginnen
B C
W tej sytuacji, podczas omijania we mgle, kierujący pojazdem silnikowym 1:
A. powinien dawać krótkotrwałe sygnały dźwiękowe
B. może mieć włączone tylne światła przeciwmgłowe, gdy mgła ogranicza widoczność na
odległość mniejszą niż 50 m
C. powinien mieć włączone światła drogowe
Lernen beginnen
A B
W tej sytuacji, podczas dużych opadów deszczu, kierujący pojazdem 1 powinien:
A. mieć włączone światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba jednocześnie
B. jechać w miarę powoli, aby nie ochlapać pieszych
C. zachować szczególną ostrożność
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem w czasie jazdy:
A. może używać świateł drogowych
B. powinien używać świateł drogowych
C. może używać świateł mijania
Lernen beginnen
A C
W tej sytucji kierujący pojazdem w czasie jazdy:
A. może używać świateł drogowych
B. powinien używać świateł mijania
C. powinien używać świateł drogowych
Lernen beginnen
B
Kierujący pojazdem może używać świateł drogowych:
A. w czasie od świtu do zmierzchu
B. w czasie od zmierzchu do świtu na nieoświetlonych drogach
C. podczas dużej mgły
Lernen beginnen
B
Na oznaczonej drodze krętej, w okresie od zmierzchu do świtu w warunkach normalnej
przejrzystości powietrza, kierujący pojazdem może używać:
A. tylnych świateł przeciwmgłowych
B. przednich świateł przeciwmgłowych
C. świateł mijania
Lernen beginnen
B C
Kierujący pojazdem może używać świateł do jazdy dziennej:
A. w czasie od świtu do zmierzchu w warunkach normalnej przejrzystości powietrza
B. razem ze światłami mijania
C. w nocy
Lernen beginnen
A
Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy zbliża się do pojazdu:
A. nadjeżdżającego z przeciwka
B. poprzedzającego, którego kierujący może być oślepiony
C. szynowego, jeśli istnieje możliwość oślepienia kierującego nim
Lernen beginnen
A B C
Kierujący pojazdem powinien zmienić światła drogowe na mijania, gdy:
A. kierujący pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka zmieni światła drogowe na mijania
B. istnieje możliwość oślepienia kierującego pojazdem komunikacji wodnej
C. istnieje możliwość oślepienia pieszych poruszających się w kolumnie
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji kierujący pojazdem wyprzedzającym może zmienić światła mijania na drogowe:
A. zaraz po rozpoczęciu wyprzedzania
B. gdy znajdzie się na wysokości pojazdu wyprzedzanego
C. dopiero po zakończeniu wyprzedzania i zjechaniu w prawo
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji, gdy zatrzymanie trwa ponad jedną minutę, światła zewnętrzne może wyłączyć
kierujący pojazdem:
A. 1
B. 2
C. 3
Lernen beginnen
B
Podczas postoju na jezdni w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący pojazdem
silnikowym:
A. może nie włączać świateł zewnętrznych pojazdu
B. może używać świateł postojowych jedynie od strony środka jezdni
C. powinien używać świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł postojowych
Lernen beginnen
B C
Podczas postoju na poboczu w warunkach niedostatecznej widoczności, kierujący zespołem
pojazdów może używać świateł:
A. postojowych jedynie od środka jezdni, jeżeli długość zespołu nie przekracza 6 m
B. awaryjnych
C. pozycyjnych przednich i tylnych
Lernen beginnen
A C
W warunkach niedostatecznej widoczności światła zewnętrzne pojazdu mogą być wyłączone
podczas postoju:
A. poza jezdnią i poboczem
B. w miejscu oświetlonym w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu
C. w miejscu nieoświetlonym na poboczu
Lernen beginnen
A B
Pojazd może być pozostawiony w nocy bez oświetlenia:
A. w miejscu znajdującym się poza drogą
B. na poboczu nieoświetlonej drogi
C. na chodniku
Lernen beginnen
A C
Za tym znakiem:
A. dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 20 km/h
B. zabrania się postoju w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
C. pieszy może korzystać z całej szerokości drogi
Lernen beginnen
A B C
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
A. 90 km/h
B. 100 km/h
C. 110 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
A. 110 km/h
B. 100 km/h
C. 90 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego:
A. wynosi 110 km/h
B. wynosi 130 km/h
C. nie jest określona przepisami
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi:
A. 130 km/h
B. 110 km/h
C. 100 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi:
A. 60 km/h
B. 70 km/h
C. 90 km/h
Lernen beginnen
C
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie
całkowitej nie przekraczającej 3,5 t wynosi:
A. 60 km/h
B. 90 km/h
C. 100 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
A. 60 km/h
B. 70 km/h
C. 90 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
A. 80 km/h
B. 70 km/h
C. 90 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
A. 70 km/h
B. 80 km/h
C. 90 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
A. 90 km/h
B. 80 km/h
C. 100 km/h
Lernen beginnen
B
W tej sytuacji dopuszczalna prędkość samochodu osobowego z przyczepą wynosi:
A. 130 km/h
B. 90 km/h
C. 80 km/h
Lernen beginnen
C
Kierujący samochodem osobowym powinien dostosować prędkość jazdy do:
A. stanu i widoczności drogi
B. warunków atmosferycznych
C. natężenia ruchu pieszych i pojazdów
Lernen beginnen
A B C
Kierujący samochodem osobowym powinien zachować w czasie jazdy odstęp od
poprzedzającego pojazdu:
A. dostosowany do prędkości jazdy
B. zawsze od 5 do 10 m
C. niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania tego pojazdu
Lernen beginnen
A C
Kierujący pojazdem, hamując:
A. nie powinien powodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu
B. może nie zwracać uwagi na zachowanie właściwego odstępu od poprzedzającego
pojazdu
C. nie powinien powodować utrudnienia ruchu
Lernen beginnen
A C
Który znak zabrania przekraczania prędkości 50 km/h?
A. A
B. B
C. C
Lernen beginnen
B
Przy tym zestawie znaków zakaz wyrażony znakiem zakazu obowiązuje:
A. na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on
zmieniony lub odwołany innym znakiem
B. od miejsca jego ustawienia
C. do najbliższego skrzyżowania
Lernen beginnen
A B
Znak ten:
A. zabrania przekraczania prędkości 50 km/h
B. obowiązuje wyłącznie do najbliższego skrzyżowania
C. oznacza wjazd do strefy, w której obowiązuje ograniczenie prędkości
Lernen beginnen
A C
Widząc ten znak kierujący pojazdem:
A. może spodziewać się oszronienia jezdni
B. powinien spodziewać się lokalnie występujących opadów śniegu
C. powinien być przygotowany do zmiany przyczepności kół do jezdni
Lernen beginnen
A C
Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. poprzecznej nierówności jezdni,
B. wypukłości na jezdni, zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów,
C. znacznym wzniesieniu drogi.
Lernen beginnen
B
Widząc ten znak kierujący pojazdem:
A. powinien spodziewać się lotniska
B. może spodziewać się silnych bocznych podmuchów wiatru
C. powinien spodziewać się podmuchów wiatru tylko z lewej strony
Lernen beginnen
B
Widząc ten znak kierujący pojazdem jest ostrzegany o:
A. odcinku drogi pokrytej żwirem lub grysem
B. miękkim poboczu
C. możliwości uszkodzenia odłamkami żwiru lub grysu innych pojazdów, jeżeli jedzie
zbyt szybko
Lernen beginnen
A C
Który znak zabrania samochodom osobowym wjazdu na drogę, przed którą jest umieszczony?
A. A
B. B
C. C
Lernen beginnen
A B C
Znak ten zabrania wjazdu:
A. samochodom osobowym
B. motocyklom jednośladowym
C. ciągnikom rolniczym
Lernen beginnen
A C
Znak ten dotyczy kierujących:
A. samochodami osobowymi
B. ciągnikami rolniczymi
C. pojazdami wolnobieżnymi
Lernen beginnen
B C
Który znak zobowiązuje kierującego do zatrzymania pojazdu?
A. A
B. B
C. C
Lernen beginnen
B C
Za tymi znakami drogowymi:
A. zabrania się zatrzymania pojazdu w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu
B. dopuszczalna prędkość samochodu osobowego wynosi 100 km/h
C. rozpoczyna się autostrada
Lernen beginnen
A
Za tym znakiem, kierujący pojazdem powinien jechać z prędkością:
A. nieprzekraczającą 30 km/h
B. nie mniejszą niż 30 km/h, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają
zmniejszenia prędkości
C. powinien jechać z prędkością większą niż 30 km/h bez względu na warunki ruchu
Lernen beginnen
B
Który znak nie dotyczy kierującego samochodem osobowym?
A. A
B. B
C. C
Lernen beginnen
A
W tej sytuacji korzystanie z prawego pasa ruchu jest:
A. dozwolone wszelkim kierującym pojazdami
B. dozwolone kierującym pojazdami wykonującymi odpłatny przewóz osób na regularnych
liniach
C. zabronione tylko kierującym autobusami
Lernen beginnen
B
Widząc ten znak kierujący pojazdem:
A. jest informowany o zbliżaniu się do wzniesienia
B. może jechać prawym pasem ruchu z prędkością większą niż 40 km/h
C. powinien jechać prawym pasem ruchu na całej jego długości, jeżeli nie osiąga
prędkości 40 km/h
Lernen beginnen
A B C
W miejscu oznaczonym tym znakiem dopuszcza się parkowanie w całości na chodniku:
A. samochodów osobowych
B. samochodów ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie
przekraczającej 2,5 t
C. zespołów pojazdów
Lernen beginnen
A B
W miejscu oznaczonym tym znakiem możliwe jest parkowanie na chodniku samochodów
osobowych:
A. równolegle do krawędzi jezdni
B. bezpośrednio przy krawędzi jezdni
C. w dowolnym miejscu, tak aby pozostawić co najmniej 1,5 m jego szerokości dla
pieszych
Lernen beginnen
A B
W miejscu oznaczonym tym znakiem można zaparkować pojazd:
A. czterema kołami na chodniku prostopadle do krawężnika
B. czterema kołami na jezdni prostopadle do krawężnika
C. tylko bezpośrednio przy krawędzi jezdni
Lernen beginnen
A C
W miejscu oznaczonym tym znakiem można zaparkować pojazd czterema kołami na:
A. jezdni, równolegle do krawężnika
B. chodniku, prostopadle do krawężnika
C. jezdni, prostopadle do krawężnika
Lernen beginnen
C
W miejscu oznaczonym tym znakiem mogą parkować pojazdy:
A. kierowane przez osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,
B. przewożące osoby niepełnosprawne o obniżonej sprawności ruchowej,
C. przewożące ładunki, w celu ich rozładowania.
Lernen beginnen
A B
Postój pojazdu za tym znakiem jest:
A. dozwolony, pod warunkiem uiszczenia opłaty
B. dozwolony bez konieczności uiszczenia opłaty, jeżeli nie trwa dłużej niż 3 minuty
C. zabroniony na czas dłuższy niż 1 godzina, bez względu na wysokość uiszczonej
opłaty
Lernen beginnen
A
Widząc ten znak kierujący pojazdem o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 2 t nie może
jechać dalej niż:
A. 600 metrów za najbliższym skrzyżowaniem
B. do miejsca ustawienia tego znaku
C. 600 metrów tą drogą
Lernen beginnen
C

Kommentare:

durex er schrieb: 2011-01-14 01:24:51
UWAGA STARE TESTY!!

PRZEPISY SIE ZMIENILY !
PREDKOSCI OD 2011 roku
autostrada 140
i inne

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.