Past Simple - Czasowniki Regularne - teoria

4.3  2    10 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
W czasownikach zakończonych na spółgłoskę i -y...
Lernen beginnen
4) -y zamieniamy na -i + -ed
Które słowa mogą sugerować użycie czasu Past Simple?
Lernen beginnen
Użycie czasu Past Simple mogą sugerować niektóre przysłówki.
Kiedy używamy czasu Past Simple?
Lernen beginnen
Czasu Past Simple używamy do mówienia o czynnościach zakończonych w przeszłości lub mających miejsce w konkretnie określonym czasie w przeszłości. Czas Past Simple często występuje w opowiadaniach.
Jak tworzymy zdanie pytające z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple?
Lernen beginnen
Potrzebny jest czasownik posiłkowy DID. Szyk zdania pytającego w czasie Past Simple wygląda następująco: (słowo pytające) + DID + podmiot + czasownik główny bez końcówki -ed + ...
W czasownikach jednosylabowych zakończonych na jedną samogłoskę i jedną spółgłoskę...
Lernen beginnen
3) podwajamy ostatnią spółgłoskę
+5 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Podstawowa gramatyka angielska"
(Insgesamt 1.237 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Der Kurs beinhaltet auch die folgenden Sätze von Lernkarten:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.