Skrajnie Uproszczona Gramatyka - La Gramática Extremadamente Simplificada.

4.5  1    48 Datenblatt    VocApp
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
regularna forma imiesłowu przymiotnikowego dla czasowników "-er"
używa się go także do tworzenia czasu Preterito Perfecto
Lernen beginnen
zamień "-er" na "-ido"
comER => comIDO
czasowniki regularne zakończone na "-ar" w czasie teraźniejszym - 3 os. liczba mn.
Lernen beginnen
odejmujemy "-ar" i dodajemy: "-an"
hablAR => ellos hablAN
Jak tworzymy zdania dla 1 os. l. poj. czasu Preterito Perfecto?
Lernen beginnen
yo he + czasownik z -ado/-ido
Jak ze zdania oznajmującego zrobić pytanie typu "tak-nie"?
Lernen beginnen
Po prostu wypowiedz je podwyższając głos, po polsku też tak można robić:)
Ania umie gotować. Ania umie gotować? - Ana sabe cocinar. ¿Ana sabe cocinar?
O czym jeszcze nie wspomnieliśmy?
Lernen beginnen
M.in. o czasownikach o nieregularnych, czasie przeszłym prostym, zaprzeszłym, czasie przyszłym prostym, trybie przypuszczającym i łączącym i zdaniach warunkowych.
W jaki sposób mówimy o czynnościach przeszłych?
Czynności przeszłe, ale powiązane z teraźniejszością; zdarzyły się w niezamkniętej przeszłości - w tym tygodniu; miesiącu / mają wpływ na obecną sytuację / nie ważne kiedy, ale ważne że się wydarzyły.
Lernen beginnen
używamy czasu Preterito Perfecto (czasownik "haber" + imiesłów przymiotnikowy)
Czy czasowniki odmieniają się przez osoby?
Lernen beginnen
Tak
dlatego nie jest konieczne używanie zaimków osobowych w zdaniach
+41 Datenblatt
Die Lektion ist Teil des Kurses
"Hiszpański: dzień drugi"
(Insgesamt 358 Datenblatt)

Versuchen Sie, die natürlich kostenlos

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.