Basic Verbs in Present Continuous

 0    16 Datenblatt    kamilaleciejewska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sit
I’m sitting on the chair in my house
Lernen beginnen
siedzieć
Siedzę na krześle w moim domu.
learn
I'm learning English since last month.
Lernen beginnen
uczyć się
Uczę się angielskiego od zeszłego miesiąca.
come
My parents-in-law are coming on the weekend.
Lernen beginnen
przychodzić / pochodzić
Moi teściowie przychodzą w weekend.
go
I'm not going to work today.
Lernen beginnen
iść
Nie idę dzisiaj do pracy.
think
I'm thinking about you.
Lernen beginnen
myśleć
Myślę o Tobie.
renovate
We are renovating our house.
Lernen beginnen
odnawiać
Odnawiamy nasz dom.
spend
Where are you spending your evenings?
Lernen beginnen
wydać/ spędzać
Gdzie spędzasz wieczory?
drink
We are drinking lemonade with rum.
Lernen beginnen
pić
Pijemy lemoniadę z rumem.
watch TV
In the evenings I'm watching TV with my wife.
Lernen beginnen
oglądać telewizję
Wieczorami oglądam telewizję z moją żoną.
iron the clothes
I hate ironing clothes.
Lernen beginnen
prasować ubrania
Nienawidzę prasować ubrań.
meet
We are meeting on Monday at 6pm.
Lernen beginnen
spotkać
Spotykamy się w poniedziałek o szóstej.
like
I don't like Mondays.
Lernen beginnen
lubić
Nie lubię poniedziałków.
love
II love the countryside.
Lernen beginnen
miłość
Kocham wieś.
hate
I hate city life.
Lernen beginnen
nienawidzić
Nienawidzę życia w mieście.
leave
What time are we leaving?
Lernen beginnen
wychodzić
O której wychodzimy?
to live
I live in a small village.
Lernen beginnen
żyć/mieszkać
Mieszkam w małej wiosce.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.