BBC Learning English: 6 Minute English: Is 'man flu' real?

 0    41 Datenblatt    teresa99a
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
jęczeć (wydawać jęki)
Chłopiec jęczał z bólu.
Lernen beginnen
to moan
The boy was moaning in pain.
radzić sobie, robić postępy w czymś
Radzisz sobie w pracy?
Lernen beginnen
to get on with something
Do you get on with your work?
badanie, sondaż, ankieta
Przeprowadzamy sondaż o nastawieniu ludzi do imigrantów.
Lernen beginnen
a survey
We're carrying out a survey on people's attitudes to immigrants.
przeprowadzać, prowadzić (badanie, sondaż, ankietę)
Nie jest to bezpieczne, by przeprowadzać ten eksperyment poza warunkami laboratoryjnymi.
Lernen beginnen
to conduct
It's not safe to conduct this experiment outside laboratory conditions.
zachorować na coś
Lernen beginnen
come down with something
to have or catch an illness
Lernen beginnen
be/go down with something
pociągać nosem (płacząc)
Lernen beginnen
to sniffle
a cold (informally)
Lernen beginnen
the sniffles
katar, zakatarzony nos, zatkany nos
Lernen beginnen
a runny nose
śluz, wydzielina
Lernen beginnen
mucus
cieknąć, przeciekać
Lernen beginnen
to leak
nie poddawać się
Lernen beginnen
to soldier on
[uncountable] (informal, humorous) a cold or similar minor illness that a man catches and treats as if it were flu or something more serious; męska grypa
Lernen beginnen
man flu
Greg was off sick with man flu, according to his wife.
śmiało, dawaj, wal śmiało, pytaj śmiało (zachęta lub pozwolenie na zadanie pytanie)
Lernen beginnen
fire away
dochodzić do siebie, powracać do siebie, powracać do zdrowia
Niedługo dojdę do siebie.
Lernen beginnen
to recover
I will recover soon.
drobny, niewielki, drugorzędny, pomniejszy
On zasugerował dwie niewielkie zmiany i zaakceptował resztę.
Lernen beginnen
minor
He suggested two minor changes and approved the rest.
cierpieć na coś, cierpieć z powodu czegoś (chorować na coś)
On cierpi na infekcję gardła.
Lernen beginnen
to suffer from
He's suffering from a throat infection.
mieć tendencje, mieć skłonności (zazwyczaj coś robić, zazwyczaj jakimś być)
Moje włosy mają skłonności do przetłuszczania się bardzo szybko.
Lernen beginnen
to tend to something
My hair tends to get oily very quickly.
przekonany (o czymś)
Jestem przekonany, że idziemy we właściwym kierunku.
Lernen beginnen
convinced
I'm convinced that we are going in the right direction.
wypompować kogoś, wykończyć kogoś
Jego praca go wypompowała, więc potrzebował przerwy.
Lernen beginnen
to wipe somebody out
His job wiped him out so he needed a break.
oskarżać
On został oskarżony o kradzież dwóch tysięcy dolarów ze sklepu.
Lernen beginnen
to accuse
He was accused of stealing two thousand dollars from the store.
biadolić, jęczeć, kwilić, lamentować, skomleć
Lernen beginnen
to whine
jęczenie, biadolenie, lamentowanie
Lernen beginnen
whining
wskazywać (istnienie lub prawdziwość czegoś)
Jej wyniki badań wskazywały, że musi schudnąć.
Lernen beginnen
to indicate
Her test results indicated that she needs to lose weight.
oddechowy, płucny (np. układ)
Lernen beginnen
respiratory
odpowiedź immunologiczna
Lernen beginnen
immune response
zwalczać coś, odpierać coś
Musisz zostać w łóżku i wziąć jakieś lekarstwa, żeby zwalczyć grypę.
Lernen beginnen
to fight off something
You have to stay in bed and take some medicines to fight off the flu.
chwila, moment, wyluzuj, spokojnie, hola
Lernen beginnen
Hold your horses!
sugestywny, dwuznaczny
Lernen beginnen
suggestive
niezaprzeczalny; final; not able to be changed
Lernen beginnen
definitive
a definitive agreement/answer/statement; The definitive version of the text is ready to be published.
w zasadzie, zasadniczo
W zasadzie ten telefon jest bezużyteczny.
Lernen beginnen
basically
Basically, this phone is useless.
przeciętnie, średnio
Norwegowie, przeciętnie, żyją dłużej niż pozostali Europejczycy.
Lernen beginnen
on average
Norwegian people, on average, live longer than other Europeans.
lekarstwo, lek, środek zaradczy, metoda leczenia, kuracja (coś, co pozwala wyleczyć z choroby)
Musimy znaleźć lekarstwo na raka.
Lernen beginnen
cure
We have to find the cure for cancer.
wypocić
Lernen beginnen
to sweat out
chusteczka, chusteczka higieniczna
Ona wytarła nos chusteczką.
Lernen beginnen
a tissue
She wiped her nose with a tissue.
przesadzać, popadać w przesadę, wyolbrzymiać
Ona zdecydowanie przesadza ze swoim makijażem.
Lernen beginnen
to exaggerate
She definitely exaggerates her make-up
bóle mięśni
Lernen beginnen
aching muscles
gorączka
Miałem dreszcze jakbym miał gorączkę.
Lernen beginnen
a fever
I was shivering as if I had a fever.
paść (np. na sofę ze zmęczenia)
Byłem tak śpiący, że od razu padłem na łóżko.
Lernen beginnen
to collapse
I was so sleepy I immediately collapsed on the bed.
kichać
Jane kichnęła i wytarła nos w chusteczkę
Lernen beginnen
to sneeze
Jane sneezed and wiped her nose on a tissue.
internista, lekarz ogólny, lekarz pierwszego kontaktu
Lernen beginnen
GP; general practitioner

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.