Benim ders

 0    29 Datenblatt    tahafatihkaraca
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gidilecek yer, varılacak yer, hedef
Sonunda gideceğim yere iki saat geç ulaştım.
Lernen beginnen
destination
I finally reached my destination two hours late.
zırh
bir zırh takımı
Lernen beginnen
armor
a suit of armor
düşkünlük
Lernen beginnen
fondness
zırhlı
Lernen beginnen
armored
iddia etmek, ileri sürmek
Sürücü bisikletçiyi görmediğini iddia etti. İngiltere'deki en yaşlı kişi olduğunu iddia ediyor.
Lernen beginnen
claim
claim (that), claim (to be sth)
The driver claimed that she had not seen the cyclist. She claims to be the oldest person in Britain.
para birimi, döviz
Arjantin'in para birimi pezodur. (yabancı para birimi) Zayıf / güçlü / istikrarlı bir para birimi
Lernen beginnen
currency
currencies
The currency of Argentina is the peso. (foreign currency) a weak / strong / stable currency
minder, kırlent, yastık
kadife minder (yastık)
Lernen beginnen
cushion
velvet cushions
örnek olarak göstermek, aktarmak, alıntılamak
Başkanın konuşmasından bir paragraf aktardı (alıntıladı)
Lernen beginnen
cite
She cited a passage from the President's speech.
alıntı
Lernen beginnen
citation
1. parça 2. yama
1. a patch (of sth)
1. Dikkatli sür. Yollarda buz parçaları var. (tavanda nemli bir parça) 2. Kot pantolonumun dizlerine yamalar diktim.
Lernen beginnen
patch
1. Drive carefully. There are patches of ice on the roads. (a damp patch on the ceiling) 2. I sewed patches on the knees of my jeans.
talihsiz bir dönem geçirmek
Üç yıl önce talihsiz bir dönem geçirdi.
Lernen beginnen
go through a bad patch
She went through a bad patch three years ago.
eline su dökememek, tırnağı bile olamamak
Yeni şarkıcı eskisinin tırnağı bile değil.
Lernen beginnen
not a patch on sth/sb
The new singer isn't a patch on the old one.
vites
Çoğu otomobilin dört veya beş ileri vitesi ve geri vitesi vardır.
Lernen beginnen
gear
Most cars have four or five forwards gears and a reverse.
vites kutusu
Lernen beginnen
gearbox
düşman
Lernen beginnen
foe
(written)
koy, körfez
Lernen beginnen
inlet
açıkça belirtmek, detaylandırmak
Yangın yönetmelikleri, izin verilen maksimum kişi sayısını açıkça belirtir.
Lernen beginnen
specify
The fire regulations specify the maximum number of people allowed in.
bildirmek, haber vermek
Polise haber vermek zorundayız.
Lernen beginnen
notify
We have to notify the police.
bildirim, bildiri
Lernen beginnen
notification
1. büyük göstermek, büyütmek 2. göklere çıkarmak, büyütmek, abartmak
1. mikroskop altında bir şeyi büyütmek 2. bir problemi büyütmek (abartmak)
Lernen beginnen
magnify
1. to magnify something under a microscope 2. to magnify a problem
büyütme, büyültme
Lernen beginnen
magnification
büyüteç
Lernen beginnen
magnifying glass
sıra, dizi, kat, aşama
Çok sayıda koltuk bulunan bir stadyum
Lernen beginnen
tier
a stadium with many tiers of seats
1. dayanıklı, güçlükleri yenme yeteneği olan, kendini çabuk toparlayan 2. esnek, elastik
Büyüme rakamları ekonominin hala oldukça dayanıklı olduğunu göstermektedir.
Lernen beginnen
resilient
Growth figures show that the economy is still fairly resilient.
Dayanıklılık, esneklik, elastikiyet
Lernen beginnen
resilience
1. plan, sistem, proje 2. dolap, tezgah 3. dolap çevirmek, tezgah kurmak
1. ev ihtiyacını karşılamak için yeni bir proje (plan) 2. Hızlı para kazanmak için yeni bir dolap düşündü. 3. Herkesin ondan kurtulmak için plan yaptığını hissetti.
Lernen beginnen
scheme
1. a scheme (to do sth / for doing sth)
1. a new scheme to provide houses in the area 2. He's thought of a new scheme for making money fast. 3. She felt that everyone was scheming to get rid of her.
1. fazla bilgi vermeden söylemek, bahsetmek 2. bahis, anma
1. Bana geç kalabileceğinden bahsetti. - Filmin ne zaman başladığını söyledi mi? 2. Gazetede isyanlardan söz edilmemesi bile tuhaftı.
Lernen beginnen
mention
1. He mentioned (to me) that he might be late. - Did she mention what time the film starts? 2. It was odd that there wasn't even a mention of the riots in the newspaper.
bir şey değil, rica ederim
Lernen beginnen
don't mention it!
üstelik, ... den başka
Burası diğer vahşi hayattan başka, kuşlar için harika bir yaşam alanıdır.
Lernen beginnen
not to mention
This is a great habitat for birds, not to mention other wildlife.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.