Bezpieczeństwo przede wszystkim słówka

 0    38 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
immedietelly
Lernen beginnen
Natychmiast
accident
My parents had a car accident.
Lernen beginnen
wypadek
Moi rodzice mieli wypadek samochodowy.
injuries
Lernen beginnen
kontuzje
unsafe conditions
Lernen beginnen
niebezpieczne warunki
misuse
The misuse of common over-the-counter medicines can lead to death.
Lernen beginnen
nadużycie
Niewłaściwe korzystanie z popularnych leków bez recepty może prowadzić do śmierci.
substance misuse
Lernen beginnen
nadużywanie substancji
safeguard
Lernen beginnen
zabezpieczenie
yourself
Take care of yourself.
Lernen beginnen
sobie
Dbaj o siebie.
myself
I will do it by myself.
Lernen beginnen
sam
Zrobię to sama.
himself
He cooked the dinner himself.
Lernen beginnen
sam
On sam ugotował kolację.
herself
Lernen beginnen
sama
itself
Lernen beginnen
sam
itself was small
Lernen beginnen
Sam był mały
myself into
Lernen beginnen
Do siebie
himself into
Lernen beginnen
Do siebie
clear of mind at work
Lernen beginnen
Jasny umysł w pracy
loading dock safety
Lernen beginnen
Załadunek bezpieczny doków
Follow your approved safety procedures at work
Lernen beginnen
Postępuj zgodnie z zatwierdzonymi procedurami bezpieczeństwa w pracy
Follow
Lernen beginnen
Śledzić, podążać za
pedestrian
Lernen beginnen
pieszy
pedestrian walkways
Lernen beginnen
chodniki dla pieszych
manual handling
Lernen beginnen
Instrukcja obsługi
correct handling
Lernen beginnen
Prawidłowa obsługa
lifting
Lernen beginnen
podnoszenie
lifting techniques
Lernen beginnen
Techniki podnoszenia
PPE (personal protective equipment)
Lernen beginnen
PPE (środki ochrony osobistej)
protective gear
Lernen beginnen
ochraniaczami
prevent cuts
Lernen beginnen
Zapobiegać cięciu
slip
Lernen beginnen
poślizg
maintain
Tim wanted to maintain the good condition of his car, so he took it for a regular service.
Lernen beginnen
utrzymać
Tim chciał utrzymać samochód w dobrym stanie, więc pojechał na regularny przegląd.
tidy
Lernen beginnen
uporządkowany
Maintain clean and tidy work envairoment.
Lernen beginnen
Utrzymuj czyste i zadbane środowisko pracy.
prevent fires
Lernen beginnen
zapobiegania pożarom
Report damaged racking immedietelly
Lernen beginnen
Zgłosić uszkodzone kłódki natychmiast
appropriate
Lernen beginnen
odpowiedni / odpowiednia
appropriate department
Lernen beginnen
odpowiedni dział
appropriate, proper, relevant
Lernen beginnen
odpowiednie, właściwe, odpowiednie
safety first
Lernen beginnen
bezpieczeństwo przede wszystkim

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.