Biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów

3.7  3    55 Datenblatt    lenka1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
rozmnażanie
Lernen beginnen
reprodukcja, zdolność do wytwarzania organizmów potomnych w sposób płciowy lub bezpłciowy, czynność zapewniająca przetrwanie gatunku
rozmnażanie płciowe
Lernen beginnen
proces płciowy, połączenie ze sobą różnoimiennych gamet
rozmnażanie bezpłciowe
Lernen beginnen
rozmnażanie bez procesu płciowego; potomne osobniki są identyczne z macierzystym
rodzaje rozmnażania bezpłciowego
Lernen beginnen
podział komórki, pączkowanie, rozpad kolonii, fragmentacja, rozmnóżki, odrosty korzeniowe, rozłogi, kłącza, bulwy pędowe, cebule
podział komórki
Lernen beginnen
podział poprzeczny, podłużny, wielokrotny
pączkowanie
Lernen beginnen
dzieląca się komórka lub organizm tworzy rosnące uwypuklenie odrywające się od organizmu; np. glony
rozpad kolonii
Lernen beginnen
najprostsze kolonie mogą się rozpadać nawet na pojedyńcze komórki, z których każda wytwarza nową kolonię; np. glony
fragmentacja
Lernen beginnen
występuje głównie u wielokomórkowych sinic, glonów i grzybów; jest to podział mechaniczny plechy na mniejsze części, które od tej chwili stanowią odrębne organizmy
rozmnóżki
Lernen beginnen
wyspecjalizowane komórki, grupy komórek lub organy służące do rozmnażania wegetatywnego, które po oderwaniu się od organizmu głównego tworzą nowy
odrosty korzeniowe
Lernen beginnen
u niektórych gatunków, zwłaszcza tworzących podpowierzchniowe korzenie, mogą one tworzyć pąki przybyszowe, z których rozwijają się nadziemne pędy
rozłogi
Lernen beginnen
płożące się odgałęzienia pędu; z ich pąkow bocznych wyrastają nowe pędy i korzenie; roślina oddziela się od macierzystej po obumarciu rozłogu; np. poziomka, truskawka
kłącza
Lernen beginnen
podziemne, przekształcone pędy mające zdolność tworzenia pędów nadziemnych i korzeni przybyszowych; mogą zawierać duże ilości materiałów zapasowych
bulwy pędowe
Lernen beginnen
podobne do kłączy, ale jednosezonowe i mające ograniczony wzrost; np. ziemniak
cebule
Lernen beginnen
przekształcone pędy, których główną część stanowią liście spichrzowe; w pachwinach liści znajdują się pąki boczne mogące się rozwinąć w nowe cebule
zarodniki
Lernen beginnen
spory, specjalne komórki służące do rozmnażania bezpłciowego u sinic, glonów, niektórych protistów, grzybów, mszaków i paprotników
poliembrionia
Lernen beginnen
wielozarodkowość, sposób rozmnażania bezpłciowego, polegający na powstawaniu z zapłodnionej zygoty więcej niż jednego osobnika; np. pancerniki, niektóre gatunki os; u człowieka sporadycznie - bliznięta jednojajowe
autotomia
Lernen beginnen
zjawisko polegające na odrzuceniu części ciała; dochodzi do niego głównie w sytuacji zagrożenia życia np. odrzucenie ogona przez jaszczurkę; u niektórych organizmów, np. rozgwiazd, odrzucone kawałki ciała mogą dalej żyć, dlatego można to zjawisko podciągnąć pod rozmnażanie
gametogamia
Lernen beginnen
połączenie gamety żeńskiej i męskiej
gametangiogamia
Lernen beginnen
połączenie wielojądrowej plemni z wielojądrową lęgnią; np. niektóre grzyby
somatogamia
Lernen beginnen
połączenie jednojądrowych strzępek grzybni dwóch różnych osobników
mejoza postgamiczna
Lernen beginnen
podział mejotyczny, występujący tuż po zapłodnieniu, proces charakterystyczny dla protistów, u których przeważa haploidalna postać życiowa
mejoza pregamiczna
Lernen beginnen
podział mejotyczny występujący przed zapłodnieniem; jest to zjawisko typowe dla protistów, u których forma troficzna jest diploidalna oraz dla wszystkich zwierząt wyższych
izogamia
Lernen beginnen
połączenie dwóch różnoimiennych komórek (gamet), obie gamety są ruchliwe i takie same pod względem morfologicznym, mają taką samą wielkość
anizogamia
Lernen beginnen
łączą się ze sobą gamety ruchliwe, ale o różnej wielkości - najczęściej gamety żeńskie są większe od męskich
oogamia
Lernen beginnen
duża, nieruchliwa gameta żeńska jest zapłodniona przez małą ruchliwą gametę męską
dwupienność
Lernen beginnen
zjawisko występowania odrębnych roślin męskich i żeńskich
jednopienność
Lernen beginnen
u roślin nasiennych jest to występowanie na jednej roślinie kwiatów męskich i żeńskich lub kwiatów obupłciowych
dzieworództwo
Lernen beginnen
partenogeneza, odmiana rozmnażania płciowego, w którym niezapłodnione komórki jajowe przechodzą pełny rozwój osobniczy prowadzący do powstania w pełni dojrzałych płciowo organizmów.
obojnactwo
Lernen beginnen
hermafrodytyzm; rozmnażanie płciowe związane ze zdolnością pojedynczego osobnika do wytwarzania plemników i komórek jajowych
plemnie
Lernen beginnen
gametangia męskie u grzybów i części protistów, mszaków i paprotników
rodnie
Lernen beginnen
gametangia żeńskie; występują u grzybów, protistów, mszaków i paprotników
jądra
Lernen beginnen
gruczoły męskie u zwierząt
jajniki
Lernen beginnen
gruczoły żeńskie
zaplemnienie
Lernen beginnen
wprowadzenie plemników do dróg rodnych samicy; proces poprzedza zapłodnienie
zapłodnienie
Lernen beginnen
proces połączenia komórki jajowej i plemnika, połączenie jąder komórek rozrodczych
organogeneza
Lernen beginnen
proces różnicowania się listków zarodkowych w organy; w czasie organogenezy rozwijają się charakterystyczne cechy gatunkowe zarodka
listki zarodkowe
Lernen beginnen
ektoderma, endoderma, mezoderma
ametabolia
Lernen beginnen
brak form larwalnych, osobniki opuszczające osłony jajowe są podobne do osobników dorosłych; dalszy rozwój polega na wzroście lub wzroście i rozwoju niektórych układów narządów
metabolia
Lernen beginnen
występują formy larwalne, które przechodzą przeobrażenie. Rozwój złożony występuje u wuelu bezkręgowców, minogów, ryb i płazów.
hemimetabolia
Lernen beginnen
larwy są podobne do postaci dojrzałych, a różnice dotyczą przede wszystkim wielkości ciała i niepełnego wykształcenia niektórych narządów; brak stadium poczwarki
holometabolia
Lernen beginnen
larwy nie są podobne do organizmów dojrzałych; ciało larw ulega gruntownej przemianie w stadium poczwarki
jajorodność
Lernen beginnen
rozwój zarodkowy odbywa się w jajach; zarodki czerpią substancje pokarmowe z jaja; zjawisko występuje u większości bezkręgowców; wśród kręgowców występuje u ryb, płazów, gadów, ptaków i stekowców
jajożyworodność
Lernen beginnen
rozwój zarodkowy odbywa się w jajach zmagazynowanych w drogach rodnych samicy; zarodki czerpią substancje odżywcze z jaja; osobniki młodociane opuszczają osłonki jajowe jeszcze w drogach rodnych samicy, stąd złudzenie żyworodności; zjawisko wystepujące u niektórych owadów, ryb, salamander, jaszczurek i żmij
żyworodność
Lernen beginnen
rozwój zarodkowy odbywa się w drogach rodnych samicy; zarodki czerpią substancje odżywcze kosztem matki, zjawisko występuje u zwierząt łożyskowych, jamrajów, niekórych jaszczurek z rodziny scynków, niektórych salamander i części rekinów
owodniowce
Lernen beginnen
organizmy które podczas rozwoju płodowego wytwarzają błony płodowe (owodnię, omocznię, kosmówkę)
ontogeneza
Lernen beginnen
rozwój osobniczy, cykl przemian od powstania zygoty do naturalnej śmierci osobnika
czynniki wpływające na kiełkowanie
Lernen beginnen
światło, temperatura, uwodnienie, rozkład inhibitorów
rośliny monokarpiczne
Lernen beginnen
rośliny kwitnące tylko raz, po wytworzeniu kwiatu i owoców giną
rośliny polikarpiczne
Lernen beginnen
rośliny kwitnące i owocujące wielokrotnie, są to byliny, krzewy, drzewa
fotoperiod
Lernen beginnen
reakcja rośliny na czas trwania i periodyczne następstwa okresów światła i ciemności; są to przystosowania się roślin do pór roku
układ rozrodczy żeński człowieka
Lernen beginnen
jajniki, jajowody, macica, pochwa, zewnętrzne narządy płciowe
układ rozrodczy męski człowieka
Lernen beginnen
jądra, najądrza, pęcherzyki nasienne, przewód wytryskowy, gruczoł krokowy, gruczoły opuszkowo-cewkowe, pracie, moszna, cewka moczowa
speramtogeneza
Lernen beginnen
proces powstawania plemników w jąrdach
oogeneza
Lernen beginnen
proces tworzenia komórek jajowych w jajnikach
budowa plemnika
Lernen beginnen
główka, wstawka, witka

Matura - biologia

Jeżeli przygotowujesz się do matury z biologii, to na pewno ten zestaw fiszek przyda Ci się przed egzaminem! Zawiera on pojęcia związane z rozmnażaniem. Zacznijmy od tego, co to jest rozmnażanie. Jest to przedłużanie gatunku polegające na “wytwarzaniu" potomstwa. Do rozmnażania jak wiemy potrzeba dwóch osobników, choć nie w każdej sytuacji, gdyż biorąc pod lupę taki organizm jak np. sinica, dowiadujemy się, iż wykorzystuje ona rozmnażanie wegetatywne, tzn. rozmnażanie bezpłciowe. Przykładów, w jaki sposób rozmnażają się organizmy żywe, jest wiele i aby ułatwić sobie poznanie ich wszystkich, warto skorzystać z tego kursu i zacząć uczyć się z Fiszkoteką.

Prokreacja - podstawowy fundament życia

Bez rozmnażania żadna populacja nie miałaby szans na przetrwanie, dlatego jest ono tak ważne w procesie nauczania biologii. Warto jest więc nauczyć się porządnie tego tematu, aby nie mieć z nim później problemów na maturze. Fiszkoteka oferuje szereg interesujących kursów, które mogą w znaczący sposób pomóc Ci przyswoić materiał z zakresu nie tylko biologii, ale też chemii, polskiego czy angielskiego. Wystarczy wpisać w naszą wyszukiwarkę interesującą Cię frazę, a na pewno znajdziesz to, czego szukasz!

Ucz się z Fiszkoteką!

Aby ułatwić Ci wyszukiwanie najciekawszych lekcji, postanowiliśmy już teraz udostępnić Ci parę ciekawych pozycji - męski i żeński układ rozrodczy, rozmnażanie ptaków, choroby genetyczne.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.