Genetyka behawioralna 2

 0    49 Datenblatt    JAGODKAOLE
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
Po kim dziedziczymy instynkt macierzyński
Lernen beginnen
po ojcu (nie jestem pewna, ale ekspresja genów ojcowskich wpływa na układ limbiczny, więc w sumie może być)
Penetracja genu
Lernen beginnen
miara populacyjna, częstość z jaką u danych osobników manifestuje się fenotypowo jakaś cecha, (np. 0,5 gdy występuje u co drugiej osoby)
Co to jest gen?
Lernen beginnen
funkcjonalna jednostka dziedziczenia z chemicznego punktu widzenia, liniowy odc. cząstki DNA, gen zlokalizowany na chromosomie ma 1,5 KB
Co to jest chromosom?
Lernen beginnen
struktura zawierająca informację genetyczną Eucariota, składająca się z cząsteczki DNA w kompleksie z białkami i RNA
Dziedziczenie to proces...
Lernen beginnen
dynamiczny
Ile genów u człowieka?
Lernen beginnen
26-38 tys. (nawet do 50 tys) Różnie wieści głoszą, czytałam ostatnio, że od 27 - 150 tys. u człowieka.
Dominacja niepełna
Lernen beginnen
1:2:1 gdy fenotyp heterozygoty różni się od fenotypu obu homozygot
Pojęcie 'fitness' definiuje się jako
Lernen beginnen
s-1
typy selekcji
Lernen beginnen
stabilizująca, kierunkowa, różnicująca (nie mylić z typami selekcji uwagi;)
dryf genetyczny
Lernen beginnen
losowe zmiany częstości genów zachodzące na skutek ograniczonej ilości reprodukcyjnej w populacji, w wyniku dryfu zwiększa się różnica między populacjami a zmniejsza w obrębie populacji
heterozygota
Lernen beginnen
allele jakiegoś gnu u osobnika są różne
homozygota
Lernen beginnen
allele jakiegoś genu u osobnika są takie same
Liczba alleli w komórkach autosomalnych = 8, ile będzie w płciowych?
Lernen beginnen
4
choroba ekogenetyczna
Lernen beginnen
np. fawizm - gen ulega ekspresji, gdy jest obecny pewien element środowiska, (po spożyciu surowego bobu lub zetknięciu się z jego pyłkiem ---> silna anemia)
Przyczyna aneuploidalności
Lernen beginnen
nondysjunkcja wywołana brakiem podziałów centromeró w czasie mejozy, zaburzenia koniugacji i segregacji chromosomu w mejozie
Średnia odziedziczalność u bliźniąt
Lernen beginnen
50%
Częstość alleli w pierwszym pokoleniu
Lernen beginnen
0,5
Wzór na wtórną migrację
Lernen beginnen
II = H -PH + (1 - H) * P; Wzór częstości wstępowania allelu po migracji: 2π = mp + (1 - m) * p
Czy IQ zależy od pozycji społecznej?
Lernen beginnen
Tak, podobno początkowo (dzieciństwo) na IQ ma duży wpływ to co robimy a dobra pozycja społeczna daje nam lepsze szanse na ćwiczenie mózgu etc. Ale jak jesteśmy starsi (po 16 r.ż.) to ujawnia się więcej wpływów genetycznych. Więc sama nie wiem
Liczba alleli w komórce autosomalnej = 5, ile wynosi w płciowej?
Lernen beginnen
5/2
Cechy kodu genetycznego
Lernen beginnen
trójkowy, niezachodzący, bezprzecinkowy, zdegenerowany, zdeterminowany, uniwersalny
Supresja
Lernen beginnen
znoszenie efektów fenotypowych mutacji w w wyniku drugiej mutacji (np. ponowna zmiana ramki odczytu) ALE TEŻ znoszenie efektów fenotypowych jednych genów przez inne
Mutacje zmiany sensu
Lernen beginnen
na skutek: -tranzycji: A <-> G (puryny na puryny) lub -transwersji: (puryny na pirymidyny lub odwrotnie) A <-> C jeden kodon oznaczający aminokwas zmienia się w inny kodon oznaczający inny aminokwas.
Twinning
Lernen beginnen
proces mogący wystąpić gdy bliźnięta często się widują, np. są razem wychowywane DZT lub MZT
Wzór na komponent dziedziczenia
Lernen beginnen
G = A + D + I A - addytywny D - dominacyjny I - interaktywny
Tło genetyczne
Lernen beginnen
odp. z kartki - gdy dwóch osobników ma ten sam gen, moim zdaniem po prostu mówimy tak gdy coś jest zdeterminowane genetycznie, gdy ma znaczącą statystycznie korelacje, ale nie jestem pewna...
Ekspresja i penetracja genu zależą od
Lernen beginnen
Zależy od tła genetycznego (liczby osób posiadających dany gen w populacji i liczby nie posiadających), warunków środowiskowych (od nich zależy czy jest pełna czy niepełna) np. temperatura, odżywianie, płeć, wiek.
Aberracja chromosomowa
Lernen beginnen
mutacja chromosomowa polegająca na zmianie w liczebności lub struktury dziedziczonych chromosomów. Zachodzi: a) spontanicznie B) pod wpływem czynników mutagenowych: - prom. UV - prom. jonizujące - wys. temp.
Układ chromosomów 2n + 2 to...
Lernen beginnen
tetrasomia
Co jest niezbędne do zaistnienia efektu specjacji? (czyli powstania nowych gatunków organizmów)
Lernen beginnen
Izolacja pól genowych.
Allele wielokrotne
Lernen beginnen
w danej populacji występują więcej niż dwa allele jednego genu np. grupy krwii (A, B, O, AB) (ale jeden osobnik i tak ma tylko dwa allele danego genu i jedną grupę krwii, po prostu opcji jest więcej)
Następstwa kojarzenia wybiórczego (doboru partnerskiego)
Lernen beginnen
zwiększenie zmienności genetycznej w populacji
Zjawisko: mężczyzna mieszkający w dolinie przeprowadził się na długi czas do obszaru górskiego i po pewnym czasie jego organizm zaczął się przyzwyczajać do nowych warunków
Lernen beginnen
ADJUCJA
Gdyby mężczyzna przeprowadził się z dolin do obszaru górskiego na stałe i jego organizm przyzwyczaił się do nowych warunków to...
Lernen beginnen
właściwości przystosowawcze zostaną odziedziczone przez jego dzieci
Jak stwierdzić czy zróżnicowanie organizmów występuje w obrębie rasy czy w obrębie gatunku?
Lernen beginnen
Swobodnym krzyżowaniem w obrębie gatunku. (czysta teoria)
Specjacja to...
Lernen beginnen
proces kształtowania się nowego gatunku
W pokoleniu F1 otrzymano fenotypy 75:25. Jakie były genotypy rodziców?
Lernen beginnen
Dwie heterozygoty.
Fenotyp odpowiada genotypowi gdy w chromosomach homologicznych występuje...
Lernen beginnen
aa i AA
Oczy niebieskie to gen recesywny, niebieskoocy rodzice mogą mieć dzieci
Lernen beginnen
tylko o oczach niebieskich
Skrzyżowanie dwóch heterozygot AaBbCcDdEe umożliwia powstanie w następnym pokoleniu
Lernen beginnen
1024
Przy wstępnej kodominacji po skrzyżowaniu dwóch osobników, pod względem badanych cech F1 otrzymano fenotypy 1:2:1 Jakie były genotypy rodziców?
Lernen beginnen
AB * AB
Produkty alleli kodominujących są wytwarzane
Lernen beginnen
jednocześnie i niezakeżnie, przy czym każdy z nich znajduje odbicie w fenotypie
Jakie genotypy mają rodzice jeżeli dzieci mają wszystkie możliwe grupy krwii?
Lernen beginnen
A0 * B0
Cechy sprzężone z płciuą
Lernen beginnen
hemofilia i daltonizm
Niebieskooka daltonistka poślubiła zdrowego piwnookiego mężczyznę. Jaka część ich synów będzie niebieskookimi daltonistami?
Lernen beginnen
50% (bo synowie!)
średni współczynnik odziedziczalności dla Wielkiej Piątki
Lernen beginnen
z kartki 0,41
Kto wprowadził TERMIN IQ?
Lernen beginnen
Lewis Terman 1916
Marker genowy
Lernen beginnen
charakterystyczna właściwość organizmu wykorzystana do określenia jego genotypu; zwykle jest to obecność lub brak jakiegoś białka, albo jego występowanie w jakiejś szczególnej postaci
Białko Baara
Lernen beginnen
silnie skondensowany chromosom X

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.