Body psffdfdfdf

 0    102 Datenblatt    Algutti
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zmysł, poczucie (np. humoru)
Ona ma niezwykłe poczucie humoru.
Lernen beginnen
sense
She has an unusual sense of humour.
widzieć, patrzeć (zdolność widzenia)
Nic nie widzę.
Lernen beginnen
see
I can't see anything.
patrzeć, spoglądac
Popatrz na to!
Lernen beginnen
look
Look at this!
spojrzenie (wyraz twarzy kogoś)
Jill spojrzała na niego przez moment.)
Lernen beginnen
look
Jill gave him a quick look. (
wyglądać na, wydawać się
Wyglądasz na przygnębionego - co jest nie tak?
Lernen beginnen
look
You look depressed - what's wrong?
wzrok
Powinieneś zbadać swój wzrok.)
Lernen beginnen
sight
You should have a sight test.
zdolność widzenia, wizja
On bardzo słabo widzi na prawe oko.
Lernen beginnen
vision
He has very little vision in his right eye.
zauważyć (zauważyć że coś istnieje, zdać sobie sprawę z czegoś)
Miło, że to zauważyłeś.
Lernen beginnen
notice
I'm glad you noticed that.
dostrzec, zauważyć (zobaczyć coś, co jest trudne do zauważenia)
Policjant zauważył mężczyznę kradnącego samochód.
Lernen beginnen
spot
A policeman spotted a man stealing a car.
oglądać, obserwować, przyglądać się
Uważaj jak idziesz, Mark?
Lernen beginnen
watch
Watch your step, Mark.
obserwować, patrzeć
Dzieci uczą się, obserwując dorosłych.
Lernen beginnen
observe
Children learn by observing adults.
śledzić coś, obserwować coś
Ten program komputerowy pomaga ci śledzić wszystkie twoje dane
Lernen beginnen
track sth
This computer program helps you track all your financial data.
wydawać się, jawić się, wyglądać
Wszystko w jego oczach wydawało się takie stare.
Lernen beginnen
appear
Everything, in his eyes, appeared so old.
najwidoczniej, najwyraźniej
On nie miał notatek - najwyraźniej nie potrzebował żadnych.
Lernen beginnen
apparently
He had no notes - apparently he needed none.
pojawiać się, ukazywać się
On pojawił się znikąd.
Lernen beginnen
appear
He appeared out of nowhere.
pojawienie się, przybycie, obecność
Byłem naprawdę zaskoczony jego nagłym pojawieniem się.
Lernen beginnen
appearance
I was really surprised by his sudden appearance.
znikać, zniknąć
Obraz zniknął z ekranu.
Lernen beginnen
disappear
The picture disappeared from the screen.
spojrzeć na coś
Chodź tutaj i popatrz na ten obrazek.
Lernen beginnen
have a look at sth
Come here and have a look at this picture.
spojrzeć na coś
Czy mógłbyś na to spojrzeć?
Lernen beginnen
give sth a look
Could you give it a look?
okulary
Zapomniałem wziąć swoich okularów.
Lernen beginnen
glasses
I forgot to take my glasses.
nosić okulary
Ona nosi ciemne okulary przez większość czasu.
Lernen beginnen
wear glasses
She wears dark glasses most of the time. (
soczewki kontaktowe
Soczewki kontaktowe są bezpieczniejsze do noszenia od zwykłych okularów.
Lernen beginnen
contact lenses
Contact lenses are safer to wear than ordinary glasses.
słuch (zmysł słuchu)
Lernen beginnen
hearing
słyszeć, usłyszeć
Przepraszam, nie słyszę cię.
Lernen beginnen
hear
Sorry, I can't hear you.
słuchać
Are you listening? (Czy słuchasz?)
Lernen beginnen
listen
Are you listening? (Czy słuchasz?)
słuchanie
Lernen beginnen
listening
dźwięk
Ona nie wydała żadnego dźwięku.
Lernen beginnen
sound
She didn't make a sound.
brzmieć, wydawać się
To brzmi świetnie!
Lernen beginnen
sound
That sounds great!
głos
Rozpoznałem jego głos natychmiast.
Lernen beginnen
voice
I recognized his voice instantly.
głośny
Czy możesz ściszyć muzykę? Jest za głośno.
Lernen beginnen
loud
Could you turn down the music? It's too loud.
głośno
Lernen beginnen
loudly
hałas, szum (nieprzyjemny dźwięk
Przestań robić ten hałas!
Lernen beginnen
noise
Stop making that noise!
hałaśliwy (np. miejsce)
Jest tam bardzo hałaśliwie.
Lernen beginnen
noisy
It's very noisy down there.
cisza
Zapadła niezręczna cisza.
Lernen beginnen
silence
There was an uncomfortable silence.
cichy, milczący
Lernen beginnen
silent
cichy, spokojny
Bądź cicho!
Lernen beginnen
quiet
Be quiet!
cichy, niski (głos, dźwięk)
Jej głos jest tak niski, że jej nie słyszę.
Lernen beginnen
low
Her voice is so low that I can't hear her.
cichym głosem, niskim głosem
Ona powiedziała coś przyciszonym głosem.
Lernen beginnen
in a low voice
She said something in a low voice.
cicho, po cichu, spokojnie
On otworzył cicho drzwi.
Lernen beginnen
quietly
He quietly opened the door.
cicho, po cichu, bez słowa
Lernen beginnen
silently
nieruchomy
On stał kompletnie nieruchomo.
Lernen beginnen
still
He stood absolutely still.
smak (zmysł smaku)
Lernen beginnen
taste
próbować, smakować
Spróbuj tego - jest naprawdę dobre.)
Lernen beginnen
taste
Taste it - it's really good.
smak (potrawy, napoju)
Lernen beginnen
taste, flavour,
wąchać, czuć zapach
Czy czujesz dym?
Lernen beginnen
smell
Do you smell smoke?
pachnieć, wydzielać zapach
To pachnie naprawdę dobrze.
Lernen beginnen
smell
It smells really good.
zapach
Co to za dziwny zapach?
Lernen beginnen
smell
What's that strange smell?
dotykać, dotknąć (częścią ciała)
Ona dotknęła jego ramienia.
Lernen beginnen
touch
She touched his arm.
dotyk
Lernen beginnen
touch
czuć
Czuję się podenerwowany. Nie mogę się zrelaksować.
Lernen beginnen
feel
I feel nervous. I can't relax.
wrażliwy, czuły
Ona ma kilka czułych punktów.
Lernen beginnen
sensiitive
She has a few sensitive spots.
reagować
Lernen beginnen
react
odpowiadać, reagować
Lernen beginnen
respond
reakcja
Lernen beginnen
reaction
odpowiedź, reakcja (np. na jakieś wydarzenie lub na coś, co ktoś zrobił)
Czekam na twoją odpowiedź.
Lernen beginnen
response
I'm waiting for your response.
body
Ona ma piękne ciało.
Lernen beginnen
ciało
She's got a beautiful body.
głowa
Mama potrząsnęła głową.
Lernen beginnen
head
Mom shook her head.
mózg
Ludzki mózg ma bardzo duże możliwości.
Lernen beginnen
brain
The human brain is very powerful.
umysł
Co masz na myśli?
Lernen beginnen
mind
What do you have in mind?
rozum
Postradałeś rozum?!
Lernen beginnen
mind
Are you out of your mind?!
pamięć
Mam kiepską pamięć.
Lernen beginnen
memory
I have a bad memory.
serce
Jej serce zabiło trochę szybciej.
Lernen beginnen
heart
Her heart beat a little faster.
krew
On spojrzał w dół na kroplę krwi na palcu.
Lernen beginnen
blood
He looked down at the drop of blood on his finger.
włosy
Ona umyła twarz i uczesała włosy.
Lernen beginnen
hair
She washed her face and combed her hair.
twarz
Nie rozpoznałem jej twarzy.
Lernen beginnen
face
I didn't recognize her face.
czoło
Tom otarł pot z czoła.
Lernen beginnen
forehead
Tom wiped the sweat from his forehead.
ucho
Jim pocałował swoją dziewczynę w ucho.
Lernen beginnen
ear
Jim kissed his girlfriend on the ear.
oczy
Masz piękne oczy.
Lernen beginnen
eye
You've got beautiful eyes.
nos
Lernen beginnen
nose
policzek
Jego policzki zarumieniły się z entuzjazmu.
Lernen beginnen
cheek
His cheeks flushed with enthusiasm.
podbródek
Naciągnąłem prześcieradło aż pod brodę.
Lernen beginnen
chin
I pulled the sheet up to my chin.
usta
Nie mów z pełnymi ustami.
Lernen beginnen
mouth
Don't talk with your mouth full.
warga
Jego dolna warga ciągle krwawiła.
Lernen beginnen
lip
His lower lip was still bleeding.
język
Ona wystawiła im język za ich plecami.
Lernen beginnen
tongue
She stuck her tongue out behind them.
ząb
Boli mnie ząb.
Lernen beginnen
tooth
I've got a toothache.
zęby, uzębienie
Czy umyłeś zęby?
Lernen beginnen
teeth
Have you cleaned your teeth?
gardło
On odchrząknął.
Lernen beginnen
throat
He cleared his throat.
szyja, kark
Lernen beginnen
neck
skóra
On ma gładką, ciemną skórę.
Lernen beginnen
skin
He has smooth, dark skin.
plecy
On odwrócił się plecami, kiedy ona się ubierała.
Lernen beginnen
back
He turned his back while she dressed.
na plecach
On leżał na plecach i patrzył w sufit.
Lernen beginnen
on one's back
He lay on his back and looked at the ceiling.
klatka piersiowa
Lekarz położył rękę na jego klatce piersiowej i zmarszczył brwi.
Lernen beginnen
chest
The doctor laid a hand on his chest and frowned.
pierś (kobieca)
Ona zakryła swoje piersi w zaskoczeniu, gdy go zobaczyła.
Lernen beginnen
breast
She covered her breasts in surprise when she saw him.
brzuch
Boli mnie brzuch.
Lernen beginnen
stomach, belly
My stomach hurts.
brzuszek
Jeśli zjesz za dużo wiśni, będzie bolał cię brzuch
Lernen beginnen
tummy
If you eat too many cherries you'll get a tummy ache.
talia, pas
On był nagi do pasa.
Lernen beginnen
waist
He was naked to the waist.
pośladki
Lernen beginnen
buttocks
bark, ramię
Obejrzałem się przez ramię, żeby upewnić się, że nikt inny nie słuchał.
Lernen beginnen
shoulder
I glanced over my shoulder to make sure no one else was listening.
ręka
On spadł z dachu i złamał rękę.
Lernen beginnen
arm
He fell from the roof and broke his arm.
dłoń
Lernen beginnen
hand
They walked by, holding hands.
łokieć
On miał bandaż zawinięty wokół łokcia.
Lernen beginnen
elbow
He had a bandage around his elbow.
nadgarstek
Ona popatrzyła na swój spuchnięty nadgarstek.
Lernen beginnen
wrist
She looked at her swollen wrist.
pięść
On zacisnął pięści.
Lernen beginnen
fist
He clenched his fists.
palm = dłoń (jej wewnętrzna część)
On oparł podbródek na dłoni.
Lernen beginnen
palm
He rested his chin in the palm of his hand.
palec
Skaleczyłem się w palec.
Lernen beginnen
finger
I've cut my finger.
paznokieć
Złamałam kolejny paznokieć!
Lernen beginnen
nail
I've broken another fingernail!
kciuk
Dziecko ssie kciuka, gdy jest zmęczone.
Lernen beginnen
thumb
The baby sucks his thumb whenever he gets tired.
noga
Moja noga mocno bolała.
Lernen beginnen
leg
My leg hurt badly.
kolano
Dziewczynka stała po kolana w wodzie.
Lernen beginnen
knee
The girl was standing up to her knees in water.
kostka
On skręcił kostkę.
Lernen beginnen
ankle
He twisted his ankle.
stopa
Zdecydowaliśmy się iść tam pieszo.
Lernen beginnen
foot
We decided to go there on foot.
stopy
Jestem zmęczony - byłem cały dzień na nogach.
Lernen beginnen
feet
I'm tired - I've been on my feet all day.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.