business and trade

 0    163 Datenblatt    praluszka
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
księgowość
Lernen beginnen
accounting
księgowa
Lernen beginnen
accountant
agencja
Lernen beginnen
agency
umowa
Lernen beginnen
agreement
umowa kupna-sprzedaży
Lernen beginnen
sale and purchase agreement
usługa/oferta dla firmy
Lernen beginnen
business-to-business
usługa lub oferta dla osoby prywatnej
Lernen beginnen
business-to-consumer
bankructwo
Lernen beginnen
bankruptcy
rada
Lernen beginnen
board
posiedzenie zarządu
Lernen beginnen
board meeting
członek zarządu
Lernen beginnen
board member
zarząd
Lernen beginnen
board of directors
filia
Lernen beginnen
branch
nazwa firmowa/marka
Lernen beginnen
brand name
budżet
Lernen beginnen
budget
biznes / działalność
Lernen beginnen
business
wizytówka
Lernen beginnen
business card
dzielnica biur, przedsiębiorstw
Lernen beginnen
business park
biznesplan
Lernen beginnen
business plan
firma internetowa
Lernen beginnen
e-business
w interesach, służbowo
Lernen beginnen
on business
małe przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
small business
biznesmen
Lernen beginnen
businessman
bizneswoman
Lernen beginnen
businesswoman
kupujący
Lernen beginnen
buyer
kapitał
Lernen beginnen
capital
inwestycja kapitałowa
Lernen beginnen
capital investment
dyrektor naczelny
Lernen beginnen
chief executive officer
handel
Lernen beginnen
commerce
handlowy
Lernen beginnen
commercial
firma/przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
company
samochód służbowy
Lernen beginnen
company car
siedziba firmy
Lernen beginnen
company's headquarters
spółka notowana na giełdzie
Lernen beginnen
listed company
firma zajmująca się sprzedażą wysyłkową
Lernen beginnen
mail-order company
firma macierzysta
Lernen beginnen
parent company
konkurencja
Lernen beginnen
competition
umowa, kontrakt
Lernen beginnen
contract
warunki umowy
Lernen beginnen
terms of contract
spółdzielnia
Lernen beginnen
cooperative
korporacja
Lernen beginnen
corporation
chałupnictwo
Lernen beginnen
cottage industry
urząd celny
Lernen beginnen
customs
celnik
Lernen beginnen
customs officer
odszkodowanie
Lernen beginnen
damages
roszczenie o odszkodowanie
Lernen beginnen
claim for damages
transakcja
Lernen beginnen
deal
transakcja kupna lub sprzedaży
Lernen beginnen
business trade
popyt
Lernen beginnen
demand
dyrektor
Lernen beginnen
director
dyrektor naczelny
Lernen beginnen
managing director
cło
Lernen beginnen
duty
bezcłowy
Lernen beginnen
duty-free
przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo
Lernen beginnen
enterprise
przedsiębiorstwo prywatne
Lernen beginnen
private enterprise
akcyza
Lernen beginnen
excise
eksport
Lernen beginnen
export
eksportowany
Lernen beginnen
exported
eksporter
Lernen beginnen
exporter
targi
Lernen beginnen
fair
finansowy
Lernen beginnen
financial
doradca finansowy
Lernen beginnen
financial adviser
rok finansowy
Lernen beginnen
financial year
firma
Lernen beginnen
firm
towar
Lernen beginnen
goods
brutto
Lernen beginnen
gross
import
Lernen beginnen
import
importowany
Lernen beginnen
imported
importer
Lernen beginnen
importer
ubezpieczenie
Lernen beginnen
insurance
towarzystwo ubezpieczeniowe
Lernen beginnen
insurance company
polisa ubezpieczeniowa
Lernen beginnen
insurance policy
inwestycja
Lernen beginnen
investment
inwestor
Lernen beginnen
investor
faktura
Lernen beginnen
invoice
spółka z o.o.
Lernen beginnen
limited company
strata
Lernen beginnen
loss
mprzynoszący straty, niedochodowy
Lernen beginnen
loss-making
dyrekcja, kierownictwo
Lernen beginnen
management
dyrektor
Lernen beginnen
manager
rynek
Lernen beginnen
market
czarny rynek
Lernen beginnen
black market
rynek mieszkaniowy
Lernen beginnen
housing market
rynek pracy
Lernen beginnen
labour market
tendencje rynkowe
Lernen beginnen
market forces
badanie rynku
Lernen beginnen
market research
rynek światowy
Lernen beginnen
world market
marketing
Lernen beginnen
Marketing
netto
Lernen beginnen
net
zamówienie pocztowe
Lernen beginnen
mail order
zamówienie
Lernen beginnen
order
formularz zamówienia
Lernen beginnen
order form
właściciel
Lernen beginnen
owner
partner
Lernen beginnen
partner
cichy wspólnik
Lernen beginnen
silent partner/sleeping partner
spółka
Lernen beginnen
partnership
zysk
Lernen beginnen
profit
z ogromnym zyskiem
Lernen beginnen
at a huge profit
zyskowny, dochodowy
Lernen beginnen
profitable
recesja
Lernen beginnen
recession
detal
Lernen beginnen
retail
pensja
Lernen beginnen
salary
sprzedaż
Lernen beginnen
sale
dział sprzedaży
Lernen beginnen
sales department
kampania handlowa
Lernen beginnen
sales drive
kierownik działu sprzedaży
Lernen beginnen
sales manager
sprzedający
Lernen beginnen
seller/ vendor
spadek, obniżka, załamanie
Lernen beginnen
slump
załamanie gospodarcze
Lernen beginnen
economic slump
kryzys finansowy
Lernen beginnen
financial slump
spadek sprzedaży samochodów
Lernen beginnen
slump in car sales
personel
Lernen beginnen
staff
podaż
Lernen beginnen
supply
popyt i podaż
Lernen beginnen
supply and demand
podatek
Lernen beginnen
tax
podatek dochodowy
Lernen beginnen
income tax
wolny od podatków
Lernen beginnen
tax-free
handel/branża
Lernen beginnen
trade
branża samochodowa
Lernen beginnen
Car trade
handel zagraniczny
Lernen beginnen
foreign trade
handel światowy
Lernen beginnen
world trade
obrót
Lernen beginnen
turnover
podatek Vat
Lernen beginnen
value added tax
magazyn
Lernen beginnen
warehouse
hurt
Lernen beginnen
wholesale
wycofać się z umowy
Lernen beginnen
to back out of the contract/deal
doprowadzić do bankructwa
Lernen beginnen
to bankrupt
mieć siedzibę w
Lernen beginnen
to be based in
zerwać umowę
Lernen beginnen
to break a contract
kupować
Lernen beginnen
to buy
kupować udziały
Lernen beginnen
to buy shares
kupować coś na czarnym rynku
Lernen beginnen
to buy something on the black market
zamknąć interes, zaprzestać działalności
Lernen beginnen
to close (down) a business
handlować czymś
Lernen beginnen
to deal in something
ogłosić czyjąś upadłość
Lernen beginnen
to declare sb/sth bankrupt
dostarczać
Lernen beginnen
to deliver
robić interesy (z kimś)
Lernen beginnen
to do business (with someone)
sporządzać umowę
Lernen beginnen
to draw up a contract
eksportować
Lernen beginnen
to export
zbankrutować
Lernen beginnen
to go bankrupt
wejść w interes
Lernen beginnen
to go into business
importować
Lernen beginnen
to import
ubezpieczyć
Lernen beginnen
to insure
inwestować w coś
Lernen beginnen
to invest in something
wystawić komuś fakturę za coś
Lernen beginnen
to invoice to someone for something
osiągnąć zysk/stratę
Lernen beginnen
to make a profit / loss
kierować, zarządzać czymś
Lernen beginnen
to manage something
kierować firmą
Lernen beginnen
to manage a company
negocjować warunki umowy
Lernen beginnen
to negotiate a contract
zamawiać
Lernen beginnen
to order
być właścicielem firmy
Lernen beginnen
to own a company/business
nałożyć podatek na coś
Lernen beginnen
to put up the tax on something
prowadzić firmę
Lernen beginnen
to run a company/business
osiągać zysk/ ponosić stratę
Lernen beginnen
to run at a profit / loss
sprzedawać
Lernen beginnen
to sell
sprzedawać produkt
Lernen beginnen
to sell a product
sprzedawać udziały
Lernen beginnen
to sell shares
wykazywać stratę
Lernen beginnen
to show a loss
podpisać umowę
Lernen beginnen
to sign a contract
spadać
Lernen beginnen
to slump
założyć firmę
Lernen beginnen
to start up a business/company
dostarczać coś komuś
Lernen beginnen
to supply something to someone
handlować
Lernen beginnen
to trade

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.