Business English 2

 0    21 Datenblatt    aleksandrasokol1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Proces rekrutacji personelu ma u nas cztery etapy
Lernen beginnen
Our personal recruitment procedure has four stages
Zaproponowali Jeffowi ciekawą pracę w marketingu
Lernen beginnen
They offered Jeff an interesting job in marketing
Minimalnymi wymaganiami są: dwa języki obce i dyplom ukończenia studiów
Lernen beginnen
The minimum requirements are: two foreign language and a college degree
Muszę dotrzymać terminu
Lernen beginnen
I have to meet the deadline
Skontaktujemy się z wybranym kandydatem w przyszłym tygodniu
Lernen beginnen
The chosen candidate for the position will be contacted next week
Zaoferowano mi stanowisko nauczyciela za granicą
Lernen beginnen
I have been offered a teaching post abroad
Po rezygnacji Susan zwolniła się posada senior brand managera
Lernen beginnen
The position of senior brand manager has opened up following Susan's resignation
Prosimy przynieść kopię CV na rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
Please bring a copy of your CV to the job interview
Brad zawsze nosi ze sobą listy rzeczy do zrobienia
Lernen beginnen
Brad is always carrying around his to-do lists
On ma świetne referencje
Lernen beginnen
He has great references
Ta agencja reklamowa ma imponujące portfolio
Lernen beginnen
This advertising agency has a really impressive portfolio
W poniedziałek mam w Madrycie rozmowę o pracę
Lernen beginnen
I have a job interview in Madrid on Monday
Nie podpisuj umowy, dopóki nie podadzą ci pełnego zakresu obowiązków
Lernen beginnen
Do not sign the contract until you are given a full job description
Wszyscy kandydaci muszą przejść badanie lekarskie
Lernen beginnen
A medical examination is necessary for all applicants
Czy ma Pan jakieś doświadczenie w sprzedaży?
Lernen beginnen
Do you have any experience in sales?
Jakie ma Pani wymagania dotyczące wynagrodzenia?
Lernen beginnen
What are your salary requirements?
Rekrutujacy często pytają kandydatów o ich poprzednią pracę
Lernen beginnen
Recruiters often ask job seekers about their previous job
Tom stracił pracę, ponieważ nie radził sobie z presją
Lernen beginnen
Tom lost his job because he couldn't handle the pressure
Jake musi nauczyć się jak radzić sobie z gniewem w pracy
Lernen beginnen
Jake needs to learn how to deal with his anger at work
Sądzę, że moja mocna stroną jest to, że potrafię rozwiązywać problemy
Lernen beginnen
I think one of my strengths is as a problem solver
Muszę popracować nad moimi słabymi stronami
Lernen beginnen
I need to work on my weaknesses

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.