Business English: M isunderstandings

 0    22 Datenblatt    utiva17
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
understanding
Lernen beginnen
zrozumienie
avoid
the best way to avoid misunderstandings at work is to check what people mean when they’re talking to you.
Lernen beginnen
uniknąć
Najlepszym sposobem na uniknięcie nieporozumień w pracy jest sprawdzenie, co ludzie mają na myśli, gdy mówią do ciebie.
expand
Could you expand on that point, please?
Lernen beginnen
rozszerzać
Czy mógłbyś rozwinąć tą kwestię, proszę?
role
Lernen beginnen
rola
converse
Lernen beginnen
rozmawiać
writ
Lernen beginnen
pozew
league
Lernen beginnen
liga
explanation
I can't think of any possible explanation for his absence.
Lernen beginnen
wyjaśnienie
Nie mogę wymyślić żadnego wyjaśnienia jego nieobecności.
fantasy
Lernen beginnen
kaprys
stood
Lernen beginnen
stał
fuse
Lernen beginnen
bezpiecznik
couple
Lernen beginnen
para
recently
I haven't seen them recently
Lernen beginnen
ostatni
Nie widziałem ich ostatnio
suggest
Lernen beginnen
sugerować
several
Lernen beginnen
kilka
doubt
Lernen beginnen
wątpliwość
misunderstandings
Lernen beginnen
nieporozumienia
source
Language is the source of misunderstandings
Lernen beginnen
źródło
język jest źródłem nieporozumień
reduced price
Lernen beginnen
obniżona cena
How many times does the bus stop on the way?
Lernen beginnen
Ile razy autobus staje po drodze?
Does the bus stop on the way?
Lernen beginnen
Czy autobus staje po drodze?
confused
I'm confused—say all that again.
Lernen beginnen
zmieszany
Jestem zdezorientowany, powiedz wszystko ponownie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.