Business Terms

 0    33 Datenblatt    gabrielaszewczykseifert
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przekonujący (siła perswazji)
Lernen beginnen
persuasive, convincing
ustalać zadania, cele
Lernen beginnen
to set objectives
tworzyć strategie (rozwijać)
Lernen beginnen
to develop strategies
poprawiać osiągi, wyniki
Lernen beginnen
to improve performance
podwładni (subway)
Lernen beginnen
subordinates
nadzorować ludzi (super oko)
Lernen beginnen
to supervise people
praca (siła robocza) moc człowieka
Lernen beginnen
manpower
zarządzanie kryzysowe
Lernen beginnen
crises management
dostarczać
Lernen beginnen
to supply
wykonalny
Lernen beginnen
manageable
poprawka (jeszcze jedna poprawka i amen koniec)
Lernen beginnen
amendment
zaangażowanie osobiste (Komitet PZPR)
Lernen beginnen
commitment
podlegać komuś (żołnierz raportuje do dowódcy)
Lernen beginnen
to report to
układać tak aby części na siebie zachodziły (2 laps - 2 okrążenia)
Lernen beginnen
overlap
narażać się na ryzyko (wbiegać na ryzyko)
Lernen beginnen
to run the risk of
unikać
Lernen beginnen
avoid
prowizja (płacimy komisji bankowej)
Lernen beginnen
commission
równowaga finansowa
Lernen beginnen
cash balance
udział w rynku (akcje na rynku)
Lernen beginnen
market share
akcje giełdowe
Lernen beginnen
shares
giełda papierów
Lernen beginnen
stock market
samofinansowanie
Lernen beginnen
self-financing
dokonać zawyżonej oceny
Lernen beginnen
overestimate
dokonać zaniżonej oceny
Lernen beginnen
underestimate
zakup (kupujemy purchawki)
Lernen beginnen
purchase
analiza porównawcza (siedzimy na ławce...)
Lernen beginnen
benchmarking
popularny produkt (niebieskie chipy w chipsach)
Lernen beginnen
blue chip
projekt, strategia (niebieski nadruk - długopis)
Lernen beginnen
blueprint
pozyskiwanie klientów (can wasser - woda w puszkach)
Lernen beginnen
canvassing
nadwyżka
Lernen beginnen
surplus
wprowadzić
Lernen beginnen
launch
artykuł sprzedawany poniżej kosztów w celu wypromowania go straceniec - stracony lider)
Lernen beginnen
loss leader –
ankieta (surowy język ankiety)
Lernen beginnen
survey

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.