business writing

 0    72 Datenblatt    kezeasor
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
z przykrością
Lernen beginnen
regrettably
piszemy do ciebie w związku z meilem
Lernen beginnen
we are writing to you in regards to the email
w związku z...
Lernen beginnen
regarding sth
odwrotnie, na odwrót
Lernen beginnen
conversely/on the other hand
z przykrością, z żalem
Lernen beginnen
regrettably/unfortunatelly
niewiarygodnie/niesamowicie
Lernen beginnen
incredibly
datowany, przestarzały
Lernen beginnen
dated
naszkicować, przedstawić w skrócie
Lernen beginnen
outline
wspomnieć
Lernen beginnen
mention
wprowadzać na rynek
Lernen beginnen
to lounch
przesądny
Lernen beginnen
supersticious
odpowiadać np na list
Lernen beginnen
get back to/responding sb/repling sb
zorganizować np spotkanie
Lernen beginnen
set up a meeting
wymyslić/zmyślić
Lernen beginnen
make up
wymyślić
Lernen beginnen
think up
rozwiązać
Lernen beginnen
resolve
zmienić rozmiar
Lernen beginnen
resize
odwzajemniać/feeling the same way
Lernen beginnen
reciprocate
utrzymywać stosunki handlowe z
Lernen beginnen
deal with/do business with sb
sięgać/zagłębiać się do czegoś np do kieszeni
Lernen beginnen
to delve into sth
rozdzielać/wydzielać np pieniądze
Lernen beginnen
dole out
wspomóc (fizycznie)
Lernen beginnen
aid me out
uważać za pomocne
Lernen beginnen
find it helpul
obrać inny tryb postępowania
Lernen beginnen
to take a different course of action
plan akcji
Lernen beginnen
action plan
przedmiot
Lernen beginnen
action item
rozpatrywać/investigate
Lernen beginnen
look into
wypożyczyć
Lernen beginnen
loan out
wystarczające/zadowalające
Lernen beginnen
adequate
wyszczególnić/detailed
Lernen beginnen
itemize
rachunek szczegółowy
Lernen beginnen
itemized bill
asertywny/stanowczy
Lernen beginnen
assertive
płatny z góry
Lernen beginnen
upfront/pay in advance
towar
Lernen beginnen
merchandise
z przodu
Lernen beginnen
in front
postęp
Lernen beginnen
advance
kwota, cytat
Lernen beginnen
quota
wycena, wycenić, podać cenę
Lernen beginnen
quote/to quote
chwiać/zmieniać zdanie wpływać na kogoś
Lernen beginnen
to sway
zawahać się
Lernen beginnen
to hesitate
przerwać rozmowę
Lernen beginnen
to cut the long story short
osunąc na bok
Lernen beginnen
to push aside
przesunąć, przełożyć
Lernen beginnen
push forward/to postpone//put off
przeć do czegoś
Lernen beginnen
pushed for
wolnośc/swoboda
Lernen beginnen
liberty
nie wolno mi tego zrobić
Lernen beginnen
i'm not at liberty to do sth
łatwość
Lernen beginnen
at ease
wcale
Lernen beginnen
at all
zapytać o coś
Lernen beginnen
to enquire/inquire
piszę aby się zapytać
Lernen beginnen
i'm writing to enqiure about
w nawiązaniu do
Lernen beginnen
with reference to your letter
zobaczywszy pana list
Lernen beginnen
after having seen your letter
po otrzymaniu pana adresu
Lernen beginnen
after having received your adrees
ostatnie ostrzeżenie przed zwolnieniem
Lernen beginnen
final warning before dissmisal
w odpowiedzi
Lernen beginnen
in response
doceniać
Lernen beginnen
appreciate
niepowodzenie porażka
Lernen beginnen
failure
zgodnie z czymś
Lernen beginnen
in accordance with
wykonanie, przedstawienie
Lernen beginnen
performance
najnowszy
Lernen beginnen
latest
rada
Lernen beginnen
advice
doradzać
Lernen beginnen
to advise
nadchodzący
Lernen beginnen
upcoming
z wyrazami szacunku (przypadek -nie znamy osoby) Dear Sir or Madam) lub znamy dear mr cox
Lernen beginnen
yours faithfully/yours sinserely
przewidywana kwota
Lernen beginnen
amount due
spłacać
Lernen beginnen
to pay off sth
Drogi Panie lub Pani (w liście, pismie)
Lernen beginnen
Dear Sir or Madam
hurtowy
Lernen beginnen
wholesale
zaległy, opóźniony
Lernen beginnen
overdue
punktualny, natychmiastowy
Lernen beginnen
prompt
przesłać, przekazać
Lernen beginnen
to turn over
zbliżający się
Lernen beginnen
upcoming

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.