C 4 EASY ENGLISH ZDANIA

 0    42 Datenblatt    thomasch818
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
The chief of the police gave the order to kill the fugitive.
Lernen beginnen
Szef policji dal rozkaz zabic zbiega.
She acts like a child.
Lernen beginnen
Ona zachowuje sie jak dziecko
Children under 12 must be accompanied by an adult.
Lernen beginnen
Dzieci ponirzej 12 lat musza byc w towarzystwie osoby doroslej.
Fish and chips a classic British dish.
Lernen beginnen
Ryba z frytkami to klasyczne brytyjskie danie.
All children like chocolate.
Lernen beginnen
Wszystkie dzieci lubiom czekolade.
It was a good choice.
Lernen beginnen
To byl dobry wybur.
You don't choose your destiny.
Lernen beginnen
Ty nie wybierasz swojego przeznaczenia.
How do you spend Christmas?
Lernen beginnen
Jak spendzasz swieta Borzego Narodzenia?
We go to church on Sunday.
Lernen beginnen
My idziemy do kosciola w niedziele.
My dad smokes a lot of cigarettes.
Lernen beginnen
Muj tata pali durzo papierosuw.
What's on at the cinema?
Lernen beginnen
Co grajom, leci w kinie?
We stood in a circle holding hands
Lernen beginnen
Stalismy w kole trzymajonc sie za rence.
He's US citizen.
Lernen beginnen
On jest obywatelem USA.
What's the most beautiful city of the word?
Lernen beginnen
Jakie jest najpiekniejsze miasto swiata?
What's the capital of Canada?
Lernen beginnen
Co jest stolicom Kanady?
The captain gave the order to abandon ship
Lernen beginnen
Kapitan dal rozkaz by opuscic statek.
Rolls Royce is an expensive car.
Lernen beginnen
Rolls Royce jest drogim samochodem.
They play cards every Saturday.
Lernen beginnen
Oni grajom w karty w karzdom sobote.
Everybody should care about the environment.
Lernen beginnen
Wszyscy powinni dbac o srodowisko.
I'm always careful in the city during at night.
Lernen beginnen
Zawsze jestem ostrorzny w miescie podczas nocy.
Carrot-and-stick policy doesn't always work.
Lernen beginnen
Metoda kija i marchewki nie zawsze dziala skutkuje.
Some teenagers carry guns to school.
Lernen beginnen
Niekturzy nastolatkowie noszom bron do szkoly.
In a case like this we need to be careful.
Lernen beginnen
W sprawie takiej jak ta my potrzebujemy byc ostrorzniejszi.
I have no cash on me.
Lernen beginnen
Nie mam przy sobie gotuwki.
We visited the ruins of a 13th centry castle.
Lernen beginnen
My zwiedzilismy ruiny trzynastowiecznego zamku.
She is allergic to cats.
Lernen beginnen
Ona jest alergikem na koty.
The police haven't caught the thief yet.
Lernen beginnen
Policja nie ma zlapanego zlodzieja jeszcze.
I don't know which category it belongs to.
Lernen beginnen
Nie wiem do kturej to gategori nalerzy.
We don't know the cause of the accident.
Lernen beginnen
My nie znamy przyczyny wypadku.
The prisoner is in the cell.
Lernen beginnen
Wiezien jest w celi.
That's five dollars and twenty cents.
Lernen beginnen
To jest 5 dolaruw i 20 centuw.
How many centimetres are in an inch?
Lernen beginnen
Ile centymetruw jest w calu?
We have central heating installed.
Lernen beginnen
My mamy centralne ogrzewanie zainstalowane.
There are a lot of of restaurants in the centre of the town.
Lernen beginnen
Jest durzo restauracji w centrum miasta.
This temple dates back to the second century BC.
Lernen beginnen
HISTORIA TEJ SWIONTYNI SIEGA II WIEKU PRZED NASZOM EROM.
The ceremony started on time.
Lernen beginnen
Ceremonia zaczela sie na czas, punktualnie.
I am certain that it was her.
Lernen beginnen
Jestem pewien ze to bylo jej.
I will certainly come.
Lernen beginnen
Z pewnosciom przyjde.
The prisoner was kept in chains.
Lernen beginnen
wienzien byl trzymany w lancuchach.
She bought a table and four chairs.
Lernen beginnen
Ona kupila stul i cztery krzesla.
The chairman didn't appear at the meeting.
Lernen beginnen
Prezes nie pojawil sie na spotkaniu.
Did she rise to the challenge?
Lernen beginnen
CZY ONA SPROSTALA WYZWANIU?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.