C07 Czas przeszły ciągły past kątinus

 0    12 Datenblatt    rlach
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przeszły ciągły (niedokonany)
Lernen beginnen
past continous
Podmiot plus łos lub łer plus czasownik z końcówką - ing
Lernen beginnen
Subject and was or were and verb tip -ing
Działania, które były w toku w minionym czasie
Lernen beginnen
Actions that were in progress at a past time
Zakończona czynność dłuższa wykonywana w przeszłości (nacisk na czas trwania), na przykład
Lernen beginnen
I was studying for 7 hours yesterday
Czynność wykonywana w przeszłości, ale nie ukończona, na przykład
Lernen beginnen
I was writing this essay when Ann interrupied me
Tło dla krótkich wydarzeń, na przykład
Lernen beginnen
When I was reading a book, somebody broke the window
Krytyka irytujących czynności przeszłych, na przykład
Lernen beginnen
Last year you were talking too much
Ona nie piła piwa kiedy my ją zobaczyliśmy
Lernen beginnen
She wasn’t drinking beer when we saw her
Czy ty piłeś piwo godzinę temu?
Lernen beginnen
Were you drinking beer an hour ago?
Tak, ja piłem
Lernen beginnen
Yes, I was
Nie, ona nie piła
Lernen beginnen
No, she wasn’t
Nie, my nie piliśmy
Lernen beginnen
No, we weren’t

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.