C08 Czas przeszły złożony past perfekt

 0    12 Datenblatt    rlach
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przeszły złorzony
Lernen beginnen
Past perfect
Podmiot plus hed plus trzecia forma czasownika
Lernen beginnen
Subject and had and third form of the verb
Ja piłem piwo zanim myśmy się spotkali
Lernen beginnen
I had drunk beer before we met
Użyj kiedy już rozmawiasz o przeszłości i chcesz rozmawiać o wcześniejszym minionym działaniu
Lernen beginnen
Use when you are already talking about the past, and you want to talk about an earlier past action
Użyj aby pokazać, że coś zupełnie jest skończone
Lernen beginnen
Use when to show that something is completely finished
Zaprzeszłość, czyli czynność przeszła zakończona przed rozpoczęciem innej czynności przeszłej, na przykład
Lernen beginnen
I had washed up before I switched on the tv
Czynność przeszła zakończona przed określonym momentem w przeszłości, na przykład
Lernen beginnen
I had finished studying biology by last wednesday
Odpowiednik w przeszłości czasu prezent perfekt, na przykład
Lernen beginnen
She was surprised beacuse she had never seen an elephant before
Ona nie piła wcześniej piwa
Lernen beginnen
She hadn’t drunk beer before
Jak dużo piw ty wypiłeś wcześniej
Lernen beginnen
How much beer had you drunk before
Tak, ja wypiłem
Lernen beginnen
Yes, I had
Nie, ona nie wypiła
Lernen beginnen
No, she hadn’t

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.