can / can't - umie, potrafi/ nie potrafi

 0    24 Datenblatt    ewlla
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mówisz
Mówisz po angielsku?
Lernen beginnen
speak
Do you speak English?
potrafić, umieć
Ona umie-potrafi bardzo dobrze gotować.
Lernen beginnen
can
She can cook very well.
nie, wcale, 0%
Ona wcale nie umie gotować.
Lernen beginnen
not, at all
She can't cook at all.
troszeczkę, 1-30%
On umie trochę mówić po Arabsku.
Lernen beginnen
a little bit
He can speak Arabic a litte bit.
dość dobrze, 30-70%
Moja siostra ma tylko 5 lat, ale ona umie czytać dość dobrze.
Lernen beginnen
quite well
My sister's only five, but she can read quite well.
bardzo dobrze, 70-80%
Jej dziecko ma jeden roczek, ale ono umie bardzo dobrze chodzić.
Lernen beginnen
very well
Her baby's only one, but he can walk very well.
naprawdę dobrze, 80%
Mój brat umie programować komputery naprawdę dobrze.
Lernen beginnen
really well
My brother can program computers really well.
doskonale, 100%
Jej tata umie doskonale grać na gitarze.
Lernen beginnen
brilliantly
Her dad can play the quitar brilliantly.
nie potrafi, nie umie, nie może
Nie zawsze można dostać to, co chcesz.
Lernen beginnen
can't
You can't always get what you want.
gotować
Ona umie gotować.
Lernen beginnen
cook
She can cook.
grać na gitarze
Tony umie grać na gitarze i on umie grać na pianinie.
Lernen beginnen
play the guitar
Tony can play the guitar, and he can play the piano.
używać, użyć
Wszyscy potrafimy korzystać z komputera.
Lernen beginnen
use
Everybody can use a computer.
Nikt
Nikt nie potrafi programować komputera.
Lernen beginnen
Nobody
Nobody can program a computer.
Wszyscy
Wszyscy potrafimy korzystać z komputera.
Lernen beginnen
Everybody
Everybody can use a computer.
Tylko
Tylko Brian potrafi jeździć na motocyklu.
Lernen beginnen
Only
Only Brian can ride a motorbike.
jeździć na rowerze
Ona umie jeździć na rowerze bardzo dobrz.
Lernen beginnen
ride a bike
She can ride a bike very well.
prowadzić samochód
On potrafi prowadzić samochód bardzo dobrze.
Lernen beginnen
drive a car
He can drive a car really well.
pływać
Ona potrafi pływać bardzo dobrze.
Lernen beginnen
swim
She can swim very well.
narta
Ona umie jeździć na nartach bardzo dobrze.
Lernen beginnen
ski
She can ski a very well.
wszystko
Ona nie umie grać wszystkiego.
Lernen beginnen
anything
She can't play anything at all.
język obcy
Czy mówisz w obcym języku?
Lernen beginnen
foreign language
Can speak a foreign language?
deskorolka
On potrafi jeździć na deskorolce.
Lernen beginnen
skateboard
He can ride a skateboard.
grać w tenisa
Ona potrafi grać w tenisa całkiem / dość dobrze.
Lernen beginnen
play tennis
She can play tennis quite well.
instrument muzyczny
Umiesz / potrafisz grać na każdym / dowolnym instrumencie?
Lernen beginnen
musical instrument
Can play any musical instrument?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.