Celebrities with strange phobias

 0    41 Datenblatt    Kluska1313
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
nadmierny
Lernen beginnen
excessive
zawroty głowy
Lernen beginnen
dizziness
nudności, mdłości
Lernen beginnen
nausea
lęk, niepokój
Lernen beginnen
anxiety
uzasadniony lęk, kompleks
Lernen beginnen
hang-up
dziwaczny
Lernen beginnen
bizarre
przypominać sobie coś
Lernen beginnen
recall
pozbyć się
Lernen beginnen
get rid of
przestraszyć się, mieć pietra
Lernen beginnen
get cold feet
strach, obawa
Lernen beginnen
angst
ciarki
Lernen beginnen
heebie-jeebies
trzepotać
Lernen beginnen
flap
przyprawiać kogoś o dreszcze
Lernen beginnen
give somebody the creeps
paw
W parku był piękny paw.
Lernen beginnen
a peacock
There was a beautiful peacock in the park.
nerwica natręctw
Lernen beginnen
OCD
mieć dobrą rękę do roślin
Lernen beginnen
to have green fingers
wymyślić, rozwiązać (np. jakiś problem)
Lernen beginnen
figure out
według
Lernen beginnen
according to
cierpieć na
Lernen beginnen
to suffer from
szczególny
Lernen beginnen
special, particular
rozwijać
W porządku, masz pomysł, teraz jest czas żeby go rozwinąć.
Lernen beginnen
to develop
OK, you have an idea so now is the time to develop it.
zauważyć
Lernen beginnen
to note, to spot
znaczyć
Lernen beginnen
to mean
przezwyciężyć
Lernen beginnen
to overcome
przerażony
Lernen beginnen
frightened, afraid
odblaskowy
Lernen beginnen
reflective
powierzchnia
Lernen beginnen
surface
w rzeczywistości
Lernen beginnen
in fact
odejść
Lernen beginnen
to go away
odnosić się
Lernen beginnen
to relate
zachowanie
Lernen beginnen
behaviour
potwierdza
Lernen beginnen
to confirm
niż
Jestem mądrzejszy niż ty.
Lernen beginnen
than
I'm smarter than you.
aktorka
Ona zawsze chciała zostać aktorką.
Lernen beginnen
actress
She has always wanted to become an actress.
szuflada
Lernen beginnen
drawer
unikać
Lernen beginnen
to avoid
roślin
Lernen beginnen
plant
odważny
Nie zawsze łatwo jest być odważnym.
Lernen beginnen
brave
It's not always easy to be brave.
niespokojny
Lernen beginnen
anxious
niepospolity
Lernen beginnen
uncommon
zagadka dla ciebie
Lernen beginnen
riddle for you

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.