Charakter i osobowość

 0    171 Datenblatt    konieczkamaciej
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
charakteryzować
Lernen beginnen
to characterize
charakter
Lernen beginnen
a character
cecha
Lernen beginnen
a characteristic
To jest charakterystyczne dla Anglików.
Lernen beginnen
It's characteristic of the English.
sposób bycia
Lernen beginnen
a manner
maniery
Lernen beginnen
manners
nieskromny
Lernen beginnen
immodest
pozbawiony ambicji
Lernen beginnen
unambitious
odważny
Lernen beginnen
courageous
niedojrzały
Lernen beginnen
immature
mówiąc szczerze
Lernen beginnen
frankly speaking
nieuczciwy
Lernen beginnen
dishonest
On jest odpowiedzialny za sprzedaż.
Lernen beginnen
He has responsibility for sales.
niecierpliwość
Lernen beginnen
impatience
powściągliwy
Lernen beginnen
reserved
otwarty, towarzyski
Lernen beginnen
outgoing
usposobienie, nastrój
Lernen beginnen
a temper
drażliwy
Lernen beginnen
bad-tempered
zrównoważony
Lernen beginnen
even-tempered
godny zaufania
Lernen beginnen
trustworthy
rozsądny
Lernen beginnen
sensible, reasonable
rozsądny sposób rozwiązywania problemów
Lernen beginnen
a sensible way of dealing with problems
dociekliwy
Lernen beginnen
inquisitive
wścibski
Lernen beginnen
nosy
rzetelny, niezawodny
Lernen beginnen
reliable
zawodny, nierzetelny
Lernen beginnen
unreliable
cwany, przebiegły
Lernen beginnen
sly
wybredny, drobiazgowy
Lernen beginnen
fussy
nie jestem wybredny w jedzeniu
Lernen beginnen
I'm not a fussy eater.
opiekuńczy
Lernen beginnen
protective
nadopiekuńczy
Lernen beginnen
overprotective
przechwalać się
Lernen beginnen
to boast
chełpliwy
Lernen beginnen
boastful
cecha
Lernen beginnen
a quality
porywczy, popędliwy
Lernen beginnen
impetuous
pochopna decyzja
Lernen beginnen
an impetuous decision
przedsiębiorczość
Lernen beginnen
enterprise
przedsiębiorczy
Lernen beginnen
enterprising
śmiały, odważny
Lernen beginnen
bold
odważny krok
Lernen beginnen
a bold step
roztrzepany
Lernen beginnen
a scatterbrained
surowy, srogi
Lernen beginnen
severe
surowość, srogość
Lernen beginnen
severity
konsekwentny
Lernen beginnen
consistent
niekonsekwentny
Lernen beginnen
inconsistent
rzetelny, gruntowny
Lernen beginnen
thorough
rzetelnie, gruntownie
Lernen beginnen
thoroughly
W zupełności się zgadzam.
Lernen beginnen
I thoroughly agree.
niedbały
Lernen beginnen
negligent
niedbalstwo
Lernen beginnen
negligence
lekkomyślny
Lernen beginnen
reckless
troskliwy, taktowny
Lernen beginnen
considerate
troska, uwaga
Lernen beginnen
consideration
złośliwy
Lernen beginnen
malicious
złośliwość
Lernen beginnen
malice
złośliwe plotki
Lernen beginnen
malicious gossip
bezczelny
Lernen beginnen
cheeky
bezczelność
Lernen beginnen
cheekiness
bezwzględny, bezlitosny
Lernen beginnen
ruthless
zachłanność
Lernen beginnen
greedy
On jest żądny władzy.
Lernen beginnen
He is greedy for power.
rozrzutny
Lernen beginnen
extravagant
rozrzutność
Lernen beginnen
extravagance
szczerość
Lernen beginnen
sincerity
szczery
Lernen beginnen
sincere
nieszczery
Lernen beginnen
insincere
honor
Lernen beginnen
honour
słowo honoru
Lernen beginnen
a word of honour
uprzejmość
Lernen beginnen
courtesy
uprzejmy
Lernen beginnen
courteous
nieuprzejmy
Lernen beginnen
discourteous
ordynarny, wulgarny
Lernen beginnen
coarse
przyzwoity
Lernen beginnen
decent
nieprzyzwoity
Lernen beginnen
indecent
obrzydliwy, paskudny
Lernen beginnen
nasty
On ma paskudny charakter.
Lernen beginnen
He has a nasty temper.
skąpy
Lernen beginnen
stingy
osobliwy, charakterystyczny
Lernen beginnen
peculiar
asertywność
Lernen beginnen
assertiveness
działając pod wpływem impulsu
Lernen beginnen
acting on impulse
uczciwy, sumienny
Lernen beginnen
scrupulous
lojalny
Lernen beginnen
loyal
nielojalny
Lernen beginnen
disloyal
sprytny, chytry
Lernen beginnen
cunning
spryt, chytrość
Lernen beginnen
cunning
zarozumiały
Lernen beginnen
self-important
pruderyjny
Lernen beginnen
prudish
snobistyczny
Lernen beginnen
snobbish
przekorny
Lernen beginnen
perverse
zrzędliwy
Lernen beginnen
grumpy
zrzęda
Lernen beginnen
a grump
kłótliwy, lubiący dyskutować
Lernen beginnen
argumentative
apodyktyczny
Lernen beginnen
bossy, overbearing
narzucać się
Lernen beginnen
to intrude
natrętny
Lernen beginnen
intrusive, pushy
podły
Lernen beginnen
wicked
cnota, zaleta
Lernen beginnen
a virtue
skrupulatność
Lernen beginnen
diligence
Skrupulatność jest zaletą a nie wadą.
Lernen beginnen
Diligence is a virtue, not a fault.
Jedyną zaletą tego planu jest...
Lernen beginnen
The only virtue of this plan is
przypisywać
Lernen beginnen
to attribute
przypisanie
Lernen beginnen
attribution
Ludzie przypisują mi cechy, których nie posiadam.
Lernen beginnen
People are attributing qualities to me that I don't have.
człowiek czynu, osoba aktywna
Lernen beginnen
a doer
myśliciel
Lernen beginnen
a thinker
On jest raczej myślicielem niż człowiekiem czynu.
Lernen beginnen
He's rather a thinker than a doer.
włóczęga, niespokojny duch
Lernen beginnen
a rolling stone
szorstki, obcesowy
Lernen beginnen
brusque
szorstkość, obcesowość
Lernen beginnen
brusqueness
uparty
Lernen beginnen
obstinate, pig-headed
upór
Lernen beginnen
obstinacy
Marcin uparcie trwał przy swojej opinii.
Lernen beginnen
Martin stuck obstinately to his opinion.
fanatyk, maniak
Lernen beginnen
a crank
fanatyk zdrowej żywności
Lernen beginnen
a health-food crank
Ona jest prawdziwą maniaczką - je tylko gotowane warzywa.
Lernen beginnen
She's a real crank; she only eats cooked vegetables.
sumienny
Lernen beginnen
conscientious
sumienność
Lernen beginnen
conscientiousness
sumienny pracownik
Lernen beginnen
a conscientious worker
łatwowierny
Lernen beginnen
gullible
łatwowierność
Lernen beginnen
gullibility
wyniosły
Lernen beginnen
haughty
wyniosłość
Lernen beginnen
haughtiness
Andrzej spojrzał na nią wyniośle.
Lernen beginnen
Andrew glanced at her haughtily.
przystępny, dostępny
Lernen beginnen
approachable
nieprzystępny, niedostępny
Lernen beginnen
unapproachable
Jej brat jest wyniosły i nieprzystępny.
Lernen beginnen
Her brother is haughty and unapproachable.
karierowicz
Lernen beginnen
a social climber
To niegodziwi ludzie.
Lernen beginnen
They are wicked people.
złośliwy uśmiech
Lernen beginnen
a wicked smile
twardo stąpający po ziemi; praktyczny
Lernen beginnen
down-to-earth
zdystansowany, powściągliwy
Lernen beginnen
aloof
dystans, powściągliwość
Lernen beginnen
aloofness
Marta dystansowała się od naszego przedsięwzięcia.
Lernen beginnen
Marta was staying aloof from our enterprise.
wylewny
Lernen beginnen
effusive
wylewność
Lernen beginnen
effusiveness
towarzyski (o ludziach) stadny (o zwierzętach)
Lernen beginnen
gregarious
To bardzo towarzyscy ludzie.
Lernen beginnen
They are very gregarious people.
Wilk jest zwierzęciem stadnym.
Lernen beginnen
The wolf is a gregarious animal.
Osoba łatwo nawiązująca nowe znajomości
Lernen beginnen
a good mixer
Osoba z trudem nawiązująca nowe znajomości
Lernen beginnen
a bad mixer
urwis, łobuziak
Lernen beginnen
a tearaway
tolerancyjny (pobłażliwy), liberalny
Lernen beginnen
permissive
pobłażliwi rodzice
Lernen beginnen
permissive parents
liberalne społeczeństwo
Lernen beginnen
a permissive society
introwertyczny, skryty
Lernen beginnen
introverted
ekstrawertyczny, otwarty
Lernen beginnen
extroverted
nieśmiały, niepewny
Lernen beginnen
diffident
nieśmiałość, niepewność
Lernen beginnen
diffidence
samotnik
Lernen beginnen
a lone wolf
milczący, małomówny
Lernen beginnen
taciturn
gadatliwy
Lernen beginnen
garrulous
gadatliwość
Lernen beginnen
garrulousness
gaduła
Lernen beginnen
a windbag
sknera, skąpiec
Lernen beginnen
a miser
oszczędny
Lernen beginnen
thrifty
oszczędność
Lernen beginnen
thrift
nierób, obibok
Lernen beginnen
a layabout
darmozjad
Lernen beginnen
a sponger
kombinator
Lernen beginnen
a dodger
pasażer na gapę
Lernen beginnen
a fare dodger
osoba uchylająca się od płacenia podatków
Lernen beginnen
a tax dodger
ślamazara
Lernen beginnen
a slowcoach
maminsynek
Lernen beginnen
a sissy
chłopczyca
Lernen beginnen
a tomboy
hetera
Lernen beginnen
a battleaxe
prostak, cham
Lernen beginnen
a loat
głupi
Lernen beginnen
daft
Nie bądź głupi!
Lernen beginnen
Don't be daft.
Zgłupieć można, gdy się ciebie słucha!
Lernen beginnen
One could go daft listening to you!
śmiałek, szaleniec (ryzykant)
Lernen beginnen
a daredevil
śmiały, szaleńczy
Lernen beginnen
daredevil

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.