Charlie - My YouTube Rules

 0    49 Datenblatt    Karmelowa
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
na szczęście
Lernen beginnen
fortunately
nieco
Lernen beginnen
slightly
mniejszy, niższy
Lernen beginnen
lesser
cały
Lernen beginnen
entire
troszkę przerażające
Lernen beginnen
a little bit scary
taki sam, jednakowy
Lernen beginnen
equivalent
w szczególności dla mnie
Lernen beginnen
specifically for me
połączyć coś z czymś
Lernen beginnen
connect sth with sth
większość
Lernen beginnen
majority
większość czasu
Lernen beginnen
majority of time
godziwy powód
Lernen beginnen
decent reason
chyba że
Lernen beginnen
unless
trzymać się od czegoś z daleka
Lernen beginnen
stay away from
pozostać świadomym
Lernen beginnen
stay aware
autentycznie, rzeczywiście
Lernen beginnen
genuinely
nazywać, zwracać się do kogoś
Lernen beginnen
refer
cel
Lernen beginnen
goal
naprawić, skorygować
Lernen beginnen
rectify
ulegać tobie
Lernen beginnen
pander to you
zdołać zrobić trzy
Lernen beginnen
manage to get three
nadużywać
Lernen beginnen
overuse
dopisek
Lernen beginnen
annotation
rozproszyć
Lernen beginnen
distract
główny, podstawowy cel
Lernen beginnen
primary goal
a propo
Lernen beginnen
by the way
treść
Lernen beginnen
content
stronniczość
Lernen beginnen
bias
stronniczy
Lernen beginnen
biased
w przeciwnym wypadku
Lernen beginnen
otherwise
To nie pasuje
Lernen beginnen
It doesn't fit
tak jakby
Lernen beginnen
sort of
cwany
Lernen beginnen
shifty
nigdy w życiu
Lernen beginnen
never ever
zastanawiać się
Lernen beginnen
deliberate
pod presją
Lernen beginnen
under pressure
specyficznie
Lernen beginnen
specifically
automatycznie
Lernen beginnen
automatically
dopasowane do mnie
Lernen beginnen
tailored for me
przeciwny
Lernen beginnen
opposite
Czego ma Czarli nieco mniej?
Lernen beginnen
Charlie has a slightly lesser stress.
Co jest dla Czarliego trochę przerażające?
Lernen beginnen
His chanell have a 5 years. It's a long part of his life. It's a bit scary.
Od marnowania czego Czarli stoi z dala?
Lernen beginnen
Charlie stays away from waste audience's time.
Komu Czarli nie chce ulegać?
Lernen beginnen
Charlie doesn't want to pander to audience.
Ile Czarli zdołał zrobić zasad w pierwszym filmiku
Lernen beginnen
Charlie managed to get three rules.
Czego Czarli nie nadużywa w filmikach?
Lernen beginnen
Charlie doesn't overuse annotation on his videos.
Czarli uważa, że dopiski
Lernen beginnen
Charlie think that annotation distract.
Jaki nie jest główny cel Czarliego
Lernen beginnen
Primary goal isn't click the video.
Jakiej nie chce mnie Czarli opini po zapłaceniu przez kogoś
Lernen beginnen
Charlie doesn't want biased opinion.
Co jest dopasowanego do Czarliego?
Lernen beginnen
This rules are tailored specifically for Charlie.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.