Chemia po angielsku

5  1    10 Datenblatt    drdawid
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
białka
wielkocząsteczkowe biopolimery
Lernen beginnen
protein
układ okresowy pierwiastków chemicznych
potocznie: tablica Mendelejewa
Lernen beginnen
periodic table of elements
pierwiastek chemiczny
zbiór wszystkich atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze
Lernen beginnen
chemical element
promieniotwórczość
zdolność jąder atomowych do rozpadu promieniotwórczego
Lernen beginnen
radioactivity
wodór
najczęściej występujący pierwiastek we Wszechświecie
Lernen beginnen
hydrogen
grafen
płaska (dwuwymiarowa) struktura złożona z atomów węgla
Lernen beginnen
graphene
ciecz
stan skupienia materii pośredni między ciałem stałym a gazem
Lernen beginnen
liquid
glukoza
monosacharyd w postaci białego, drobnokrystalicznego ciała stałego
Lernen beginnen
glucose
wiązanie wodorowe
rodzaj oddziaływania elektrostatycznego między atomem wodoru i atomem elektroujemnym zawierającym wolne pary elektronowe
Lernen beginnen
hydrogen bond
jądro atomowe
centralna część atomu zbudowana z jednego lub więcej protonów i neutronów
Lernen beginnen
atomic nucleus

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.