CLIL: Speaking of Literature (9) Presentation

 0    17 Datenblatt    piotrszymczak
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Przy tym wszystkim uważam jednak, że X
Lernen beginnen
Having said all that, I think that X
Zanim powiem, o co mi chodzi, chcę krótko nakreślić tło.
Lernen beginnen
Before I make my argument I’d like to briefly lay out the background.
Zanim zacznę, chciałabym opowiedzieć o pewnym zdarzeniu...
Lernen beginnen
Before I begin, I'd like to share a story with you.
W prezentacji chciałabym się przede wszystkim skupić na...
Lernen beginnen
In my presentation I'd like to focus primarily on...
Może krótko powiem, o czym będę mówić w prezentacji, żeby było łatwiej słuchać.
Lernen beginnen
Let me briefly outline the structure of my presentation to make it easier for you to follow.
Teraz przejdźmy do kolejnego punktu/aspektu, którym jest...
Lernen beginnen
Now let me move on to the next item/aspect, which is...
Na koniec, może podsumuję w kilku słowach...
Lernen beginnen
To wrap up, let me summarize / let me give you my verdict in a nutshell...
Dziękuję, to tyle, mam nadzieję, że się wam podobało.
Lernen beginnen
That's all from me, thanks for listening, I hope you enjoyed it.
Dzisiaj chcę mówić o trzech aspektach książki, tj. stylu prozatorskim, postaciach i autorze.
Lernen beginnen
Today, I want to discuss three aspects of the book, i.e. the writing, the characters and the author.
książka została dobrze odebrana przez krytyków i odniosła duży sukces komercyjny
Lernen beginnen
the book has met with critical acclaim and was a great commercial success
ta książka to niesamowite osiągnięcie
Lernen beginnen
this book is a fanastic achievement
Książka nie poruszyła mnie za bardzo / nie polubiłam tej książki
Lernen beginnen
I didn't respond to the book / I didn't warm to the book
w sumie wszystko to składa się na bardzo przyjemną lekturę
Lernen beginnen
all those things add up to a very satisfying read
Chciałam przedstawić krótkie omówienie fabuły i postaci.
Lernen beginnen
I'd like to give you an overview of the story and characters.
Ograniczę się do omówienia...
Lernen beginnen
I will limit myself here to discussing just...
... zasługuje na uważne przyjrzenie.
Lernen beginnen
... deserves special examination / a close look
jest to bardzo znana pisarka / autorka jest mało znaną pisarką z...
Lernen beginnen
the author is a household name / the author is a little-known writer from

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.