Color of your live

 0    22 Datenblatt    agnieszkaszafran16
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Gdy samotność puka do twych drzwi
Lernen beginnen
When loneliness knocks on your door
Wszystko, co kochałeś, po prostu znika
Lernen beginnen
Everything you loved just disappears
I kiedy czujesz, że wszystko straciłeś
Lernen beginnen
And when you feel that everything is lost
Musisz wiedzieć
Lernen beginnen
You need to know
Nie ma życia bez łez
Lernen beginnen
There's no life without tears
Powiedz mi, czerń czy biel
Lernen beginnen
Tell me, black or white
Jakiego koloru jest twoje życie
Lernen beginnen
What color is your life
Spróbuj spytać się swojego serca
Lernen beginnen
Try to ask your heart
Kim naprawdę jesteś
Lernen beginnen
Who you really are
Nikt nie jest wiecznie piękny i młody
Lernen beginnen
No one is forever beautiful and young
Wszystko, co znasz, po prostu znika
Lernen beginnen
Everything you know just disappears
Sława i pieniądze są niczym, możesz być pewien
Lernen beginnen
Fame and gold are nothing you can be sure
Kiedy nie ma miłości w twoim sercu
Lernen beginnen
When there is no love in your heart
To jest twój wybór kim naprawdę chcesz być
Lernen beginnen
The choice is yours who you really want to be
Nie obawiaj się swojego przeznaczenia
Lernen beginnen
Don't be afraid of your destiny
Więc, jeśli czujesz, że wszystko jest stracone
Lernen beginnen
So when you feel that everything is lost
Musisz wiedzieć: nie ma życia bez strachu
Lernen beginnen
You need to know: there's no life without fear
Każdego dnia musimy zmagać się z wiatrem
Lernen beginnen
Every day we must fight with the wind
Musimy żyć
Lernen beginnen
We have live
Wszystkie te rzeczy są tylko pustym pragnieniem
Lernen beginnen
All these things are just empty desire
Przecież nie ma dymu bez ognia
Lernen beginnen
Cause there's no smoke without fire
Jakiego koloru jest twoje życie
Lernen beginnen
What color is your life

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.