communication 2

 0    53 Datenblatt    monikapuza3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Well defined goals for more effective communications
Lernen beginnen
Dobrze zdefiniowane cele dla bardziej skutecznej komunikacji
The ability to create an open environment for communication
Lernen beginnen
Możliwość tworzenia otwartego środowiska dla komunikacji
The skill to communicate clearly
Lernen beginnen
Umiejętność komunikowania się wyraźnie
Stronger relationships through powerful communication
Lernen beginnen
Silniejsze relacje poprzez potężny komunikacji
An understanding of other people’s communication styles and needs
Lernen beginnen
Zrozumienie innych Peopleâ € ™ s stylów i potrzeb komunikacyjnych
Techniques to facilitate effective team and meeting communications
Lernen beginnen
Techniki, które ułatwiają efektywny zespół i spotkań komunikację
Emotional Intelligence to deal with difficult situations
Lernen beginnen
Inteligencja emocjonalna radzić sobie w trudnych sytuacjach
What you will learn
Lernen beginnen
Co będzie można dowiedzieć się,
Goals for Specific Communications
Lernen beginnen
Bramki dla konkretnych Komunikacji
The Communication Process
Lernen beginnen
Procesu komunikacji
Foundation Tools
Lernen beginnen
Narzędzia Foundation
Barriers to Effective Communications
Lernen beginnen
Bariery skutecznej komunikacji
Communication Skills
Lernen beginnen
Umiejętności komunikacyjne
Influencing Techniques
Lernen beginnen
wpływanie Techniques
Planning a Communication Strategy
Lernen beginnen
Planowanie strategii komunikacyjnej
Face to Face and Virtual Facilitation/Meeting Communication Skills
Lernen beginnen
Twarzą w twarz i Virtual ułatwieniu / Spotkanie umiejętności komunikacyjnych
Course Outline
Lernen beginnen
Konspekt szkolenia
Foundation Tools
Lernen beginnen
Narzędzia Foundation
Set clear communication objectives
Lernen beginnen
Zestaw jasne cele komunikacyjne
Establish clear understanding of roles
Lernen beginnen
Ustalić jasne zrozumienie ról
Clarify the requirements and process that is most effective to achieve communication outcomes
Lernen beginnen
Sprecyzowanie wymagań i proces, który jest najbardziej skuteczny dla osiągnięcia efektów komunikacyjnych
Identify and utilize common ground for successful interactions
Lernen beginnen
Identyfikować i wykorzystywać wspólną płaszczyznę dla udanych interakcji
Team Exercise
Lernen beginnen
Ćwiczenia zespołu
The Communication Process
Lernen beginnen
Procesu komunikacji
Stages of Communication
Lernen beginnen
Etapy komunikacie
Prepare the message
Lernen beginnen
Przygotować wiadomość
Match the message
Lernen beginnen
Dopasuj wiadomość
Deliver the message
Lernen beginnen
Dostarczyć wiadomość
Barriers to communication
Lernen beginnen
Bariery w komunikacji
Communication Exercise-Case Studies
Lernen beginnen
Communication Studies Ćwiczenia-CASE
Communication Skills
Lernen beginnen
Umiejętności komunikacyjne
Choice and Control
Lernen beginnen
Wybór i kontrola
Emotional Intelligence
Lernen beginnen
Inteligencja emocjonalna
Four Key Components
Lernen beginnen
Cztery kluczowe elementy
Developing Trust
Lernen beginnen
rozwijanie zaufania
Gaining Rapport
Lernen beginnen
Uzyskanie Rapport
Outcome Thinking
Lernen beginnen
wynik Thinking
Listening for understanding
Lernen beginnen
Słuchanie o zrozumienie
Expressing without Provoking
Lernen beginnen
Wyrażając bez prowokowania
Questioning for Specifics
Lernen beginnen
Pytające o szczegóły
Summarizing
Lernen beginnen
Zreasumowanie
Influencing
Lernen beginnen
Wpływającym
Expanding the Skill Set
Lernen beginnen
Rozszerzenie zestawu umiejętności
Influencing Framework
Lernen beginnen
wpływanie ramowa
Guidelines
Lernen beginnen
Wytyczne
Personal Needs and Motivations
Lernen beginnen
Indywidualnych potrzeb i Motywacje
Influencing Strategy
Lernen beginnen
wpływanie strategię
Influencing Exercise-Planning and Practice
Lernen beginnen
Wpływanie wysiłkowej Planning and Practice
Challenging Situations Understanding and Managing Conflict
Lernen beginnen
Trudnych sytuacjach zrozumienie i zarządzanie Konflikt
Communicating Non-Defensively
Lernen beginnen
Komunikowanie Non-obronnym
Communicating Exercise-Real Plays
Lernen beginnen
Komunikowanie Ćwiczenia-Real Plays
Facilitating Team Communications
Lernen beginnen
Ułatwienie zespół komunikacji
Dealing with Dreaded Behaviors
Lernen beginnen
Zajmowanie się bał zachowań

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.