0 Person gefällt das. Geben Sie einen Like!

mwarmuz2011 mwarmuz2011

Die Verwendung von VocApp2138Tagen. Ich lerne von VocApp871Tage, einschließlich stetig seit16Tagen. Ich bin der Autor272Sets. Das letzte Mal war ich, Sie sehen können2022-01-22 12:28:02.

Meine Interessen

angielski, niemiecki, Englisch, Deutsch

Meine Vokabelkarteien


Jump with Joey. Episode 4. Wie are Family
4. In meiner Familie. L05 Meine Oma ist Arctic.
Module 4. Extra special
Module 3. Extra special
M1. L1. miesiące
M1. L1. Miesiące
6. Wetter und Natur. L06. Ich mochte nach Italien fahren
2. Starożytni Grecy. 3 Kultura Greków.
1. Meine Freunde und ich. L07 Madchen und Jungen sind in Ordnung
1. Meine Freunde und ich. L07 Madchen und Jungen sind in Ordnung. Dni tygodnia
1. Meine Freunde und ich. L09 Wie gut kennst du deine Klassenkameraden. Sport
1. Meine Freunde und ich. L09 Wie gut kennst du deine Klassenkameraden. Przedmioty szkolne
Dział 2. L11. Które miasta Polski są największe?
M3. Special
3. Starożytni Rzymianie. L14
4. W państwie króla Franków i średniowiecznej Polsce. L16
Dział 3. L 22 Bałtyk jest morzem wewnątrzkontynentalnym
M3 Tłumaczenie zdań test B
Dział 3. L 29 Wyżyna Krakowsko - Częstochowska jest zbudowana ze skał wapiennych
Dział 4 L. 35 Skóra
Dział 5. L45
Dział 5. L46
Dział 5. L47
Dział 5. L48
5. L4
M7. Słówka do prezentacji
Przybory szkolne
części ciała
M2. L6.
Unit 2. Animals
Unit 3. My toys
Kapitel 2. L1c. Stopniowanie przymiotników
Osoby
M4. L15
M4. L16
M4. Extra special
M5. L17
M5. L18
M5. L19
M5. L20
M5. Extra Special
M5. Jak zdać test?
M6. L 21
M6. L 22
M6. L 23
M6. L 24
M6. Extra Special
Moja lekcja
Unit 7. My clothes
M7. L 25
M7. L 26
M7. L 27
M7. L 28
M7. Exstra Special
U1. L1. Free-time-activities
U1. L2. Character adjectives
U1. L3 Other words
K1. Rzeczowniki część 1
K1. Czasowniki
K1. Przymiotniki
K1. Zwroty i wyrażenia część 1.
K1. Zwroty i wyrażenia część 2
K1. Rzeczowniki część 2
U1. Słówka dodatkowe
U1. Useful Language
U2. L4. ITactivites
U2. L5. Jobs
U1. L6. Other words
U2. Useful Language
K2. Rodzina
K2. Zawody
K2. Zwierzęta
K2. Inne rzeczowniki
K2. Czasowniki
K2. Przymiotniki
K2. Zwroty
Czasowniki nieregularne.
Liczebniki 10 - 100
Kurs. Słówka 1. Dni tygodnia
Unit 2. My family
U2. Thanks you letters
U3. L7. Prepositions
U3. L8.-ed /-ing adjectives
U3. L9. Other words
U3. Useful Language
Kurs. Słówka 2
Unit 3. My body and face
U3. Słówka dodatkowe
K3. Przedmioty szkolne
K3. Przybory szkolne
K3. Dni tygodnia
K3. Kolory
K2. Przymiotniki zwierzęta
K3. Miesiące
U3. Accident
K3. Czasowniki
K3. Słówka świąteczne
Unit 4 My room
U4. L10. Places to visit
U4. L11 Adverbs
U4. L12 Other words
U4. Useful Language
K4. Rzeczowniki
K4. Czasowniki
K4. Przymiotniki
K4. Pytania
K3. Inne rzeczowniki
K3. Inne przymiotniki i przysłówki
K3. Wyrażenia
K4. Przysłówki
U4. Słówka dodatkowe
U5. Fundraising ideas
U5. Make and do
U5. Other words
U5. Useful Language
K4. Czasowniki nieregularne
Unit 5. I can jump
U5. Słówka dodatkowe
K4. Przyimki
K4. Gotowanie
K4. Wyrażenia
U6. Travel
U6. Extreme adjectives
U6. Other words
U6. Useful language
Unit 7. Our world
ubrania
U7. Films
U7. Suffixes
U7. Other words
U7. Useful language
K5. Rzeczowniki
K5. Czasowniki
K5. Przymiotniki i przysłówki
K5. Wyrażenia
K6. Jedzenie
K6. Jedzenie 2
K6. Smaki
unit 8. what s hę wearing
K6. Zwroty
K6. Zastawa stołu
U8. Out friends
Miesiące. K1
Tydzień. K1
Liczebniki porządkowe. K1
Urodziny. K1
Święta. K1
Life - changing event
Verb+preposition
Other words. U1
Przysłówki. K1
Urodziny2. K1
Moja lekcja
Polityka Niemiec w okupowanej Europie. D1
A social networking message. U1
Useful language. U1
Przeprosiny i reakcja na przeprosiny.
Życzenia i gratulacje
Zaproszenie. K1
Wielka koalicja i przełom na frontach. D1
Word Check. U1
Literary gengres
Compound nouns
Other word. U2
World Check. U2
D1. 5. Zakończenie II wojny światowej.
Zaproszenie
Useful language. U2
Prezent. K1
Prezenty.2. K1
Party. K1
Powtórzenie wiadomości i umiejętności - D1.
Unit 1. I'm happy
Życzenia. K1
Zwroty.
tabliczka mnożenia
Time exspressions with the past perfect.
A book review. U2
Unit 2. It's snowing
Lesson 1 Time for school
D1. 7. Bliski Wschód
D1. 6. Indie
D1. 1. Azja jako kontynent kontrastów geograficznych
D1. 3. Pacyficzny pierścień ognia
D1. 2. Kultura ryżu w klimacie monsunowym
Lesson 1. School subjects
9. Afryka na mapie
Unit 3. I'm dancing
Unit 5 My day
Unit 3 Fit and healthy
Unit 5. Story time
Lesson 4
Przymiarki
Moja lekcja
Unit 6 My hobbies
lesson 4 smaki
Unit 7. Lions eat meat
Unit 0.1 Zwroty
1. 3 Zwroty
1.2 Liczebniki do 12
1.1 Kraje i miasta
1.1. sposoby poznawania przyrody
1.2. obserwacje przyrodnicze
1.3. doświadczenia przyrodnicze
Unit 0.2 Kolory
Unit 0.3 Słownictwo
Unit 0.4 Części ciała
Unit 0.5 czasowniki
Unit 1.1 Liczebniki
Unit 1.2 Klasowe przedmioty
Unit 1.3 pozostałe słownictwo i zwroty
1.4. kierunki geograficzne
1.5. zmiany położenia Słońca na niebie w ciągu doby
1.1. historia. co to takiego?
Moja lekcja
1.4. odmiana czasownika
1.6 położenie Słońca na niebie w różnych porach roku
1.2. wśród starych ksiąg, obrazów i budowli
Unit 2. 1 przymiotniki
Unit 2. 2. rzeczowniki
Unit. 7
czas przeszły
2.4. ja imoja historia
2.11. składniki przyrody
2.12. pomiar składników pogody
Unit 2. 3. kraje
Moja lekcja
unit 7
gdzie
2.13 mapa pogody w różnych porach roku
3.1 Rodzina
3.2 zawody
Unit 3.1 przedmioty
Unit 3.3 ubrania
3.3 pozostałe słówka
Unit. 3.2 przymiotniki
Unit 3.4 zwroty
Unit 8. słownictwo 1
Unit 8. zwroty używane w czasie Past simple
Unit 8. słownictwo 2
Unit 8. czasowniki
4.1 Zwierzęta
4.2 kolory
czasowniki nieregularne
Unit 5. Słownictwo 1
4.27 świat substancji
4.28 niebezpieczne substancje
4.29 uszkodzenie ciała
4.3. cechy zwierząt
Unit 1 Słownictwo 2
Unit 5. zwroty
5.1 meble
Unit 6. jedzenie
Unit 6. owoce, warzywa
5. 2 przymiotniki
5.35. Przyroda ożywiona i nieożywiona
2. Unit 1. jedzenie
2. Unit 1. czynności
Unit. 3.1 Nazwy sportów
Unit 3.2. przymiotniki, stopniowanie
Unit 3.3. Sprzęt sportowy
Unit. 3.4. Zdania i zwroty
Dział 3. 1 Klasyfikacja organizmów
3.1. Co robię w wolnym czasie
3.2. Odmiana czasownika iść
3.3. Hobby. Czym się interesujesz
3.4. Odmiana czasownika interesować się
3.5. Odmiana czasownika móc, umieć, potrafić
3.6. Co mogę, potrafię, umiem
3.7. Zwierzęta
3.8. Czasowniki. Kto potrafi dobrze...
3.3 różnorodność protistów

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.