companion unit 3 part 1

 0    126 Datenblatt    olgazurowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
traktować
Lernen beginnen
to treat, teatment
wartości moralne
Lernen beginnen
moral values
wypoczęty
Lernen beginnen
rested
uległy, posłuszny, potulny
Lernen beginnen
submissive, submissiveness (n), submission (n)
impulsywny, spontaniczny
Lernen beginnen
impulsive, impulsiveness (n)
kłótliwy
Lernen beginnen
quarrelsome
ugodowy, pojednawczy, polubowny
Lernen beginnen
conciliatory, conciliation (n), conciliator (n)
usłużny, uległy
Lernen beginnen
compliant, compliance (n)
uparty
Lernen beginnen
obstinate, obstinacy (n)
osłoda
Lernen beginnen
sweetener
czynnik
Lernen beginnen
factor
postawić pytanie, podnieść kwestię
Lernen beginnen
pose a question
opieka nad dziecmi
Lernen beginnen
nannying
umiłowany, kochany, drogi
Lernen beginnen
cherished
bezwarunkowy
Lernen beginnen
unconditional
rodzina, w której ciotki, wujkowie i dziadkowie mieszkają razem lub w pobliżu, dalsza rodzina
Lernen beginnen
extended family, (opp. nuclear family)
sprzeczka
Lernen beginnen
squabble
zapewnić (sobie), zagwarantować
Lernen beginnen
ensure
poczucie przynależności
Lernen beginnen
a sense of belonging
skorzystać
Lernen beginnen
benefit from sth
podejście, postawa, stosunek
Lernen beginnen
attitude
winić
Lernen beginnen
blame sb for sth
gruchać, mówić czułym i cichym głosem
Lernen beginnen
coo
z tęsknotą, z utęsknieniem
Lernen beginnen
longingly
głęboki wózek dziecięcy
Lernen beginnen
pram
gniazdo, gniazdko, mieszkanie
Lernen beginnen
nest
próznia, pustka
Lernen beginnen
a vacuum
niezliczony
Lernen beginnen
innumerable
globtroterswo, podróżowanie dookoła świata
Lernen beginnen
globe-trotting, globe-trotter
pierwotny, prymitywny
Lernen beginnen
primitive, primitiveness
wielka chęć, potrzeba, pociąg
Lernen beginnen
urge
kłopotliwy, wprawiający w zakłopotanie
Lernen beginnen
perplexing
sumienny
Lernen beginnen
conscientious
zaspokoić, spełnić
Lernen beginnen
fulfill, fulfilment
instynktowny
Lernen beginnen
instinctive
mający ogrmoną wiedzę na jakiś temat
Lernen beginnen
hyper-aware
zmieniający całe życie
Lernen beginnen
life-transforming
stały, trwały, stabilny
Lernen beginnen
stable, stability
delikatnie rzecz ujmując
Lernen beginnen
to put it mildly
pracoholizm
Lernen beginnen
workaholism, workaholic
perfekcjonista
Lernen beginnen
perfectionist, perfectionism
przypominać sobie coś, pamiętać coś
Lernen beginnen
recall
byt, dobrobyt, pomyślność
Lernen beginnen
welfare
poprawa, wzrost
Lernen beginnen
boost
wzajemnie, obopólnie, obustronnie
Lernen beginnen
mutually
zmniejszać się, maleć
Lernen beginnen
diminish
zwykły, sam
Lernen beginnen
mere, merely
strona, osoba zainteresowana
Lernen beginnen
party
gorycz, rozżalenie, uraza
Lernen beginnen
bitterness
obraza, uraza, pretencja, złość
Lernen beginnen
resentment
oziębienie stosunków, odsunięcie się od siebie
Lernen beginnen
estrangement
osierocenie, żałoba
Lernen beginnen
bereavement
więź
Lernen beginnen
bond
ponownie nawiązać kontakt, odnowić stosunki
Lernen beginnen
re-establish contact
zastanawiający, intrygujący, wprawiający w zakłopotanie
Lernen beginnen
puzzling, puzzlement
wrogi
Lernen beginnen
hostile, hostility
rozmarzony
Lernen beginnen
dreamy
promienny (o uśmiechu)
Lernen beginnen
beaming
styl, sposób
Lernen beginnen
mode
budowa ciała, maskulatura
Lernen beginnen
physique
nieuleczalny
Lernen beginnen
incurable, incurably
czuły, opiekuńczy
Lernen beginnen
doting
zatwardziały, niepoprawny, nałogowy
Lernen beginnen
confirmed
kawaler
Lernen beginnen
a bachelor
roztargniony
Lernen beginnen
absent-minded, absent-mindness
beztroski, niefrasobliwy
Lernen beginnen
happy-go-lucky
brawurowy, ryzykancki, lekkomyślny
Lernen beginnen
reckless, recklessness
rozrzutnik (pieniądze)
Lernen beginnen
spendthrift
najbliższa rodzina, składająca się jedynie z matki, ojca i dzieci
Lernen beginnen
nuclear family
krweny, członek rodziny
Lernen beginnen
blood relative
powinowaty
Lernen beginnen
relative by marriage
szwagier
Lernen beginnen
brother-in-law
brat dziadka lub babci, stryjeczny lub cioteczny dziadek
Lernen beginnen
great uncle
siostrzenica, bratanica
Lernen beginnen
niece
macocha
Lernen beginnen
stepmother
brat przyrodni
Lernen beginnen
half brother
perspektywy zawodowe
Lernen beginnen
professional prospects
zabezpieczenie finansowe
Lernen beginnen
financial security
dojrzałość
Lernen beginnen
maturity
empatia
Lernen beginnen
empathy, empathetic
oddanie, poświęcenie
Lernen beginnen
devotion
małżonek, małżonka
Lernen beginnen
spouse
fatalny
Lernen beginnen
dismal
przedłużający się
Lernen beginnen
protracted
nieszczęście, niedola, nędza
Lernen beginnen
misery, miserable (adj), miserably (adv)
oddalić się od siebie emocjonalnie
Lernen beginnen
drift apart
pobrać się
Lernen beginnen
tie the knot
nie pochwalać
Lernen beginnen
frown upon
mieszkać razem bez małżeństwa
Lernen beginnen
cohabit, cohabitation
małżeński
Lernen beginnen
marital
pozbawiony podstawowych dóbr i środków
Lernen beginnen
deprived, deprivation
podatny na coś złego
Lernen beginnen
prone to sth, proneness
rozpocząć, przedsięwziąć
Lernen beginnen
embark on/upon sth
wrażliwy, bezbronny
Lernen beginnen
vulnerable, vulnerability
psycholog prowadzący terapię małżeńską
Lernen beginnen
marriage counsellor
bieda, trudności
Lernen beginnen
hardship
niestabilność
Lernen beginnen
instability
samozwańczy
Lernen beginnen
self-appointed
odmawiający sobie przyjemności, skłonny do wyrzeczeń
Lernen beginnen
self-denying
mający obsesję na własnym punkcie
Lernen beginnen
self-obsessed
przekonany owłasnej nieomylności, zadufany
Lernen beginnen
self-righteous, self-righteousness
wewnętrznie zdyscyplinowany
Lernen beginnen
self-disciplined
autodestrukcyjny
Lernen beginnen
self-destructive
folgujący, pobłażający sobie
Lernen beginnen
self-indulgent, self-indulgence
otwarcie przyznający się do prawdy o sobie
Lernen beginnen
self-confessed
rozpieszczać, dogadzać
Lernen beginnen
pamper
przetrwać, trwać, ostać się, wytrzymać
Lernen beginnen
endure, endurance
złagodzić, ulżyć
Lernen beginnen
ease
zaproponować
Lernen beginnen
propose
postępowy, progresywny
Lernen beginnen
progressive
nagła zmiana, skok
Lernen beginnen
swing
cecha, atrybbut
Lernen beginnen
attribute
powierzchowny, płytki
Lernen beginnen
superficial, superficiality
mocno związany, zżyty
Lernen beginnen
close-knit
płynący prosto z serca, szczery, głęboki
Lernen beginnen
heartfelt
trzymać się razem
Lernen beginnen
stick together
pozwolić, móc się wypłakać się na czimś ramieniu
Lernen beginnen
be/have/need a shoulder to cry on
być w siódmym niebie
Lernen beginnen
be on cloud nine
widzieć, dostrzec jasne strony czegoś
Lernen beginnen
look on the bright side
doskonale się bawić, bawić się na całego
Lernen beginnen
have a whale of a time
zwalić kogoś z nóg, rozkochać w sobie
Lernen beginnen
sweep sb off their feet
być marudnym, psuć nastrój lub zabawę
Lernen beginnen
be a wet blanket
mieć mnóstwo energii, tryskać energią
Lernen beginnen
be full of beans
być w dołku
Lernen beginnen
be down in the dumps
wypłakiwać oczy
Lernen beginnen
cry one’s heart out
sięgać dna
Lernen beginnen
hit rock bottom

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.