Computers and the Internet

 0    56 Datenblatt    Algutti
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
komputer
Lernen beginnen
computer
informatyka
Lernen beginnen
computr science
laptop
Lernen beginnen
laptop
klawiatura
Lernen beginnen
keyboard
myszka
Lernen beginnen
mouse
monitor
Lernen beginnen
monitor
ekran
Komputer zawiesił się i ekran przestał wyświetlać cokolwiek.
Lernen beginnen
screen
The computer crashed and the screen went blank.
drukarka
Lernen beginnen
printer
print
Lernen beginnen
drukować
procesor
Lernen beginnen
processor
papięć (w komputerze
Mój komputer ma dwa gigabajty pamięci.
Lernen beginnen
memory
My computer has two gigabytes of memory.
oprogramowanie
Lernen beginnen
software
program (komputerowy)
Lernen beginnen
program
gra komputerowa
Lernen beginnen
computer game
dane
Mój twardy dysk się popsuł i straciłem wszystkie dane.
Lernen beginnen
date
My hard disk broke down and I lost all my data.
folder
Lernen beginnen
folder
katalog
Lernen beginnen
directory
plik
Umieść te pliki w osobnym folderze.
Lernen beginnen
file
Put these files in a separate folder.
klikać myszą
Lernen beginnen
click
okno(w programie komputerowym)
Lernen beginnen
window
przycisk
Click this button to Kliknij ten przycisk, aby zamknąć okno.
Lernen beginnen
button
Click this button to close the window.
pulpit
Lernen beginnen
desktop
skrót (na pulpicie komputera)
Lernen beginnen
shortcut
ikona (na komputerze)
Mam mnóstwo ikon na moim pulpicie.
Lernen beginnen
icon
I've got lots of icons on my desktop.
internet
Nie mam dostępu do internetu
Lernen beginnen
internet
I don't have internet access.
strona internetowa
Lernen beginnen
webside, webpage
adres (strony internetowej)
Lernen beginnen
address
przeglądarka
Mozilla Firefox to popularna przeglądarka internetowa.
Lernen beginnen
browser
Mozilla Firefox is a popular internet browser.
przeglądać stronę internetową
Lernen beginnen
browse a webside
na stronie internetowej
Lernen beginnen
on a webside
łącze, odnośnik (do strony internetowej)
Lernen beginnen
link
wyszukiwanie (na komputerze)
Lernen beginnen
search
poczta elektroniczna
Jaki jest twój adres e-mail?
Lernen beginnen
e-mail, mail
What's your e-mail address?
sprawdzać pocztę e-mail
Poczekaj minutkę - muszę sprawdzić swoją pocztę.
Lernen beginnen
check your e-mail
Wait just a minute - I need to check my e-mail.
wysyłać e-maila
Wyślę ci jutro e-maila.
Lernen beginnen
send an e-mail
I'll send you an e-mail tomorrow.
załącznik (do listu elektronicznego)
Nie mogłem otworzyć załącznika, którego mi przysłałeś w swoim e-mailu.
Lernen beginnen
attachment
I couldn't open the attachment that you sent with your e-mail.
sieć
Lernen beginnen
network
użytkownik
Lernen beginnen
user
hasło
Musisz najpierw wprowadzić swoje hasło.
Lernen beginnen
password
You need to key in your password first.
płyta cd
Windows XP ma wbudowane oprogramowanie do nagrywania płyt CD
Lernen beginnen
cd
Windows XP has built-in CD burning software.
komputer biurkowy
Lernen beginnen
desktop computer
technologia informacyjna
Lernen beginnen
IT (Information Technology)
komputer osobisty
Lernen beginnen
PC (personal computer)
przenośny, łatwy do przeniesienia
Laptopy są łatwiejsze do przeniesienia niż komputery biurkowe.
Lernen beginnen
portable, transportable
Laptops are more portable than desktop computers.
uruchomić komputer
Lernen beginnen
start up the computer
zrestartować komputer
The operating system System operacyjny zawiesił się i musiałem zrestartować komputer.
Lernen beginnen
restart the computer
The operating system crashed and I had to restart the computer.
system operacyjny
Lernen beginnen
operating system
aplikacja
Lernen beginnen
application
pirackie oprogramowanie
Lernen beginnen
pirated software
instalowac
Lernen beginnen
install
instalacja
Lernen beginnen
instalation
uruchomić program
Lernen beginnen
run a programme
otworzyć plik
Lernen beginnen
open a file
klawisz
Ona nacisnęła kilka klawiszy na klawiaturze.
Lernen beginnen
key
She hit several keys on the keyboard.
sprzęt komputerowy
Lernen beginnen
hardware
klawisz spacji
Lernen beginnen
spacebar

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.